Upravit stránku

Pedagogické lyceum - neoficiální výsledky 1. kola přijímacího řízení

Vážení rodiče a milí žáci,
předkládáme Vám neoficiální výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020. Oficiální výsledky budou zveřejněny po realizaci zkoušek v náhradním termínu, které proběhnou v pondělí 13. 5. 2019, v úterý 14. 5. 2019 a ve středu 15. 5. 2019.

Přijatí uchazeči
V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od 29. 4. 2019, tj. do 15. 5. 2019 odevzdat zápisový lístek. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, ztrácíte právo být přijat. Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno.

Nepřijatí uchazeči
Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Po jeho obdržení se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci do 3 pracovních dnů od doručení odvolat.

Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí žáci odevzdají zápisový lístek, lze předpokládat, že se tímto uvolní místo pro nepřijaté.

Účastníci řízení a jejich zákonní zástupci mají možnost nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim bude možné v ředitelně školy v úterý 30. 4. 2019, čtvrtek 2. 5. 2019 a pátek 3. 5. 2019, a to od 8:30 do 14:00 hodin.