Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Erasmus+ KA1 Creating the future

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce jako poskytovatele grantu. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

Dlouholeté zkušenosti s projektovými aktivitami spolu s vypracováním plánu pro provádění vysoce kvalitních mobilit žáků a učitelů do zahraničí pomohly škole k udělení dvou AKREDITACÍ, a to v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v oblasti školního vzdělávání. Největším bonusem těchto akreditací je zjednodušený proces podávání žádostí k realizaci zahraničních projektů. O finanční prostředky můžeme žádat každý rok. Akreditace má platnost do roku 2027.

V oblasti školního vzdělávání je projekt nazvaný Creating the future. Během školního roku 2022/2023 vycestuje do zahraničí na metodický kurz 5 vyučujících a 4 žáci gymnázia se zúčastní krátkodobé stáže na partnerské škole v Itálii.

 • Mgr. Blažková – kurz angličtiny, Malta 3/10–7/10/2022
 • Mgr. Krejčí – Rome, Coding and Robotics with Arduino, 15/5–20/5/2023
 • Mgr. Marhefková Tomečková – kurz angličtiny, Malta, 29/5–2/6/2023
 • Mgr. Šimečková – AM Teacher Fluency Refresher Course, Malta, 12/6–16/6/2023
 • Mgr. Kirmanová – Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach course, Helsinki, 26/6–1/7/2023
 • Carmen Fiano – invited expert, PK AJ, 29/5–31/5/2023
 • Krátkodobá stáž 4 studentů z gymnázia v Itálii, 28/11–2/12/2022

Environmental Education in Finland: The Eco-social approach

Ve dnech 25. 6. - 2. 7. 2023 jsem se zúčastnila metodického kurzu Environmental Education in Finland: The Eco-social approach v rámci projektu Erasmus+ KA1 New Opportunities. Kurz probíhal od pondělí do pátku a organizovala jej agentura Europass Teacher Academy. Veškeré výdaje (ubytování, cestovné, strava) byly hrazeny z grantu projektu Eramus+.

V rámci výuky jsem se seznámila s různými modely koncepce environmentálního vzdělávání a dalšími teoretickými východisky. Výuka byla také doplněna celou řadou praktických metod a aktivit, které jsme si mohli v praxi vyzkoušet. Značná část kurzu probíhala venku, ať už například v okolí sídla organizace v Helsinkách, tak třeba v nedalekém lese. Většina úkolů byla koncipována jako skupinová práce s dalšími učiteli z různých zemí Evropy. Pro sdílení naší práce a dalších materiálů jsme využívali aplikaci Wakelet. V neposlední řadě byla součástí kurzu také komentovaná exkurze Helsinkami a sobotní návštěva ostrova Seurasaari.

Nabyté vědomosti a zkušenosti bych ráda využila ve své pedagogické praxi, a to jak v předmětech Geografie, tak v Občanském a společenskovědním základu. Některé z nově osvojených aktivit bych pak ráda zařadila také do Společenskovědního semináře, kde je díky dvouhodinové časové dotaci možnost využít i časově náročnější aktivity. Výstupem kurzu jsou pracovní listy zaměřené na téma udržitelného rozvoje a s ním spjatou občanskou angažovanost žáků.

Mgr. Zuzana Kirmanová

 • Pozdrav z Helsinek z kurzu Environmental education
 • Pozdrav z Helsinek z kurzu Environmental education
 • Pozdrav z Helsinek z kurzu Environmental education

Teacher Training Refresher

Ve dnech 12. 6. – 16. 6. 2023 jsem se zúčastnila metodického kurzu v rámci projektu Erasmus+ KA1 Teacher Training Refresher, Level Advanced . Kurz trval 5 dní a probíhal ve městě Sliema na Maltě. AM Language mi zajistila i ubytování v hostitelské rodině. Celý kurz, včetně ubytování, stravy a dopravy, byl hrazen z grantu Erasmus.

Kurz byl zaměřen na kreativní výuku a využití digitálních technologií ve výuce. V hodinách kurzu jsme se bavili o kreativních způsobech a řešeních výuky anglického jazyka pro žáky z různými úrovněmi. Kurzu se také zúčastnila kolegyně z Polska, a tak jsme měly možnost srovnat výuku cizích jazyků v ČR a Polsku. 

Každý den odpoledne jsem se zúčastnila zajímavých exkurzí, které organizovala škola AM Language, měla jsem možnost navštívit různá zajímavá místa, muzea a jiné pamětihodnosti, dozvědět se něco o historii a kultuře Malty a seznámit se se spoustou zajímavých lidi z různých koutů světa. V neděli 11.06.2023, což byl volný den, jsem navštívila hlavní město Malty Valetta.

Celkově tuto mobilitu považuji za velmi přínosnou pro moji kariéru učitelky anglického jazyka nejen z pohledu náplně metodického kurzu, ale také kvůli možnosti procvičit si angličtinu z rodilými mluvčími a rozšíření mého všeobecného přehledu.

Grazhina Šimečková

Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě

Šárka Lančová se ve dnech 13. 5.–20. 5. 2023 zúčastnila jazykového kurzu anglického jazyka v AM Language na Maltě.

Byla to skvělá zkušenost, doporučuji všem.

 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě

Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě

Lenka Marhefková Tomečková se ve dnech 29. května až 2. června 2023 zúčastnila jazykového kurzu anglického jazyka v AM Language na Maltě.

 • Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě

Studijní pobyt v Itálii

Ve dnech 14.–21. 5. 2023 se Mgr. Jakub Krejčí zúčastnil v rámci programu Erasmus+ KA1 týdenního metodického kurzu "Coding and Robotics with Arduino" v Římě.

 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii

Krátkodobá stáž 4 žáků kvinty v Itálii

V dnech 27. 11. až 2. 12. 2022 jsme absolvovali krátkodobou stáž v Itálii na naší partnerské škole – Lyceo Garofano. Stáž proběhla v rámci programu Erasmus+ KA1, konkrétně projektu Creating the future.

V neděli 27. listopadu 2022 jsme úspěšně přistáli v Neapoli a vyrazili jsme do Capuy, malého města poblíž Neapole, kde nás čekali naši hostitelé, 4 italští studenti, u nichž jsme byli ubytování.

V pondělí jsme se poprvé mohli seznámit s italskou školou a poznat italskou výuku. Naši italští přátelé nás učili italsky, což nám překvapivě šlo. Poté jsme je se snažili naučit nějaké české fráze (Ahoj, Jak se máš? Mám se dobře, etc.). Řekněme, že snaha byla.

V úterý dopoledne jsme se zúčastnili výuce ve škole, odpoledne jsme zašli na exkurzi do královského paláce v Cassertě a byl to pro nás nezapomenutelný zážitek, protože takové královské paláce u nás v Česku nemáme.

Ve středu jsme si udělali výlet do Neapole. Navštívili jsme slavná místa, ochutnali jsme pravou neapolskou pizzu v restauraci, kde vznikla, památník fotbalisty Maradony v postranních uličkách, a k večeru jsme se vrátili zpátky do Capuy.

Ve čtvrtek jsme navštívili historické muzeum v Capue, kde jsme se dozvěděli o bohaté historii neapolitánského regionu. Ve čtvrtek večer jsme zamířili do největšího obchodního centra v Itálii, které bylo shodou okolností poblíž Capuy. Nakoupili jsme dárky pro naše rodiny a přátele a vrátili jsme se domů na poslední noc v Itálii.

V pátek ráno jsme se brzy ráno velice neradi rozloučili s našimi hostiteli, poděkovali jim za jejich pohostinnost, a sdělili jim, že se na ně na jaře, kdy přijedou k nám do Česka, budeme moc těšit.

Jan Štěpánek

 • Krátkodobá stáž 4 studentů kvinty v Itálii
 • Krátkodobá stáž 4 studentů kvinty v Itálii

Jazykový kurz na Maltě

Ve dnech 2. 10 – 8. 10. 2022 se Mgr. Olga Blažková zúčastnila jazykového kurzu anglického jazyka na Maltě v jazykové škole AM LANGUAGE v rámci Projektu ERASMUS+ KA1 Creating the Futurue, který již dlouhodobě vede na naší škole Mgr. Lucie Jahodová. Jednalo se o intenzivní kurz anglického jazyka, který měl za účel zdokonalit a upevnit jazykové znalosti pro vedení výuky CLILových hodin na naší škole.

Jazykový kurz na Maltě

Logo projektů Erasmus

Třída 4. AP pod vedením Mgr. Lančové vytvořila loga pro jednotlivé projekty Erasmus, které ve škole tento rok probíhají. Komise výtvarné výchovy vybrala ta nejlepší a jejich tvůrci získali drobnou odměnu.

 • Logo projektů Erasmus
 • Logo projektů Erasmus

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti