Předmětové komise » Anglický jazyk » Maturita 2015/2016

Maturita 2015/2016

Jak vypadá moje maturita z angličtiny, když ... 

 

...maturuji státně z matematiky -

  1. Ústní zkouška     

             – 15-ti minutový projev na jedno z profilových témat připravených školou (VIZ. DŮLEŽITÉ DOKUMENTY vespod strany)

 

...maturuji státně z angličtiny

  1. Písemný didaktický test
  2. Slohová práce
  3. Ústní zkouška (4 ČÁSTI, celkem 15 minut)

                 I. odpovědi na otázky (žák nemá předem zadány) k všeobecnému tématu

                 II. popis, srovnání a krátký speaking  k všeobecnému tématu

                 III. specifické téma připravené školou

                 IV. dialog s vyučujícím vztahující se k všeobecným tématům

 

VŠEOBECNÁ TÉMATA K NOVÉ MATURITĚ

1. Personal Identification

2. Family

3. Housing / Living

4. Everyday Life

5. Education

6. Free time / Entertainment

7. Relationship between People

8. Travelling / Transport

9. Health / Hygiene

10. Food, Drinks, etc.

11. Shopping

12. Jobs, Proffessions

13. Services

14. Society

15. Geography / Nature

 

SPECIFICKÁ TÉMATA PRO TŘETÍ ČÁST NOVÉ MATURITY- GYMNÁZIUM 

1. The Czech Republic (geography, history, population, political system, economy, tourism, famous people, Czech products, cuisine)

2. The European Union

3. The System of Education in the Czech Republic, the United Kingdom and the USA

4. The United Kingdom (basic facts, geography, history, population, political system, economy, places of interest, etc.)

5. The United States of America (basic facts, geography, history, population, political system, economy, places of interest, etc.)

6. Big Cities (London, Washington D.C., Prague, New York)

7. Australia and New Zealand

8. Canada (basic facts, geography, history, population, political system, economy, places of interest, culture, sports, etc.)

9. British and American Holidays

10. Famous People (the British Royal Family, American Presidents, etc.)

11. British and American literature (William Shakespeare, Ernest Hemingway, etc.)

12. Applying for a job

 

SPECIFICKÁ TÉMATA PRO TŘETÍ ČÁST NOVÉ MATURITY - PMP A PEDAGOGICKÉ LYCEUM (2013-2014)

1)      Czech and British educational system

2)      My school                                                                                       

3)      My teacher´s training                                                                

4)      My specialization                                                                        

5)      Course of the life                                                                         

6)      The role of a teacher                                                                  

7)      British literature

8)      American literature

9)      Czech traditions and holidays

10)   British and American holidays

11)   My hometown

12)   The Czech Republic

13)   Prague and other Czech towns

14)   The United Kingdom

15)   London and other cities

16)   The United States of America

17)   New York and other cities

18)   My favourite film

 

Ilustrační testy, poslech, ukázky písemných prací naleznete na oficiálních stránkách Nové maturity www.novamaturita.cz

 

 

 

nahoru
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola