Upravit stránku

Historická exkurze na Opavsko

Dne 23. září 2016 pořádala přerovská organizace Českého svazu bojovníků za svobodu dějepisnou exkurzi na Opavsko. Hlavním organizátorem akce byl vedoucí člen ČSBS Přerov Mgr. Zdeněk Smiřický. Díky dlouhodobé spolupráci mezi ČSBS a GJB a SPgŠ se akce zúčastnilo také 28 žáků třetího a čtvrtého ročníku Semináře z dějepisu a 2 žáci z SPgŠ.    

Exkurze začala prohlídkou pohraničního opevnění v Darkovičkách. Prohlídku vedli pracovníci Slezského muzea. Poté výprava odjela do obce Hrabyně. Tam probíhala prohlídka expozice v Památníku II. světové války s odborným výkladem. Délka prohlídky byla více než 2,5 hodiny.

Odpoledne program pokračoval prohlídkou pevnosti v Milostovicích, s odborným výkladem Ing. Breuera, vedoucího člena Matice opavské.

Posledním bodem programu bylo položení květin u pomníku českých odbojářů (včetně Jana Kubiše) u opavských kasáren. Výprava uctila jejich památku minutou ticha.

Letošní historická exkurze s ČSBS byla opět nezapomenutelným zážitkem.

  • Pevnost Darkovičky
  • Pevnost v Milostovicích
  • Památník Československé obce legionářské, Milostovice
  • Národní památník 2. světové války