Upravit stránku

Exkurze do Městské knihovny v Přerově

Ve dnech 5. a 12. 10. 2017 navštívili žáci tříd 1. C, 1. AP a 1. CP v rámci výuky českého jazyka Městskou knihovnu v Přerově. Byli zde seznámeni s knihovnou a jejími službami, dále jim paní knihovnice H. Knichalová poskytla základní informace o knihovním fondu a jeho organizaci.

  • MK Přerov
  • MK Přerov