Upravit stránku

Školská rada

Složení Školské rady při GJB a SPgŠ

Olomoucký kraj, v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal po schválení Radou Olomouckého kraje zřizovací listinu školské rady pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola.

Školská rada se zřizuje s účinností od 2. 6. 2017.

Zástupci zřizovatele:

PhDr. Alena Adamíková
Jiří Pospíšil, Dis.
Ing. Michal Šmucr

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:

Mgr. Irena Dufková
Bc. David Rygel
Šárka Vodáková

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Olga Jünglingová
Mgr: Pavla Kadaníková
Mgr. Pavel Železný