Upravit stránku

Úspěch v literární soutěži Tak to vidím já

Středisko volného času Atlas Bios Přerov vyhlásilo literární a výtvarnou soutěž Tak to vidím já. Tématem soutěže je pohled dětí a mládeže na současné problémy spojené s asociálním (lhaní, toulání), disociálním (drogy, záškoláctví, gambling) nebo antisociálním chováním (krádeže, šikana, agrese). Do literární části v kategorii II (8. – 9. třída) se zapojila třída Kvarta našeho gymnázia. Ze školního kola bylo do soutěže vybráno celkem 8 prací.

Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním vítězných cen proběhlo 30. listopadu v budově SVČ Přerov. Z celkem 66 prací kategorie II. se literární práce – povídka, kdy večírek mladých lidí skončí tragickou událostí – Elišky Krupanské umístila na 16. místě. Úvahu na téma sebevraždy, kterou napsal Matěj Luža, porota ocenila 10. místem. Ivana Vojtášková soutěžila s povídkou na téma rozvodu a jeho důsledku na děti. Práce se umístila na 6. místě. Z GJB a SPgŠ se nejvýše umístila práce Kristýny Hrubčové, a to na vynikajícím druhém místě. Tématem úvahy byl alkohol a alkoholismus.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za jejich literární příspěvky. Vítězům gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších soutěžích tvůrčího psaní.