Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Goethe-Zertifikat

Termín zkoušek Goethe-Zertifikat plánovaný na 22.–23. dubna 2020 je zrušen. Náhradní termín bude upřesněn později.

Bližší informace a přihlášky na níže uvedeném kontaktu

kontakt: Jiří Štěrba (sterba@gjb-spgs.cz)

Cena zkoušky Goethe-Zertifikat B1 (dříve Zertifikat Deutsch):
Kč 3.500,- (všechny moduly společně),
jednotlivé moduly Kč 1.050,-/modul 

Cena zkoušky Goethe-Zertifikat B2: Kč 4.000,- (všechny moduly společně),
jednotlivé moduly Kč 1.200,-/modul

Cena zkoušky Goethe-Zertifikat C1: Kč 4.500,-

S případnými dotazy se obracejte přímo na výše uvedený kontakt.

Licenční centrum Goethe-Institutu

Gymnázium Jana Blahoslava (GJB) se od svého založení zaměřuje na nadstandardní výuku cizích jazyků. Nadaní studenti se již řadu let pod vedením kvalifikovaných vyučujících  připravují k úspěšnému složení státní jazykové zkoušky z angličtiny i němčiny, v posledních letech však vzrostl zájem především o tzv. jazykové certifikáty, tedy zkoušky s mezinárodní platností, například FCE v angličtině nebo Zertifikat Deutsch v němčině. V této tradici pokračuje i po sloučení se Střední pedagogickou školou Přerov.

Na základě dlouhodobě spolupráce školy s pražským Goethe-Institutem, a především díky opakovaným vynikajícím výsledkům studentů při těchto zkouškách byla našemu gymnáziu k 1. lednu 2005 udělena mnichovskou centrálou Goethe-Institutu (G-I) samostatná licence. Škola se tak stala Licenčním zkouškovým centrem.  Zkoušky se zde konají jednou až dvakrát ročně, počet úspěšných absolventů zkoušek všech úrovní z řad studentů naší školy již dosahuje čísla dvě stě. V lednu 2008 byla vzhledem k úspěšnosti Licenčního centra Goethe Institutu při GJB prodloužena licence o další 3 roky a v roce 2010 byla licence udělena na dobu neurčitou.

Intenzivní přípravný kurz k těmto zkouškám mohou studenti absolvovat ZDARMA v rámci nepovinného semináře.

Proč se učit německy? Proč se rozhodnout pro mezinárodní zkoušky Goethe-Institutu? Zde několik důvodů...

Jazyková stipendia

Činnost Licenčního centra G-I při naší škole se však nezaměřuje pouze na provádění zkoušek, ale snaží se zprostředkovat studentům i bezprostřední kontakt s německy mluvícími zeměmi. Dobrým příkladem této činnosti je i zprostředkování jazykových stipendií, jejichž cílem je umožnit vybranému studentovi či studentce zúčastnit se jazykového kurzu přímo v Německu. 

Goethe-Zertifikat B1

Zkouška Goethe-Zertifikat B1 (dříve Zertifikat Deutsch) je zkouškou s mezinárodní platností, která je v rámci Evropského referenčního jazykového rámce zařazena na stupeň B1.

Na rozdíl od české formy státní základní jazykové zkoušky je zkouška Goethe-Zertifikat B1 uznávána I zahraničními zaměstnavateli, u nás pak především ve firmách spolupracujících se zahraničními partnery, a rovněž na některých VŠ v rámci přijímacího řízení, kde za ni může být uchazeč ohodnocen bodovou bonifikací. V Německu je tato zkouška jednou z podmínek, kterou musí splnit cizinec žádající o německé státní občanství. Zkouška má stejnou hodnotu, ať je složena v Německu, ČR nebo kdekoli jinde ve světě, její platnost je na rozdíl od některých jiných certifikátů trvalá. Kandidát prokazuje u zkoušky komunikativní znalost jazyka v běžných situacích každodenního života, schopnost porozumění čtenému i slyšenému textu a schopnost samostatného písemného vyjadřování v německém jazyce. Zkouška má část písemnou a ústní.

Tuto zkoušku organizuje mnichovský Goethe-Institut prostřednictvím svých národních institutů, v České republice je to Goethe-Institut Praha (www.goethe.de/ms/pra/zkousky.htm). Zkoušku je možno složit buď přímo v pražském G-I, nebo v licenčních centrech, jimiž jsou některé vybrané státní jazykové školy a také naše gymnázium.

Možnost přihlásit se ke zkoušce Goethe-Zertifikat B1 na GJB a SPgŠ mají i studenti jiných středních škol a ostatní zájemci z řad veřejnosti, pouze našim studentům však nabízíme možnost bezplatného přípravného semináře.

V současné době vzrůstá mezi našimi studenty zájem o vyšší zkoušky z německého jazyka. V letošním roce jsou zájemci připravováni na zkoušky Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1. Tyto zkoušky v minulém roce již někteří studenti úspěšně složili. 

Udělení licence na zkoušku z německého jazyka Goethe-Zertifikat B2

Již v roce 2005 získalo Gymnázium Jana Blahoslava od Goethe-Institutu licenci opravňující k provádění zkoušek na úrovni B1 (dříve pod názvem Zertifikat Deutsch, nyní Goethe-Zertifikat B1). Pro velkou úspěšnost byl statut Licenčního zkouškového centra Goethe-Institutu několikrát prodloužen a nakonec byla tato licence udělena na dobu neurčitou.

Nadaní studenti mají na naší škole daleko širší možnosti než jen složit zkoušku úrovně B1. V případě zájmu jsou studenti svými vyučujícími připravování na individuální bázi i k vyšším zkouškám, např. úrovně B2 a C1, které mohou být vstupenkou k práci či studiu na vysoké škole v zahraničí.

Dříve však tito zájemci museli zmíněné zkoušky vyšších úrovní skládat na jiných centrech Goethe-Institutu. Avšak díky jejich výsledkům a systematické práci vyučujících německého jazyka naše škola získala od listopadu 2013 právo sama vykonávat kromě zkoušky Goethe-Zertifikat B1 i zkoušku Goethe-Zertifikat B2. Jedná se o zkoušku, po které v poslední době roste poptávka i z řad veřejnosti, protože mimo jiné otevírá německý pracovní trh i pro vysoce kvalifikované pracovníky z České republiky, například lékaře a veškerý zdravotnický personál. 

Rozšíření nabídky o zkoušku Goethe-Zertifikat C1

V rámci rozšiřování nabídky zkoušek z německého jazyka byla naší škole s platností od 1. 12. 2014 udělena licence pro pořádání zkoušek Goethe-Zertifikat C1.