Předmětové komise » Anglický jazyk » Maturita 2015/2016

Maturita 2015/2016

Jak vypadá moje maturita z angličtiny, když ... 

 

...maturuji státně z matematiky -

  1. Ústní zkouška     

             – 15-ti minutový projev na jedno z profilových témat připravených školou (VIZ. DŮLEŽITÉ DOKUMENTY vespod strany)

 

...maturuji státně z angličtiny

  1. Písemný didaktický test
  2. Slohová práce
  3. Ústní zkouška (4 ČÁSTI, celkem 15 minut)

                 I. odpovědi na otázky (žák nemá předem zadány) k všeobecnému tématu

                 II. popis, srovnání a krátký speaking  k všeobecnému tématu

                 III. specifické téma připravené školou

                 IV. dialog s vyučujícím vztahující se k všeobecným tématům

 

VŠEOBECNÁ TÉMATA K NOVÉ MATURITĚ

1. Personal Identification

2. Family

3. Housing / Living

4. Everyday Life

5. Education

6. Free time / Entertainment

7. Relationship between People

8. Travelling / Transport

9. Health / Hygiene

10. Food, Drinks, etc.

11. Shopping

12. Jobs, Proffessions

13. Services

14. Society

15. Geography / Nature

 

SPECIFICKÁ TÉMATA PRO TŘETÍ ČÁST NOVÉ MATURITY- GYMNÁZIUM 

1. The Czech Republic (geography, history, population, political system, economy, tourism, famous people, Czech products, cuisine)

2. The European Union

3. The System of Education in the Czech Republic, the United Kingdom and the USA

4. The United Kingdom (basic facts, geography, history, population, political system, economy, places of interest, etc.)

5. The United States of America (basic facts, geography, history, population, political system, economy, places of interest, etc.)

6. Big Cities (London, Washington D.C., Prague, New York)

7. Australia and New Zealand

8. Canada (basic facts, geography, history, population, political system, economy, places of interest, culture, sports, etc.)

9. British and American Holidays

10. Famous People (the British Royal Family, American Presidents, etc.)

11. British and American literature (William Shakespeare, Ernest Hemingway, etc.)

12. Applying for a job

 

SPECIFICKÁ TÉMATA PRO TŘETÍ ČÁST NOVÉ MATURITY - PMP A PEDAGOGICKÉ LYCEUM 

1. THE PLACE WHERE I LIVE(location, geography, people, transport, places of interest, leisure time facilities, other)

2. THE CZECH REPUBLIC, PRAGUE (location, geopraphy, politica lsystem, population, brief history, culture and customs, symbols, places of interests, Prague and other places of interest, other)

3. THE UNITED KINGDOM(location, geography, climate, population, political system, Royal family, places of interest, symbols, other)

4. LONDON (location, brief history, transport, historical buildings, top tourist attractions, parks, squares, other)

5.THE UNITED STATES OF AMERICA (location, geography and national parks, climate, population, states and cities, places of interest, political system, US presidents, symbols, other) 

6. BIG CITIES OF THE USA (New York – location, parts, brief history, famous buildings, symbols; Washington D.C. – location, important buildings and other places of interest; other big cities and their characteristics)  
 
7. CZECH TRADITIONS, HOLIDAYS (Czech traditions, national holidays and their characteristics, symbols, keeping traditions in your family)
 
8. BRITISH AND AMERICAN HOLIDAYS (British and American national holidays, traditions, symbols, dates, other)
 
9. MY SCHOOL (official name, characteristics, location, building description and facilities, classrooms, school subjects, my typical schoolday, school rules, school and after-school activities, other)
 
10. MY SCHOOL SPECIALIZATION (characteristics, study programme and projects, classroom equipment, activities and events, courses, other)
 
11.TEACHER TRAINING – MY EXPERIENCE (institutions, departments and facilities, daily programme – indoor and outdoor activities, responsibilities, my mentor, children and teaching staff, my experience, role of the teacher, other)
 
12. WILLIAM SHAKESPEARE (his life and works, classification of the plays, Romeo and Juliet, other British writers)
 
13. ERNEST HEMINGWAY (his life and works, Lost Generation, other American writers)
 
14. MY FAVOURITE FILM (basic facts – name of the film, actors, genre, etc., director and cast, settings, scene, plot, special effects, other favourite films) 
 
15. COURSE OF LIFE (different stages and characteristics, advantages and disadvantages, being a teenager, generation gap, my childhood, other)
 
16.CZECH AND BRITISH EDUCATIONAL SYSTEMS (characteristics of the Czech educational system, types of schools, grades, marks, school subjects, curriculum, examinations; British school system – characteristics, main differences between the systems, wearing uniforms, famous universities) 
 
 

 

 

Ilustrační testy, poslech, ukázky písemných prací naleznete na oficiálních stránkách Nové maturity www.novamaturita.cz

 

 

 

nahoru
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola