Upravit stránku

Oficiální výsledky 1. kola přijímacího řízení (1., 2. termín) - studijní obor Gymnázium

Vážení rodiče a milí žáci,
předkládáme Vám oficiální výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2017/2018.

Přijatí uchazeči
V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od 28. 4. 2017, tj. do 16. 5. 2017 odevzdat zápisový lístek. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, ztrácíte právo být přijat. Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno.

Nepřijatí uchazeči
Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Po jeho obdržení se mohou do 3 pracovních dnů od doručení odvolat.

Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí žáci odevzdají zápisový lístek, lze předpokládat, že se tímto uvolní místo pro nepřijaté.

Výsledková listina

Zahájení správního řízení a výzva k nahlédnutí do spisu