Upravit stránku

Výměnný pobyt učitelů a žáků na partnerské škole ve Velké Británii

Ve dnech  26. 3.–1. 4. 2017 se uskutečnil výměnný pobyt učitelů a žáků na partnerské škole ve Velké Británii v rámci evropského programu Erasmus+. Během pobytu všichni navštěvovali partnerskou školu, účastnili se přednášek a vyučovacích hodin a také se setkali se studenty a učiteli z partnerské školy v Itálii.

Učitelé měli možnost vyměnit si zkušenosti s výukou a systémem školství v obou zemích a žáci si mohli procvičit angličtinu při společných aktivitách s britskými studenty.

Mimo vyučování navštívili bývalou školu „Ragged School“ zřízenou v 19. století pro chudé děti, která dnes slouží jako muzeum, kde jim průvodkyně vysvětlila historii přistěhovalectví v londýnské části East End a nakonec navštívili Museum of London, kde si prohlédli expozici mapující celou historii i současnost Londýna.

Celý projekt je zaměřen na práci s menšinami a jejich začlenění do většinové společnosti a tomu také odpovídaly aktivity naplánované na celou dobu pobytu.

  • Výměnný pobyt v Londýně
  • Výměnný pobyt v Londýně
  • Výměnný pobyt v Londýně
  • Výměnný pobyt v Londýně