Upravit stránku

Informace pro uchazeče přijaté do 1. ročníku denního studia a jejich zákonné zástupce

Ve středu 7. 6. 2017 jsme žákům přijatým na obor Pedagogické lyceum zasílali dopisy týkající se volby 2. cizího jazyka. Pokud dopisy neobdržíte, kontaktujte prosím kancelář školy na e-mailu lukasova@gjb-spgs.cz.

Informace k adaptačním kurzům, které proběhnou v září, budou zaslány poštou na konci června.

Informativní schůzka pro 1. ročníky se z důvodu rekonstrukce budovy Gymnázia nekoná.