Upravit stránku

Informace k platbě adaptačního kurzu

Platbu za adaptační kurz 1. ročníků Předškolní a mimoškolní pedagogiky a Pedagogického lycea zasílejte na číslo účtu: 107-5235870257/0100, variabilní symbol žáka Vám byl odeslán prostřednictvím emailu. V případě, že jste email neobdrželi, kontaktujte prosím kancelář školy na e-mailu gremlicova@gjb-spgs.cz