Přejít na obsahovou část stránky

Erasmus+ Effective learning through practice

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce jako poskytovatele grantu. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Dlouholeté zkušenosti s projektovými aktivitami spolu s vypracováním plánu pro provádění vysoce kvalitních mobilit žáků a učitelů do zahraničí pomohly škole k udělení dvou AKREDITACÍ, a to v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v oblasti školního vzdělávání. Největším bonusem těchto akreditací je zjednodušený proces podávání žádostí k realizaci zahraničních projektů. O finanční prostředky můžeme žádat každý rok. Akreditace má platnost do roku 2027.

V oblasti odborného vzdělávání je projekt nazvaný Effective learning through practice.

Školní rok 2023/2024

Během školního roku 2023/2024 vycestují do zahraničí na metodologický kurz 4 vyučující, 2 vyučující na stínování, 12 žáků pedagogické školy se zúčastní odborné stáže v zahraničních mateřských školách, 6 v Řecku a 6 na Slovensku.

 • Mgr. Studýnková – stínování na partnerské španělské škole, září 2023.
 • Mgr. Binarová – metodologický kurz ve Florencii Discovering Renaissance Art in Florence.
 • Mgr. Čecháčková – metodologický kurz v Dublinu, říjen 2023 English language teaching and 21 century skills for learning.
 • Mgr. Kafoněk – jazykový kurz na Maltě, květen 2024.
 • Mgr. Jahodová – stínování na partnerské italské škole, květen 2024.
 • Mgr. Podaný
 • Jacob Garro – hostující vyučující tělesné výchovy ze Španělska, duben 2024.
 • Krátkodobá stáž žákyň čtvrtých ročníků PMP v Soluni (Řecko)– říjen 2023.
 • Krátkodobá stáž žákyň čtvrtých ročníků PM v Prešově (Slovensko) – květen 2024.
 • Krátkodobá stáž žákyň čtvrtých ročníků PMP v Soluni – říjen 2024.

Týden plný zážitků na Maltě díky programu Erasmus+

Začátkem května jsem měl příležitost strávit nezapomenutelný týden na slunné Maltě, kde jsem se zúčastnil kurzů angličtiny v rámci programu Erasmus+. Tento týden byl plný nejen intenzivního studia, ale také úžasných zážitků a poznávání nových kultur.

Studium a zlepšení jazykových dovedností
Kurzy angličtiny byly skvěle organizované a přizpůsobené na míru našim potřebám. Lektoři byli velmi zkušení a přátelští, což nám umožnilo se rychle zlepšovat. Malé skupiny studentů z různých zemí poskytovaly ideální prostředí pro efektivní učení a zároveň nám umožnily poznat nové přátele z celého světa.

Kultura a historie na každém kroku
Malta je fascinující země s bohatou historií a kulturou. Měli jsme možnost navštívit mnoho historických památek, jako je město Mdina, starobylé hradby Valetty a megalitické chrámy Hagar Qim. Každé místo nám poskytlo nový pohled na maltskou historii a kulturu, což nás inspirovalo k dalšímu studiu.

Krásná příroda a relaxace
Kromě studia jsme měli také dostatek času na odpočinek a objevování přírodních krás Malty. Procházky podél malebného pobřeží, návštěva Modré laguny a výlety do malebných vesniček nám umožnily naplno si užít krásy tohoto ostrova. Slunečné počasí a křišťálově čisté moře byly dokonalým doplněním našeho pobytu.

Nové přátelství a mezinárodní spolupráce
Jedním z největších přínosů tohoto programu byla možnost setkat se s lidmi z různých koutů Evropy a světa. Výměna zkušeností, kultura a jazykové bariéry, které jsme překonávali společně, nám přinesly mnoho cenných přátelství a otevřely nám nové obzory.

Závěr
Týden na Maltě v rámci programu Erasmus+ byl pro mě nezapomenutelnou zkušeností, která mi nejen zlepšila angličtinu, ale také obohatila můj život o nové zážitky a přátelství. Doporučuji všem, kteří mají tuto možnost, aby ji využili a vydali se na podobnou cestu poznání a dobrodružství.

Lukáš Kafoněk

Stínování výuky angličtiny na střední škole v Itálii v rámci projektu Erasmus+ KA1

Ve dnech 27.až 30. května 2024 jsem se v rámci projektu Erasmus+ KA1  Effective learning through practice  zúčastnila stínování výuky angličtiny na střední škole ISISS Terra di Lavoro v Itálii. Tento pobyt mi poskytl příležitost porovnat vzdělávací metody mezi Českou republikou a Itálií,Stínování výuky angličtiny na střední škole v Itálii v rámci projektu Erasmus+ KA1 zažít každodenní školní život italských studentů a zúčastnit se dvou velkých slavností na konci školního roku.

Jedním z hlavních cílů mého pobytu bylo porovnat výuku angličtiny v Itálii s tím, co známe z českých škol. V hodinách, které jsem viděla, žáci pracovali s učebnicí a využívali digitální technologie. Výuka byla podobná té v České republice, se zaměřením na gramatiku, čtení a konverzaci. Italští učitelé často využívali moderní technologie, jako jsou interaktivní tabule a online zdroje.

Italští studenti chodí do školy i v sobotu, každá vyučovací hodina trvá 60 minut, během školního dne nejsou žádné klasické přestávky mezi hodinami, takže studenti mají nepřerušených šest hodin výuky denně. Ve třídách, které jsem navštívila, bylo kolem 10 žáků, což umožňovalo individuálnější přístup učitelů, ale běžně mají třídy kolem 25 žáků. V italských školách se studenti nedělí do skupin ani na výuku jazyků, výuka probíhá ve stálých třídních kolektivech. Další zajímavostí, kterou jsem v Itálii zaznamenala, bylo zařazení netradičních aktivit do tělesné výchovy. Žáci se věnují například břišnímu tanci a roztleskávání.

Během svého pobytu jsem měla možnost zúčastnit se několika hodin jako pozorovatel i jako aktivní účastník. Měla jsem také možnost popovídat si s několika žáky o jejich škole a studiu.  Zúčastnila jsem se dvou velkých školních slavností. První byla obdoba našeho posledního zvonění. Druhá slavnost byla kulturní, kde studenti prezentovali své umělecké talenty – od hudebních vystoupení po divadelní představení. Během závěrečné slavnosti ředitelka školy předala diplomy všem žákům, kteří dosáhli nějakých úspěchů. Tyto akce mi ukázaly, jak důležitá je pro italské školy komunita a jaké úsilí věnují podpoře všestranného rozvoje svých studentů.

Můj pobyt na střední škole v italské Casertě byl inspirativní a obohacující. Měla jsem možnost vidět, jak různorodě může vypadat výuka angličtiny a jaké metody mohou být použity k dosažení efektivního učení. Zároveň jsem si odnesla mnoho nových nápadů a podnětů, které mohu uplatnit i ve své budoucí pedagogické praxi.

Mgr. Lucie Jahodová

Mgr. Kafoněk na jazykovém kurzu na Maltě

Tento týden se pan učitel Kafoněk účastní v rámci projektu Erasmus+ intenzivního jazykového kurzu anglického jazyka na Maltě.

V Řecku za vzděláním 

Během mého studia jsem zažila spoustu úžasných věci. Dvoutýdenní stáž v Řecku to ale všechno hravě strčila do kapsy. Seznámení se s jinou kulturou, bourání jazykových bariér, zpívání dětských českých písniček řeckým dětem. Tímhle vším byl můj pobyt v Řecku plný. 

Díky Evropské unii a programu Erasmus+ jsem měla tento podzim možnost vyrazit do Soluně, kde jsem mohla strávit dva týdny praxe v řecké školce. Praxe byla pro mě velmi přínosná, každý den jsme ve školce trávili několik hodin, kdy jsme naslouchali učiteli anebo jsme mu přímo pomáhali. Skamarádili jsme se s dětmi, a dokonce jsme se spolu naučili komunikovat pomoci naši vlastní řeči. Soluň je pro mě vzpomínka, na kterou nikdy nezapomenu. Takže pokud byste někdy měli možnost zažít něco podobného, co já, neváhejte a jdete do toho. 

Anna Gajdošová, 4. BP

Přípravná návštěva v Soluni – září 2024

V rámci projektu Erasmus+ KA1 navštívila ředitelka školy Soluň, kde budou realizovat odbornou praxi vybrané žákyně čtvrtých ročníků oboru PMP. Paní ředitelka se setkala se zástupci města a navštívila mateřskou školu.

Metodický kurz v Dublinu

Mgr. Šárka Čecháčková se ve dnech 15.–22. 10. 2023 zúčastnila metodického kurzu v Dublinu. Kurz byl zaměřen na inovativní metody výuky anglického jazyka a CLILu. Mgr. Čecháčková během pobytu navštívila Donahies Community School, kde měla možnost sledovat výuku tělesné výchovy, anglického jazyka a dějepisu.

Účastníci kurzu se seznámili i s irským vzdělávacím systémem, historií Irska a památkami Dublinu. Výstupem z kurzu budou pracovní listy zaměřené na výuku anglického jazyka a tělesné výchovy metodou CLIL, které Mgr. Čecháčková vytvoří, a bude je sdílet se svými kolegy.

Školní rok 2022/2023

Během školního roku 2022/2023 vycestovalo do zahraničí na metodický kurz 5 vyučujících a 5 žáků pedagogického školy se zúčastní krátkodobé stáže v mateřských školách na Slovensku.

 • Mgr. Hastíková – Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Iceland, 19/3–25/3/2023.
 • Mgr. Lančová – kurz angličtiny, Malta, 15/5–19/5/2023.
 • Mgr. Chvátalová – kurz angličtiny, Malta, 15/5–19/5/2023.
 • Mgr. Mikulcová – kurz francouzštiny, Rouen (Francie), 5/6–9/6/2023.
 • Mgr. Svrčková – Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education, Barcelona, Španělsko, 3/7–7/7 2023.
 • Krátkodobá stáž (dva týdny) 5 studentů PMP ve školce na Slovensku, 5/6–16/6 2023
.

Návštěva Soluně

V rámci projektu Erasmus+ KA1 navštívila ředitelka školy Soluň, kde budou realizovat odbornou praxi vybrané žákyně čtvrtých ročníků oboru PMP. Paní ředitelka se setkala se zástupci města a navštívila mateřskou školu.

Umělecký kurz "Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education"

Ve dnech 3. až 8. července 2023 se zúčastnila kurzu Erasmu+ také Mgr. Jitka Svrčková. Jednalo se o umělecký kurz "Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education" , který pořádala Europass Teacher Academy v Barceloně.

Inspirativní místo, skvělí lidé, báječná atmosféra, přínosný kurz, výborná zkušenost.

Kurz francouzštiny Rouen - Mgr. Mikulcová

Francouzština je zdánlivě popelkou mezi jazyky. Ano, ve srovnání se současným esperantem-angličtinou to může opravdu tak vypadat. Opak je však pravdou. Svědčí o tom např. sympatická školička FRENCH IN NORMANDY ve francouzském Rouenu.

Měla jsem krásnou příležitost strávit zde červnový týden na intenzivním jazykovém kurzu. Byla jsem tu jedinou Češkou ve společnosti celé západní Evropy, Jižní Ameriky, Japonců a Korejců.

Celodenní výuka probíhala v několika menších třídách po cca 10 – 12 studentech. Každá třída měla svého kmenového učitele. Náš se jmenoval Alex. Pracoval s námi do 13. hodin. Po krátkém konverzačním úvodu jsme dostali výchozí materiál – text (článek, rozhovor, …), od kterého se odvíjelo hlavní téma dopolední výuky. Činnosti se rychle střídaly – poslech, psaní, vysvětlení a procvičení aktuální gramatiky, diktáty, ale hlavně jsme hovořili, vymýšleli skupinové dialogy.

Po krátké obědové přestávce se vytvořily zcela nové skupiny studentů, kteří pracovali s jinými lektory.

Tato část výuky měla spíše konverzační charakter. Diskutovali jsme k nějakému aktuálnímu tématu, např. vylodění spojenců v Normandii, svržení atomové bomby, homosexualita, …  prezentovali jsme nejen své osobní názory, ale i atmosféru v naší zemi, srovnávali jsme. Samozřejmě jsme se učili i novým slovíčkům, vazbám.

Ve večerních hodinách jsme měli možnost navštěvovat zájmové kroužky – dramatické výchovy, francouzské kuchyně, filmového diváka. „SOS“ bylo určeno studentům, kteří měli nějaký problém s francouzštinou – s gramatikou, slovíčky, vazbami, ….

Obrovskou výhodou mého pobytu bylo ubytování ve francouzské rodině. Kromě osobního zážitku, kdy jsem viděla, jak Francouzi žijí, čím se obklopují, jak přemýšlejí, byla velkým přínosem společná jídla – snídaně a večeře. Paní domácí, paní Nikol, byla navíc nadšenou kuchařkou, takže hlavně večeře o několika chodech se protahovaly hluboko do noci. U stolu se samozřejmě konverzovalo francouzsky, byť se tu sešli Němci, Japonec, Bolivijka a Češka.

A co říct o samotném Rouenu? Staré historické město na řece Seině se spoustou hrázděných domů bylo svědkem např. upálení Jany z Arku. Jeho slavnou katedrálu Notre Dame mnohokrát ztvárnil Claude Monet. Ulicemi města se procházel nejen Gustav Flaubert, ale i jeho hrdinka Emma Bovaryová. Pravidelně se na Seině pořádá tzv. ROUEN ARMADA – nádherná a hojně navštěvovaná přehlídka válečného vojska.

Jazykový kurz splnil po všech stránkách mé očekávání! Přinesl mi nejen spoustu znalostí a osobních kontaktů, ale opět mě utvrdil, že Francie je nadále sladká, že Francouzi jsou přátelští a slušní a  francouzština (ani ta moje) neztratila půvab a šarm.

Věra Mikulcová

 

Stáž v mateřských školách na Slovensku

Ve dnech 5. 6. 2023 až 16. 6. 2023 se žákyně 3. AP (Tereza Kafková a Natálie Machová) a 3. BP (Adéla Kudýnová, Aneta Polášková, Anna Novotná) zúčastnily stáže v rámci projektu Erasmus na Slovensku, spolu s pedagogickým doprovodem.

Část dne studentky trávily ve dvou vybraných mateřských škola (MŠ Ako Buk a MŠ Važecká v Prešově). V rámci stáže v mateřských školách se žákyně seznámily s prostředím školy, pedagogickými dokumenty a celkovým režimem dne. Pro děti si připravily různé aktivity na daná témata. Děti se učily i české písničky a říkanky. Součástí pobytu bylo i muzikálové představení dětí. 

Ve volném čase se pak studentky věnovaly různým zájmovým aktivitám. Navštívily například Divadlo Jonáša Záborského s představením Jesus Christ Superstar, kino, planetárium, několik výstav, kulturních programů a bowling.

Cílem naší návštěvy se samozřejmě stala i Stredná odborná škola pedagogická v Prešově. Žákyně si mohly prohlédnout prostředí školy, pozdravit „kandidátky“ (praktikantky), se kterými se setkaly na praxi, a porovnat celkovou koncepci školy.

Stáž v mateřských školách

Dopoledne mezinárodní učitelky, odpoledne lovkyně zážitků a kultury.
I tak by se dala shrnout právě probíhající stáž v mateřských školách vybraných žákyň třetího ročníku oboru PMP v rámci projektu Erasmus+.

Nech sa páči a dovi!

Studijní pobyt na Maltě

Ve dnech 13.–20. 5. 2023 se Mgr. Chvátalová zúčastnila v rámci projektu Erasmus+ KA1 intenzivního vzdělávacího kurzu anglického jazyka na Maltě. Ve volném čase poznávala krásy této země na výletech organizovaných školou a především komunikovala v angličtině.

Studijní pobyt na Islandu

Ve dnech 19.–25. 3 se Mgr. Jitka Hastíková zůčastnila v rámci projektu Erasmus+KA1 účastní týdenního metodického kurzu pro učitele.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti