Upravit stránku

Olympiáda z českého jazyka

Jako každý rok se naše škola účastní olympiády z českého jazyka. Školní kola již proběhla a výsledky jsou následující:

Kategorie I. je určena pro osmý a devátý ročník základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Soutěžilo v ní 25 žáků tercie a kvarty. O třetí a čtvrté místo se dělí Luisa Stela Dieguezová (tercie) a Ondřej Janečka (kvarta). Na druhém postupovém místě se umístila Ivana Vojtášková (kvarta) a na vítězném prvním Věra Šimíčková (kvarta).

V kategorii II. soutěží žáci středních škol. Školního kola se zúčastnilo celkem 53 žáků gymnázia a střední pedagogické školy. O druhé až šesté místo se dělí šest soutěžících: Zuzana Pappová (kvinta, postup do okresního kola), Hana Chrastinová (sexta, postup), Tereza Havlíková (2.AP, postup), Markéta Študentová (2.BP) a Petra Štecová (2.AP). Vítězem školního škola na místě prvním je Klára Šimíčková (septima).

Všem 78 soutěžícím děkujeme za zapojení se do školního kola a už se těšíme na další ročník, který bude mít určitě takovou hojnou účast jako ten letošní. Všem šesti postupujícím přejeme co největší úspěch v okresních kolech. Ta se budou konat 1. a 2. února ve SVČ Atlas Bios v Přerově.