Upravit stránku

Anglický jazyk

 • Členové předmětové komise

  Předsedkyně:

  • Mgr. Jitka Hastíková

  Členové:

  • Mgr. Jana Beranová
  • Mgr. Šárka Čecháčková
  • Mgr.Ludmila Fridrichová
  • Mgr. Lucie Jahodová
  • Mgr. Eva Kopalová
  • Mgr. Magdalena Lovečková
  • Mgr. Eva Mikšová
  • Mgr. Grazhina Šimečková
  • Mgr. Darina Šimková
  • Mgr. Jiří Šrámek
 • Obsah předmětu
  • Maturitní zkouška

   Jak vypadá moje maturita z angličtiny, když maturuji státně z matematiky:

   1. Ústní zkouška     

    – 15-ti minutový projev na jedno z profilových témat připravených školou

   Jak vypadá moje maturita z angličtiny, když maturuji státně z angličtiny:

   1. Písemný didaktický test

   2. Slohová práce
   3. Ústní zkouška (4 ČÁSTI, celkem 15 minut)

                    I. odpovědi na otázky (žák nemá předem zadány) k všeobecnému tématu
                    II. popis, srovnání a krátký speaking  k všeobecnému tématu
                    III. specifické téma připravené školou
                    IV. dialog s vyučujícím vztahující se k všeobecným tématům

    

   Ilustrační testy, poslech, ukázky písemných prací naleznete na oficiálních stránkách Nové maturity www.novamaturita.cz

  • Přípravný kurz na FCE

   Příprava k First English Certificate, která je principielně zaměřena na přípravu studentů ke zkoušce FCE, je vyučována jako kroužek ve 3., případně 4. ročníku.  Kroužek se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností, a to jak v písemné, tak i mluvené podobě, dále pak na rozvoj poslechových a čtecích dovedností. Všechny tyto dovednosti studenti také využijí ve své přípravě na maturitní zkoušku z AJ a budoucí studium na vysokých školách. Příprava navazuje na znalosti studentů, které získali v samotném předmětu anglický jazyk. 

 • Studijní materiály a knihy k vypůjčení
  • Studijní materiály

   Používané učebnice v jednotlivých třídách:

   Osmileté gymnázium

   sekunda - Adventures Starter, Elementary
   tercie - Adventures Elementary, Pre-intermediate
   kvarta - Adventures Pre-intermediate
   kvinta - Maturita Solutions Pre-intermediate
   sexta - Maturita Solutions Pre-intermediate / Maturita Solutions Intermediate
   septima - Maturita Solutions Intermediate
   oktáva - Maturita Solutions Upper-intermediate

   Čtyřleté studium – živé jazyky

   1. ročník - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. ročník - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition / Intermediate 2nd edition
   3. ročník - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. ročník - Maturita Solutions Upper-intermediate

   Předškolní a mimoškolní pedagogika:

   1. AP - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   1. BP - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   1. CP - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. AP - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. BP - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   3. AP - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   3. BP - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. AP - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. BP - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition

   Pedagogické lyceum:

   1. C - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   1. D - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. C - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. D - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   3. C - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   3. D - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. C - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. D - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition

  • Knihy k vypůjčení

   Dostupné knihy v angličtině

   Žáci obou škol si mohou půjčovat knihy na obou budovách, gymnáziu i na pedagogické škole.

   K zapůjčení na gymnáziu:

   knihovna je v přízemí v kabinetě AJ u Mgr. Veroniky Pecarové, chodit půjčovat si můžete kdykoli.        

   K zapůjčení na pedagogické škole:

   knihovna je ve 2. patře v kabinetě Mgr. Evy Mikšové, chodit půjčovat si můžete kdykoliv.  

   Seznamy knih naleznete v přílohách   

 • Činnost sekce a soutěže

  Easter in European Countries

  Dokážete popsat a vysvětlit české velikonoční tradice anglicky? Žáci 1. C, kteří se zapojili do mezinárodního projektu s názvem Easter in European Countries v rámci programu eTwinning, toto vše zvládnou.  Při práci na projektu žáci anglicky komunikují s partnery ze škol na Ukrajině, v Polsku a v Rumunsku. Všichni nejprve vytvořili prezentace o svých školách a hlavně o sobě a svých zájmech tak, aby se navzájem s partnery v zahraničí poznali. Před Velikonoci jsme poslali do partnerských škol obálky s dopisy o českých velikonočních tradicích a s přáními vyrobenými v hodině výtvarné výchovy. My jsme do každé obálky navíc přidali i několik krásných velikonočních kraslic zdobených háčkováním. Teď už se těšíme na to, až podobné zásilky obdržíme od našich zahraničních partnerů a velikonoční zvyky v jednotlivých zemích porovnáme.

  Úspěch v okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce

  Ve dnech 9. a 23. 2. 2018 se uskutečnilo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši žáci byli velmi úspěšní. V kategorii I B se na 4. místě umístil David Kasan ze sekundy, v kategorii II B vybojoval 2. místo žák kvarty Lukáš Churý a Lenka Zaoralová ze sexty se umístila na 1. místě v kategorii III A. Lukáš i Lenka postupují do krajského kola.

  Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů!

  Pretestace mezinárodních zkoušek CAMBRIDGE ENGLISH

  Dne 21. února 2018 se uskutečnila na budově naší školy pretestace mezinárodních zkoušek CAMBRIDGE ENGLISH. Zkoušky nanečisto proběhly ve spolupráci s jazykovou školou Lingua Centrum Olomouc, se kterou máme partnerství. Zájem o zkoušky nanečisto projevilo 19 žáků, součástí zkoušky byla písemná a ústní část. Díky pretestaci žáci zjistí, jakou jazykovou úroveň dosahují a současně si posílí sebevědomí pro případné zkoušky naostro.

  Výsledky konverzační soutěže

  19. 12. 2017 se konalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii I B se umístil na 1. místě David Kasan, na 2. místě Adam Kořenek a na 3. místě Radovan Mikš. Všichni jmenovaní jsou žáky sekundy. V kategorii II B obsadil 1. místo Lukáš Churý z kvarty, 2. místo  Anežka Kováčiková z tercie a na 3. místě  byl Tomáš Kořínek z kvarty. Vítězem kategorie III A se stal Matěj Luža z kvinty, 2. místo obsadila Lenka Zaoralová ze sexty a na 3. místě se umístil Michal Urban rovněž ze sexty. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Okresním kole.

  Beseda o studiu v zahraničí

  21. prosince proběhla na budově gymnázia beseda s absolventem naší školy Jakubem Macečkem. Tématem besedy bylo Studium na VŠ v zahraničí. Kuba maturoval na čtyřletém gymnaziálním oboru před třemi lety a poté složil úspěšně zkoušky na univerzitu v Dánsku. V rámci besedy seznámil žáky s průběhem přijímacího řízení a s požadavky na přijetí. Dále vyprávěl o tom, jak vypadá typický den na univerzitě. Žáky zajímaly semestrální zkoušky, systém hodnocení, rozdíly ve vzdělávání a v neposlední řadě náklady na bydlení a také, jak získat práci při studiu nebo jak získat grant buď přes Erasmus+ nebo od dánské vlády. Beseda, které se zúčastnilo 54 žáků,  proběhla v neformální a přátelské atmosféře.

  Přednáška U. S. Embassy

  Ve čtvrtek 7. 12. 2017 navštívila naši školu delegace z U. S. Embassy in Prague, kterou vedl Nikolas Trendowski, Consular Section Chief (generální konzul) americké ambasády v Praze. Součástí návštěvy byla beseda s žáky školy o ambasádě, jejích prostorách, činnosti a nabízených programech a přednáškách pro veřejnost. Pro žáky byl připraven kvíz o věcné ceny na téma Stoletého česko-amerického přátelství 1918-2018. V závěru měli studenti možnost pokládat konzulovi otázky. Beseda proběhla v anglickém jazyce.

  Den otevřených dveří

  První prosincovou sobotu se již tradičně konal Den otevřených dveří, na kterém prezentoval svou činnost i předmětová komise anglického jazyka. Zájemci o studium mohli vidět používané učebnice a výukové materiály, zjistit svou aktuální jazykovou úroveň prostřednictvím tzv. placement testů, informovat se o výuce angličtiny a zájmových útvarech, nebo se dozvědět o projektové činnost školy (projekty Erasmus+ KA1 mobility pedagogů a KA2 mobility žáků). Dále byl také představen nový obor, který v následujícím školním roce otevíráme – Gymnázium šestileté – živé jazyky, který staví na moderní vzdělávací metodě CLIL.   

  Soutěž Angličtinář roku (Best in English)

  Best in English je celosvětovou, mezinárodní online jazykovou soutěží určenou studentům SŠ. Test odpovídá úrovni B1 - C1 podle Společného evropského referenčního rámce a jeho součástí jsou otázky prověřující schopnosti studenta v gramatice, porozumění textu, a poslechu. Soutěž se konala 30. 11. 2017 za účasti 30 žáků naší školy. Celkové výsledky budou dostupné do jednoho měsíce od data konání testu.

  Win and travel

  Zúčastni se druhého ročníku studentské soutěže Our Earth is Smaller Earth a vyhraj Work and Travel pobyt v USA v hodnotě 500 USD na léto 2018 nebo GoPro kameru! Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti VŠ, VOŠ nebo SŠ prezenční formy studia, kteří dovrší 18 let věku do 31. 3. 2018. V příloze se můžete seznámit s podrobnými pravidly, tématy esejí, cenami pro vítěze i způsobem vyhodnocování zaslaných soutěžních příspěvků. Více informací o soutěži naleznete také na www.smallerearth.com/cz/soutez/.