Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Erasmus+ Effective learning through practice

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce jako poskytovatele grantu. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Dlouholeté zkušenosti s projektovými aktivitami spolu s vypracováním plánu pro provádění vysoce kvalitních mobilit žáků a učitelů do zahraničí pomohly škole k udělení dvou AKREDITACÍ, a to v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v oblasti školního vzdělávání. Největším bonusem těchto akreditací je zjednodušený proces podávání žádostí k realizaci zahraničních projektů. O finanční prostředky můžeme žádat každý rok. Akreditace má platnost do roku 2027.

V oblasti odborného vzdělávání je projekt nazvaný Effective learning through practice.

Školní rok 2023/2024

Během školního roku 2023/2024 vycestují do zahraničí na metodologický kurz 4 vyučující, 2 vyučující na stínování, 12 žáků pedagogické školy se zúčastní odborné stáže v zahraničních mateřských školách, 6 v Řecku a 6 na Slovensku.

 • Mgr. Studýnková – stínování na partnerské španělské škole, září 2023.
 • Mgr. Binarová – metodologický kurz ve Florencii Discovering Renaissance Art in Florence.
 • Mgr. Čecháčková – metodologický kurz v Dublinu, říjen 2023 English language teaching and 21 century skills for learning.
 • Mgr. Kafoněk – jazykový kurz na Maltě, květen 2024.
 • Mgr. Jahodová – stínování na partnerské italské škole, květen 2024.
 • Mgr. Podaný
 • Jacob Garro – hostující vyučující tělesné výchovy ze Španělska, duben 2024.
 • Krátkodobá stáž žákyň čtvrtých ročníků PMP v Soluni (Řecko)– říjen 2023.
 • Krátkodobá stáž žákyň čtvrtých ročníků PM v Prešově (Slovensko) – květen 2024.
 • Krátkodobá stáž žákyň čtvrtých ročníků PMP v Soluni – říjen 2024.

V Řecku za vzděláním 

Během mého studia jsem zažila spoustu úžasných věci. Dvoutýdenní stáž v Řecku to ale všechno hravě strčila do kapsy. Seznámení se s jinou kulturou, bourání jazykových bariér, zpívání dětských českých písniček řeckým dětem. Tímhle vším byl můj pobyt v Řecku plný. 

Díky Evropské unii a programu Erasmus+ jsem měla tento podzim možnost vyrazit do Soluně, kde jsem mohla strávit dva týdny praxe v řecké školce. Praxe byla pro mě velmi přínosná, každý den jsme ve školce trávili několik hodin, kdy jsme naslouchali učiteli anebo jsme mu přímo pomáhali. Skamarádili jsme se s dětmi, a dokonce jsme se spolu naučili komunikovat pomoci naši vlastní řeči. Soluň je pro mě vzpomínka, na kterou nikdy nezapomenu. Takže pokud byste někdy měli možnost zažít něco podobného, co já, neváhejte a jdete do toho. 

Anna Gajdošová, 4. BP

 • V Řecku za vzděláním
 • V Řecku za vzděláním

Přípravná návštěva v Soluni – září 2024

V rámci projektu Erasmus+ KA1 navštívila ředitelka školy Soluň, kde budou realizovat odbornou praxi vybrané žákyně čtvrtých ročníků oboru PMP. Paní ředitelka se setkala se zástupci města a navštívila mateřskou školu.

Metodický kurz v Dublinu

Mgr. Šárka Čecháčková se ve dnech 15.–22. 10. 2023 zúčastnila metodického kurzu v Dublinu. Kurz byl zaměřen na inovativní metody výuky anglického jazyka a CLILu. Mgr. Čecháčková během pobytu navštívila Donahies Community School, kde měla možnost sledovat výuku tělesné výchovy, anglického jazyka a dějepisu.

Účastníci kurzu se seznámili i s irským vzdělávacím systémem, historií Irska a památkami Dublinu. Výstupem z kurzu budou pracovní listy zaměřené na výuku anglického jazyka a tělesné výchovy metodou CLIL, které Mgr. Čecháčková vytvoří, a bude je sdílet se svými kolegy.

 • Metodický kurz v Dublinu
 • Metodický kurz v Dublinu
 • Metodický kurz v Dublinu

Školní rok 2022/2023

Během školního roku 2022/2023 vycestovalo do zahraničí na metodický kurz 5 vyučujících a 5 žáků pedagogického školy se zúčastní krátkodobé stáže v mateřských školách na Slovensku.

 • Mgr. Hastíková – Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Iceland, 19/3–25/3/2023.
 • Mgr. Lančová – kurz angličtiny, Malta, 15/5–19/5/2023.
 • Mgr. Chvátalová – kurz angličtiny, Malta, 15/5–19/5/2023.
 • Mgr. Mikulcová – kurz francouzštiny, Rouen (Francie), 5/6–9/6/2023.
 • Mgr. Svrčková – Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education, Barcelona, Španělsko, 3/7–7/7 2023.
 • Krátkodobá stáž (dva týdny) 5 studentů PMP ve školce na Slovensku, 5/6–16/6 2023
.

Návštěva Soluně

V rámci projektu Erasmus+ KA1 navštívila ředitelka školy Soluň, kde budou realizovat odbornou praxi vybrané žákyně čtvrtých ročníků oboru PMP. Paní ředitelka se setkala se zástupci města a navštívila mateřskou školu.

Umělecký kurz "Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education"

Ve dnech 3. až 8. července 2023 se zúčastnila kurzu Erasmu+ také Mgr. Jitka Svrčková. Jednalo se o umělecký kurz "Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education" , který pořádala Europass Teacher Academy v Barceloně.

Inspirativní místo, skvělí lidé, báječná atmosféra, přínosný kurz, výborná zkušenost.

 • umělecký kurz
 • umělecký kurz
 • umělecký kurz
 • umělecký kurz
 • umělecký kurz
 • umělecký kurz
 • umělecký kurz
 • umělecký kurz
 • umělecký kurz
 • umělecký kurz

Kurz francouzštiny Rouen - Mgr. Mikulcová

Francouzština je zdánlivě popelkou mezi jazyky. Ano, ve srovnání se současným esperantem-angličtinou to může opravdu tak vypadat. Opak je však pravdou. Svědčí o tom např. sympatická školička FRENCH IN NORMANDY ve francouzském Rouenu.

Měla jsem krásnou příležitost strávit zde červnový týden na intenzivním jazykovém kurzu. Byla jsem tu jedinou Češkou ve společnosti celé západní Evropy, Jižní Ameriky, Japonců a Korejců.

Celodenní výuka probíhala v několika menších třídách po cca 10 – 12 studentech. Každá třída měla svého kmenového učitele. Náš se jmenoval Alex. Pracoval s námi do 13. hodin. Po krátkém konverzačním úvodu jsme dostali výchozí materiál – text (článek, rozhovor, …), od kterého se odvíjelo hlavní téma dopolední výuky. Činnosti se rychle střídaly – poslech, psaní, vysvětlení a procvičení aktuální gramatiky, diktáty, ale hlavně jsme hovořili, vymýšleli skupinové dialogy.

Po krátké obědové přestávce se vytvořily zcela nové skupiny studentů, kteří pracovali s jinými lektory.

Tato část výuky měla spíše konverzační charakter. Diskutovali jsme k nějakému aktuálnímu tématu, např. vylodění spojenců v Normandii, svržení atomové bomby, homosexualita, …  prezentovali jsme nejen své osobní názory, ale i atmosféru v naší zemi, srovnávali jsme. Samozřejmě jsme se učili i novým slovíčkům, vazbám.

Ve večerních hodinách jsme měli možnost navštěvovat zájmové kroužky – dramatické výchovy, francouzské kuchyně, filmového diváka. „SOS“ bylo určeno studentům, kteří měli nějaký problém s francouzštinou – s gramatikou, slovíčky, vazbami, ….

Obrovskou výhodou mého pobytu bylo ubytování ve francouzské rodině. Kromě osobního zážitku, kdy jsem viděla, jak Francouzi žijí, čím se obklopují, jak přemýšlejí, byla velkým přínosem společná jídla – snídaně a večeře. Paní domácí, paní Nikol, byla navíc nadšenou kuchařkou, takže hlavně večeře o několika chodech se protahovaly hluboko do noci. U stolu se samozřejmě konverzovalo francouzsky, byť se tu sešli Němci, Japonec, Bolivijka a Češka.

A co říct o samotném Rouenu? Staré historické město na řece Seině se spoustou hrázděných domů bylo svědkem např. upálení Jany z Arku. Jeho slavnou katedrálu Notre Dame mnohokrát ztvárnil Claude Monet. Ulicemi města se procházel nejen Gustav Flaubert, ale i jeho hrdinka Emma Bovaryová. Pravidelně se na Seině pořádá tzv. ROUEN ARMADA – nádherná a hojně navštěvovaná přehlídka válečného vojska.

Jazykový kurz splnil po všech stránkách mé očekávání! Přinesl mi nejen spoustu znalostí a osobních kontaktů, ale opět mě utvrdil, že Francie je nadále sladká, že Francouzi jsou přátelští a slušní a  francouzština (ani ta moje) neztratila půvab a šarm.

Věra Mikulcová

 • Kurz francouzštiny Rouen - Mgr. Mikulcová
 • Kurz francouzštiny Rouen - Mgr. Mikulcová
 • Kurz francouzštiny Rouen - Mgr. Mikulcová
 • Kurz francouzštiny Rouen - Mgr. Mikulcová
 • Kurz francouzštiny Rouen - Mgr. Mikulcová
 • Kurz francouzštiny Rouen - Mgr. Mikulcová
 • Kurz francouzštiny Rouen - Mgr. Mikulcová

 

Stáž v mateřských školách na Slovensku

Ve dnech 5. 6. 2023 až 16. 6. 2023 se žákyně 3. AP (Tereza Kafková a Natálie Machová) a 3. BP (Adéla Kudýnová, Aneta Polášková, Anna Novotná) zúčastnily stáže v rámci projektu Erasmus na Slovensku, spolu s pedagogickým doprovodem.

Část dne studentky trávily ve dvou vybraných mateřských škola (MŠ Ako Buk a MŠ Važecká v Prešově). V rámci stáže v mateřských školách se žákyně seznámily s prostředím školy, pedagogickými dokumenty a celkovým režimem dne. Pro děti si připravily různé aktivity na daná témata. Děti se učily i české písničky a říkanky. Součástí pobytu bylo i muzikálové představení dětí. 

Ve volném čase se pak studentky věnovaly různým zájmovým aktivitám. Navštívily například Divadlo Jonáša Záborského s představením Jesus Christ Superstar, kino, planetárium, několik výstav, kulturních programů a bowling.

Cílem naší návštěvy se samozřejmě stala i Stredná odborná škola pedagogická v Prešově. Žákyně si mohly prohlédnout prostředí školy, pozdravit „kandidátky“ (praktikantky), se kterými se setkaly na praxi, a porovnat celkovou koncepci školy.

 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku
 • 	Stáž v mateřských školách na Slovensku

Stáž v mateřských školách

Dopoledne mezinárodní učitelky, odpoledne lovkyně zážitků a kultury.
I tak by se dala shrnout právě probíhající stáž v mateřských školách vybraných žákyň třetího ročníku oboru PMP v rámci projektu Erasmus+.

Nech sa páči a dovi!

 • Stáž v mateřských školách
 • Stáž v mateřských školách
 • Stáž v mateřských školách
 • Stáž v mateřských školách
 • Stáž v mateřských školách
 • Stáž v mateřských školách
 • Stáž v mateřských školách

Studijní pobyt na Maltě

Ve dnech 13.–20. 5. 2023 se Mgr. Chvátalová zúčastnila v rámci projektu Erasmus+ KA1 intenzivního vzdělávacího kurzu anglického jazyka na Maltě. Ve volném čase poznávala krásy této země na výletech organizovaných školou a především komunikovala v angličtině.

 • Erasmus+ KA1 New Opportunities – studijní pobyt na Maltě
 • Erasmus+ KA1 New Opportunities – studijní pobyt na Maltě
 • Erasmus+ KA1 New Opportunities – studijní pobyt na Maltě

Studijní pobyt na Islandu

Ve dnech 19.–25. 3 se Mgr. Jitka Hastíková zůčastnila v rámci projektu Erasmus+KA1 účastní týdenního metodického kurzu pro učitele.

 • Studijní pobyt na Islandu
 • Studijní pobyt na Islandu
 • Studijní pobyt na Islandu
 • Studijní pobyt na Islandu
 • Studijní pobyt na Islandu
 • Studijní pobyt na Islandu
 • Studijní pobyt na Islandu
 • Studijní pobyt na Islandu
 • Studijní pobyt na Islandu

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti