Upravit stránku

Neoficiální výsledky 1. kola přijímacího řízení (1., 2. termín) - studijní obory Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma) a Pedagogické lyceum

Vážení rodiče a milí žáci,
předkládáme Vám neoficiální výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2017/2018. Oficiální výsledky budou zveřejněny po realizaci zkoušek v náhradním termínu, nejpozději do 18. 5. 2017.

Přijatí uchazeči
V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od 28. 4. 2017, tj. do 16. 5. 2017 odevzdat zápisový lístek. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, ztrácíte právo být přijat. Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno.

Nepřijatí uchazeči
Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Po jeho obdržení se mohou do 3 pracovních dnů od doručení odvolat.

Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí žáci odevzdají zápisový lístek, lze předpokládat, že se tímto uvolní místo pro nepřijaté.

Výsledková listina - studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výsledková listina - studijní obor Pedagogické lyceum

Zahájení správního řízení a výzva k nahlédnutí do spisu