Upravit stránku

Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední odborné školy pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

od ledna 2017 budou na naší škole probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a střední odborné školy, které jsou určené pro žáky 5. a 9. tříd základních škol.

Informace

Kdy a kde?

Kurz bude probíhat od ledna do března 2017 na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3 každé pondělí (v případě velkého zájmu i v úterý) vždy 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut – jeden týden MATEMATIKA, druhý týden ČESKÝ JAZYK).

Čas?

od 16.00 hod. do 17.35 hod.

Pondělní kurz bude zahájen 16. ledna 2017 a ukončen 27. března 2017 (mimo jarní prázdniny).
Úterní kurz bude zahájen 17. ledna 2017 a ukončen 28. března 2017 (mimo jarní prázdniny).

Jak bude kurz probíhat?

Kurz se bude skládat z 20 vyučovacích hodin (10 hodin českého jazyka, 10 hodin matematiky). Obsahem bude výuka obtížnějších témat učiva, která jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a probírají se zvláště v posledním ročníku. V hodinách se dále samostatně nebo společně budou řešit testové úlohy. Žáci si tak vyzkoušejí kromě znalostí i stres a únavu, které přijímací zkoušky doprovázejí.

Kurz bude zaměřen na všechny oblasti přijímacích testů. V českém jazyce pravopis, mluvnice, stylistika, literatura a porozumění textu. V matematice typové úlohy. Pro 5. třídy – základní početní operace, slovní úlohy, práce s rovinnými a prostorovými tělesy. Pro 9. třídy – práce se zlomky, řešení rovnic, řešení slovních úloh, práce s rovinnými a prostorovými tělesy, statistické úlohy.

Jak a kde se přihlásit?

Přihlášku najdete na www.gjb-spgs.cz – Přihláška na přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy 2017/2018. Vyplněnou přihlášku zašlete do 9. 12. 2016 na gremlicova@gjb-spgs.cz, nebo adresu GJB a SPgŠ, Denisova 3, 751 52 Přerov.

Na Vaši emailovou adresu Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky. Bližší informace Vám rádi podáme v průběhu konání Dne otevřených dveří 3. 12. 2016 od 8.30 hod. do 12.00 hod.

Cena kurzu?

Cena kurzu je 1200 Kč. Platba bude probíhat bankovním převodem. Číslo účtu naleznete na přihlášce.

Na případné dotazy Vám rádi odpovíme. Kontakt: tel. 581 291 239, gremlicova@gjb-spgs.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!