Upravit stránku

Úspěch našich žáků v soutěži o nejlepší epigram

Velkého úspěchu dosáhli žáci naší školy v celostátní soutěži o nejlepší epigram. Letošní klání se konalo u příležitosti 160 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského, známého autora těchto krátkých satirických básní. Akci organizoval Syndikát novinářů Vysočina a soutěž byla rozdělena do tří kategorií podle věku autorů. V kategorii C (do 25 let) bylo ze všech došlých epigramů vybráno nejlepších jedenáct, z toho čtyři patřily žákům naší školy. Ze třídy 3.C byla oceněna Kristýna Ordeltová a ze třídy 3.D Kateřina Hlubíková, Daniel Poisel a Adéla Žvátorová. Výhercům blahopřejeme, jejich epigramy se objeví v příštím vydání školního časopisu Litero.

Ocenění autoři epigramů (zleva): Adéla Žvátorová, Daniel Poisel, Kateřina Hlubíková a Kristýna Ordeltová