Upravit stránku

Informatika a Výpočetní technika

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Ing. Libor Zámecký

  Členové:

  • Mgr. Kateřina Herinková
  • Mgr. Lenka Kreplová
  • Mgr. Magdalena Lopraisová
  • Mgr. Jaroslav Svoboda
  • Mgr. Jiří Štěrba
  • Mgr. Pavel Železný
 • Obsah výuky
  • Gymnázium šestiletý cyklus

   Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP ZV, vychází z tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (RVP ZV), ze které také čerpá část hodinové dotace. Dále uvádí probíraná témata do souvislostí s tématy probíranými v dalších vyučovacích předmětech a rozvíjí tím mezipředmětové vztahy.

   Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem žáků 17.

   V oblasti Informační a komunikační technologie předmět umožňuje žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se a pracovat s informacemi v oblasti jejich získávání, třídění, aktualizace a ukládání. Její zvládnutí jim umožňuje zapojit se efektivně do procesu vzdělávání i života profesního.

   Z oblasti Člověk a svět práce integruje okruh Využití digitálních technologií. Zařazený okruh vede žáky k praktickým pracovním dovednostem a návykům s výpočetní technikou, přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. Vede žáky k ovládání a využití moderní digitální techniky a technologií.

   Významnou část výuky tvoří nácvik psaní hmatovou metodou na klávesnici počítačů a zvyšování přesnosti a rychlosti psaní. Výuka je zařazena průběžně do obou ročníků studia (tak, aby u žáků došlo k dostatečnému upevnění ergonomických zásad psaní a automatizaci hmatů), vede žáka k cílevědomosti, soustředění, vytrvalosti a smyslu pro přesnou práci. Procvičování a kontrole je věnována zpravidla část vyučovací hodiny, ve které jsou žáci schopni udržet koncentraci a přesnost psaní. V prvním ročníku se předpokládá zvládnutí základních písmen na klávesnici bez diakritiky včetně ů, ú. Ve druhém ročníku dokončení nácviku zbývajících kláves, upevňování hmatové metody a zrychlení psaní. Učitel vyžaduje po žácích pravidelnou domácí přípravu formou procvičování hmatů (postačuje zpravidla cca 15 minut denně).

   Vzdělávací obsahpdf166.85 KB
  • Gymnázium osmiletý cyklus

   Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP ZV (prima - kvarta), vychází z tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (RVP ZV), ze které také čerpá část hodinové dotace. Dále uvádí probíraná témata do souvislostí s tématy probíranými v dalších vyučovacích předmětech a rozvíjí tím mezipředmětové vztahy (MPV). 

   Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem studentů 15. 

  • Gymnázium čtyřletý cyklus

   Předmět pokrývá oblast Informatika a informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP G, a vychází také z tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Dále uvádí probíraná témata do souvislostí s tématy probíranými v dalších vyučovacích předmětech a rozvíjí tím mezipředmětové vztahy.

   Předmět je zařazen do ročníků čtyřletého studia a osmiletého studia s hodinovou dotací. Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem 17 studentů.

  • Pedagogické lyceum

   Předmět Výpočetní technika vychází z kurikulárního rámce Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a integruje průřezové téma Informační a komunikační technologie.

   Žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti práce s prostředky informačních a komunikačních technologií a zpracování informací. Důraz je kladen především na získání praktických dovedností práce s IT.

   Výuka směřuje k tomu, aby žák:

   • porozuměl základům informačních a komunikačních technologií;
   • na uživatelské úrovni používal základní a standardní aplikační programové vybavení: textový editor, tabulkový kalkulátor, software pro tvorbu prezentací, databázový program, rastrový a vektorový grafický editor, princip tvorby webových stránek, algoritmizace a základní principy programování;
   • zvládal efektivní práci s informacemi s využitím informačních a komunikačních technologií a komunikaci pomocí Internetu a síťových prostředků.
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika

   Předmět Výpočetní technika vychází z kurikulárního rámce Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích.

   Žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti práce s prostředky informačních a komunikačních technologií a zpracování informací. Důraz je kladen především na získání praktických dovedností práce s IT.

   Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

   • porozuměl základům informačních a komunikačních technologií;
   • na uživatelské úrovni používal základní a standardní aplikační programové vybavení: textový editor, tabulkový kalkulátor, software pro tvorbu prezentací, databázový program, rastrový a vektorový grafický editor;
   • zvládal efektivní práci s informacemi s využitím informačních a komunikačních technologií a komunikaci pomocí Internetu a síťových prostředků.
 • Vybavení učeben

  Vybavení učeben Výpočetní techniky

  UVT1

  • 16 žákovských PC a 1 učitelský PC (Intel Core i5, 4 GB RAM, 320 GB HDD, DVD-RW, monitor 22“ LCD, Windows 10 Pro, Office 2016 Pro, Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto, MS Visual Studio, PSPad).
  • Dataprojektor EPSON EB-84.
  • Dotyková tabule SmartBoard 680, ozvučení.

  UVT2

  • 16 žákovských PC a 1 učitelský PC (8 ks AMD A8-7600, 8 GB RAM, 500 GB HDD, DVD-RW, 9 ks Intel Core2 Duo 2GHz, 4GB  RAM, 250 GB HDD, DVD-RW, monitor 19“ LCD, Windows 10 Pro, MS Office 2016 Pro Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto).
  • Dataprojektor Acer P5270.
  • Dotyková tabule SmartBoard 680, ozvučení.

  UVT

  • 17 ks žákovských PC a 1 učitelský PC (Intel Core i5, 4 GB RAM, 320 GB HDD, DVD-RW, monitor 22“ LCD, Windows 10 Pro, Office 2016 Pro, Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto).
  • Dotyková obrazovka JAWIQ 455, ozvučení.
 • UVT2
 • UVT
 • UVT1
 • UVT
 • UVT1
 • UVT2