Upravit stránku

Exkurze 4. AP a 4. BP do SONS Přerov

Ve dnech 13. 9. a 15. 9. 2017 žákyně 4. AP a 4. BP navštívily v rámci učební praxe pod vedením Mgr. Stanislavy Ludíkové a PaedDr. Ladislavy Šmídové Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v Přerově (SONS Přerov).  Exkurze nám ukázala, že i s tímto postižením může člověk žít samostatný život. Postiženým jsou zde poskytovány služby vedoucí k jejich integraci do společnosti, zvýšení sebevědomí. Práce odborníků je také zaměřena na odstranění architektonických i mezilidských bariér a vytváření prostoru pro činnost zájmových skupin a klubů.

S podporou odborníků této organizace jsme měly možnost vyzkoušet si aktivity s využitím technických pomůcek, které usnadňují život zrakově postiženým.

  • exkurze do SONS ČR
  • exkurze do SONS ČR