Upravit stránku

Adaptační kurz třídy 1. A

Od 5. 9. – 8. 9. 2017 se konal adaptační kurz pro 1. ročníky Gymnázia Jan Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov na horské chatě Slovan na Tesáku.

Adaptačního kurzu se účastnily třídy 1. A a 1. AP a pedagogický dozor složený z Mgr. O. Blažkové, Mgr. D. Šimkové, Mgr. J. Možíšové a Mgr. A. Zubíkové.

První den pobytu byl zaměřen na poznávací a seznamovací hry. Druhý den dopoledne prošly třídy pásmem her a aktivit budující důvěru a práci v kolektivu. Odpoledne se pak obě třídy společně vydaly na pěší výlet na sv. Hostýn. Třetí den kurzu byly již třídy propojeny a pracovaly společně. Celý den byl věnován týmovým a sportovním hrám. Večer jsme celý pobyt ukončili reflexí.

Pobyt splnil funkci poznání kolektivu, ale také pevně věříme, že díky propracovanému programu jsme ve třídě nastartovali pozitivní vztahy a vstřícný postoj k novému školnímu prostředí.