Přejít na obsahovou část stránky

Informatika a Výpočetní technika

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Ing. Libor Zámecký

  Členové:

  • Mgr. Kateřina Herinková
  • Mgr. Jakub Jodas
  • Mgr. Jakub Krejčí
  • Mgr. Lenka Kreplová
  • Mgr. Jiří Štěrba
  • Mgr. Pavel Železný
 • Akce předmětové komise
 • Obsah výuky
  • Gymnázium šestiletý cyklus

   Prima a sekunda:

   Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP ZV, vychází z tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (RVP ZV), ze které také čerpá část hodinové dotace. Dále uvádí probíraná témata do souvislostí s tématy probíranými v dalších vyučovacích předmětech a rozvíjí tím mezipředmětové vztahy.

   Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem žáků 17.

   V oblasti Informační a komunikační technologie předmět umožňuje žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se a pracovat s informacemi v oblasti jejich získávání, třídění, aktualizace a ukládání. Její zvládnutí jim umožňuje zapojit se efektivně do procesu vzdělávání i života profesního.

   Z oblasti Člověk a svět práce integruje okruh Využití digitálních technologií. Zařazený okruh vede žáky k praktickým pracovním dovednostem a návykům s výpočetní technikou, přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. Vede žáky k ovládání a využití moderní digitální techniky a technologií.

   Významnou část výuky tvoří nácvik psaní hmatovou metodou na klávesnici počítačů a zvyšování přesnosti a rychlosti psaní. Výuka je zařazena průběžně do obou ročníků studia (tak, aby u žáků došlo k dostatečnému upevnění ergonomických zásad psaní a automatizaci hmatů), vede žáka k cílevědomosti, soustředění, vytrvalosti a smyslu pro přesnou práci. Procvičování a kontrole je věnována zpravidla část vyučovací hodiny, ve které jsou žáci schopni udržet koncentraci a přesnost psaní. V prvním ročníku se předpokládá zvládnutí základních písmen na klávesnici bez diakritiky včetně ů, ú. Ve druhém ročníku dokončení nácviku zbývajících kláves, upevňování hmatové metody a zrychlení psaní. Učitel vyžaduje po žácích pravidelnou domácí přípravu formou procvičování hmatů (postačuje zpravidla cca 15 minut denně).

   Kvinta až sexta:

   Předmět pokrývá oblast Informatika a informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP G, a vychází také z tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Dále uvádí probíraná témata do souvislostí s tématy probíranými v dalších vyučovacích předmětech a rozvíjí tím mezipředmětové vztahy.

   Výuka probíhá v odborných učebnách, vybavených výpočetní technikou, ve skupinách s maximálním počtem 17 žáků.

   V tercii a kvartě je při výuce uplatněna metoda CLIL. Vybrané kapitoly jsou vyučovány v anglickém jazyce v rozsahu 25 % výuky v ročníku.

  • Gymnázium osmiletý cyklus

   Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP ZV (prima - kvarta), vychází z tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (RVP ZV), ze které také čerpá část hodinové dotace. Dále uvádí probíraná témata do souvislostí s tématy probíranými v dalších vyučovacích předmětech a rozvíjí tím mezipředmětové vztahy (MPV). 

   Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků. 

   Vzdělávací obsahpdf127.88 KB
  • Gymnázium čtyřletý cyklus

   Předmět pokrývá oblast Informatika a informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP G, a vychází také z tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Dále uvádí probíraná témata do souvislostí s tématy probíranými v dalších vyučovacích předmětech a rozvíjí tím mezipředmětové vztahy.

   Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem 17 žáků.

   Vzdělávací obsahpdf194.82 KB
  • Pedagogické lyceum
   Předmět pokrývá oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologií podle požadavků uvedených v RVP Pedagogické lyceum. Uvádí probraná témata do souvislosti s tématy probranými v dalších vyučovacích předmětech a rozvíjí tím mezipředmětové vztahy.

   Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem žáků 17.

   Předmět Výpočetní technika vychází z kurikulárního rámce Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a integruje průřezové téma Informační a komunikační technologie.

   Žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti práce s prostředky informačních a komunikačních technologií a zpracování informací. Důraz je kladen především na získání praktických dovedností práce s IT.

   Výuka směřuje k tomu, aby žák:

   • porozuměl základům informačních a komunikačních technologií;
   • na uživatelské úrovni používal základní a standardní aplikační programové vybavení: textový editor, tabulkový kalkulátor, software pro tvorbu prezentací, databázový program, rastrový a vektorový grafický editor, princip tvorby webových stránek, algoritmizace a základní principy programování;
   • zvládal efektivní práci s informacemi s využitím informačních a komunikačních technologií a komunikaci pomocí Internetu a síťových prostředků.
   Vzdělávací obsahpdf181.91 KB
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika

   Předmět pokrývá oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích podle požadavků uvedených v RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika. Uvádí probíraná témata do souvislostí s tématy probíranými v dalších vyučovacích předmětech a rozvíjí tím mezipředmětové vztahy.

   Předmět je zařazen do prvního až třetího ročníku čtyřletého studia s hodinovou dotací podle následující tabulky. Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem 17 žáků.

   Předmět Výpočetní technika vychází z kurikulárního rámce Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a integruje průřezové téma Informační a komunikační technologie.

   Předmět Výpočetní technika vychází z kurikulárního rámce Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. Žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti práce s prostředky informačních a komunikačních technologií a zpracování informací. Důraz je kladen především na získání praktických dovedností práce s IT.

   Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

   • porozuměl základům informačních a komunikačních technologií;
   • na uživatelské úrovni používal základní a standardní aplikační programové vybavení: textový editor, tabulkový kalkulátor, software pro tvorbu prezentací, databázový program, rastrový a vektorový grafický editor;
   • zvládal efektivní práci s informacemi s využitím informačních a komunikačních technologií a komunikaci pomocí Internetu a síťových prostředků.
   Vzdělávací obsahpdf170.57 KB
 • Vybavení učeben

  Vybavení učeben Výpočetní techniky

  UVT1

  • 17 žákovských PC a 1 učitelský PC (Intel Core i5, 4 GB RAM, 320 GB HDD, DVD-RW, monitor 22“ LCD, Windows 10 Pro, Office Pro, Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto, Python, PSPad).
  • Dataprojektor EPSON EB-84.
  • Dotyková tabule SmartBoard 680, ozvučení.

  UVT2

  • 17 žákovských PC a 1 učitelský PC (AMD A8-7600, 8 GB RAM, 500 GB HDD, DVD-RW, monitor 19“ LCD, Windows 10 Pro, Office Pro, Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto, Python, PSPad).
  • Dataprojektor Benq MX660.
  • Dotyková tabule SmartBoard 680, ozvučení.

  UVT

  • 17 ks žákovských PC a 1 učitelský PC (Intel Core i5, 4 GB RAM, 320 GB HDD, DVD-RW, monitor 22“ LCD, Windows 10 Pro, Office Pro, Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto).
  • Dotyková obrazovka JAWIQ 455, ozvučení.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti