Upravit stránku

Literární a výtvarná soutěž "Tak to vidím já"

Středisko volného času Atlas Bios Přerov vyhlásilo literární a výtvarnou soutěž Tak to vidím já. Tématem soutěže je pohled dětí a mládeže na současné problémy spojené s asociálním (lhaní, toulání), disociálním (drogy, záškoláctví, gambling) nebo antisociálním chováním (krádeže, šikana, agrese). Do literární části v kategorii II (8. – 9. třída) se zapojila třída tercie a kvarta našeho gymnázia. Ze školního kola bylo do soutěže vybráno celkem 13 prací.

Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním vítězných cen proběhlo 29. listopadu v budově SVČ Přerov. Z celkem 71 prací kategorie se umístil náš žák tercie Kryštof Ševčík na 3. místě. Bára Zavadilová také z tercie se umístila na 9. místě, Andrea Mrtvá z kvarty získala 13. místo, Jitka Oheralová z tercie 14. místo a Tereza Kafková z kvarty 19. místo.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za jejich literární příspěvky. Vítězům gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších soutěžích tvůrčího psaní.

Tak to vidím já