Upravit stránku

Oficiální výsledky 1. kola přijímacího řízení (1., 2. termín) - studijní obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Vážení rodiče a milí žáci,

předkládáme Vám oficiální výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019.

Přijatí uchazeči

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od 27. 4. 2018, tj. do 15. 5. 2018 odevzdat zápisový lístek. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, ztrácíte právo být přijat. Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno.

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Po jeho obdržení se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci do 3 pracovních dnů od doručení odvolat.

Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí žáci odevzdají zápisový lístek, lze předpokládat, že se tímto uvolní místo pro nepřijaté.

Účastníci řízení a jejich zákonní zástupci mají možnost nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim bude možné v ředitelně školy v pondělí 30. 4. 2018 od 8:30 do 16:00 hod.