Upravit stránku

Etwinningový projekt k Evropskému dni jazyků

Třída 3.D se zapojila do etwinningového projektu k Evropskému dni jazyků, jehož cílem je nejen zjistit informace o zúčastněných zemích, ale hlavně porovnat, byť jen na základních obratech, různé evropské jazyky. Žáci a žákyně 3.D společně napsali dopisy a pohlednice vrstevníkům z 11 různých evropských zemí (z Polska, Rumunska, Makedonie, Srbska, Gruzie, Německa, Francie, Portugalska, Islandu, Turecka a Litvy). Kromě informací o sobě se snažili na pohlednice napsat různé údaje o městech a vesnicích, ze kterých pocházejí. Navíc přidali i několik frází v českém jazyce. Dopisy již byly odeslány a nyní se všichni můžeme těšit na to, až obdržíme pro porovnání zásilky ze zahraničí.