Upravit stránku

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2018

Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední odborné školy pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,
od ledna 2018 budou na naší škole probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na šestileté gymnázium, čtyřleté gymnázium a střední odborné školy, které jsou určené pro žáky 7. a 9. tříd základních škol.

Kdy a kde?
Kurz bude probíhat od ledna do března 2018 na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3 každé pondělí (v případě velkého zájmu i v úterý) vždy 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut – jeden týden MATEMATIKA, druhý týden ČESKÝ JAZYK).

Čas?
od 16.00 hodin do 17.35 hodin pro žáky 7. tříd a od 15.30 do 17.05 pro žáky 9. tříd
Pondělní kurz bude zahájen 15. ledna 2018 a ukončen 26. března 2018 (mimo jarní prázdniny)
Úterní kurz bude zahájen 16. ledna 2018 a ukončen 27. března 2018 (mimo jarní prázdniny)

Jak bude kurz probíhat?
Kurz se bude skládat z 20 vyučovacích hodin (10 hodin českého jazyka, 10 hodin matematiky). Obsahem bude výuka obtížnějších témat učiva, která jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a probírají se zvláště v posledním ročníku. V hodinách se dále samostatně nebo společně budou řešit testové úlohy. Žáci si tak vyzkoušejí kromě znalostí i stres a únavu, které přijímací zkoušky doprovázejí.

Kurz bude zaměřen na všechny oblasti přijímacích testů. V českém jazyce pravopis, mluvnice, stylistika, literatura a porozumění textu. V matematice typové úlohy. Pro 7. třídy – základní početní operace, slovní úlohy, práce s rovinnými a prostorovými tělesy. Pro 9. třídy – práce se zlomky, řešení rovnic, řešení slovních úloh, práce s rovinnými a prostorovými tělesy, statistické úlohy.

Jak a kde se přihlásit?
Přihlášku najdete na www.gjb-spgs.czPřihláška na přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy 2018/2019. Vyplněnou přihlášku zašlete do 5. 1. 2018 na gremlicova@gjb-spgs.cz, nebo adresu GJB a SPgŠ, Denisova 3, 751 52 Přerov.

Na Vaši emailovou adresu Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky.

Cena kurzu?
Cena kurzu je 1200 Kč. Platba bude probíhat bankovním převodem. Číslo účtu naleznete na přihlášce.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme. Kontakt: tel. 581 291 239, gremlicova@gjb-spgs.cz.