Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Erasmus+ KA1 Creating the future

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce jako poskytovatele grantu. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Dlouholeté zkušenosti s projektovými aktivitami spolu s vypracováním plánu pro provádění vysoce kvalitních mobilit žáků a učitelů do zahraničí pomohly škole k udělení dvou AKREDITACÍ, a to v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v oblasti školního vzdělávání. Největším bonusem těchto akreditací je zjednodušený proces podávání žádostí k realizaci zahraničních projektů. O finanční prostředky můžeme žádat každý rok. Akreditace má platnost do roku 2027.

V oblasti školního vzdělávání je projekt nazvaný Creating the future. Během školního roku 2022/2023 vycestuje do zahraničí na metodický kurz 5 vyučujících a 4 žáci gymnázia se zúčastní krátkodobé stáže na partnerské škole v Itálii.

Školní rok 2023/2024

V oblasti školního vzdělávání je projekt nazvaný Creating the future. Během školního roku 2023/2024 vycestuje do zahraničí na metodický kurz 5 vyučujících a 6 žáků gymnázia se zúčastní krátkodobé stáže na partnerské škole v Itálii.

 • Mgr. Andrlová – jazykový kurz v Chorvatsku, duben 2024 Speak English Confidently with the Callan Method.
 • Mgr. Plevová – metodologický kurz v Chorvatsku, duben 2024.
 • Mgr. Šimečková  – metodologický kurz v Chorvatsku, duben 2024 ICT and Outdoor Teaching and Learning.
 • Mgr. Herinková – vzdělávací pobyt na Islandu, březen 2024.
 • Mgr. Hiklová
 • Pobyt 6 žáků v Plasencii, Španělsko – říjen 2023.

Školní rok 2022/2023

 • Mgr. Blažková – kurz angličtiny, Malta 3/10–7/10/2022
 • Mgr. Krejčí – Rome, Coding and Robotics with Arduino, 15/5–20/5/2023
 • Mgr. Marhefková Tomečková – kurz angličtiny, Malta, 29/5–2/6/2023
 • Mgr. Šimečková – AM Teacher Fluency Refresher Course, Malta, 12/6–16/6/2023
 • Mgr. Kirmanová – Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach course, Helsinki, 26/6–1/7/2023
 • Carmen Fiano – invited expert, PK AJ, 29/5–31/5/2023
 • Krátkodobá stáž 4 studentů z gymnázia v Itálii, 28/11–2/12/2022

Metodický kurz na využívání informačních a komunikačních technologií při výuce

Ve dnech 29. 4. – 3. 5. 2024 jsem se zúčastnila metodického kurzu v rámci projektu Erasmus+. Kurz trval 5 dní a probíhal ve Splitu. Organizovala jej společnost Europass Teacher Academy.

Kurz byl zaměřen na využívání informačních a komunikačních technologií při výuce. Přednášky se konaly v prostorách organizace Teacher Academy na ulici Franje Tudmana v centru Splitu.

Kromě chorvatského školství jsem se v úvodu seznámila se systémem školství zemí, ze kterých pocházeli zahraniční kolegové (Německo, Španělsko, Portugalsko a Holandsko).

Následující dny jsme propojovali teorii (např. model SAMR) a praxi. Stahovali jsme si do mobilních telefonů aplikace, které jsme následně na sobě testovali venku nebo v učebně. Naučila jsem se používat nové aplikace, seznámila se se stránkami, na kterých lze najít nebo tvořit kvízy, pracovala na počítači, kde jsem se naučila vytvořit pracovní list a prezentaci v programu Canva a pracovat s úložištěm materiálů v programu Padlet.

V sobotu škola organizovala zájezd do historického města Dubrovnik, kterým nás provedla objednaná průvodkyně.

Pobyt ve Splitu byl pro mě přínosný – naučila jsem se používat nástroje, které ráda aplikuji při přípravě na výuku nebo přímo v hodinách cizích jazyků.

Mgr. Lenka Plevová

Projekt Erasmus+ AI Tools for language teachers

Ve dnech 29.04.–06.05.2024 jsem se zúčastnila metodického kurzu v rámci projektu Erasmus+ KA1 AI Tools for language teachers. Kurz trval 5 dní a probíhal ve městě Split v Chorvatsku. Celý kurz, včetně ubytování, stravy a dopravy, byl hrazen z grantu Erasmus.

Kurz byl zaměřen na kreativní výuku a využití umělé inteligence ve výuce. V hodinách kurzu jsme se bavili o kreativních způsobech a řešeních výuky cizího jazyka pro žáky z různými úrovněmi s pomocí umělé inteligence. Kurzu se také zúčastnili kolegy z Irska, Italie, Dánska a Španělska, a tak jsme měly možnost srovnat výuku cizích jazyků v ČR a těchto státech.

Každý den odpoledne jsem se zúčastnila zajímavých exkurzí, které organizovala škola Teacher academy, měla jsem možnost navštívit různá zajímavá místa, muzea a jiné pamětihodnosti, dozvědět se něco o historii a kultuře Splitu a Chorvatska a seznámit se se spoustou zajímavých lidi z různých koutů světa. V sobotu 04.05.2024, což byl volný den, jsem navštívila další město Chorvatska Dubrovník, byla tam pro nás zorganizována exkurze.

Celkově tuto mobilitu považuji za velmi přínosnou pro moji kariéru učitelky anglického a ruského jazyků nejen z pohledu náplně metodického kurzu, ale také kvůli možnosti procvičit si angličtinu z rodilými mluvčími a rozšíření mého všeobecného přehledu.

Některé nástroje AI, s kterými jsem se učila pracovat:

Grazhina Šimečková

 • Projekt Erasmus+ AI Tools for language teachers
 • Projekt Erasmus+ AI Tools for language teachers
 • Projekt Erasmus+ AI Tools for language teachers

Speak English Confidently with the Callan Method – Erasmus+

Ve dnech 28. 4. 2024–6. 5. 2024 jsem se zúčastnila jazykového kurzu angličtiny v rámci projektu Erasmus+, Speak English Confidently with the Callan Method. Kurz trval 5 dní a probíhal ve městě Split v Chorvatsku. Kurz byl zaměřen na výuku anglického jazyka tzv. Callanovou metodou.

Callanova metoda je jedna z alternativních metod výuky cizích jazyků. Hlavní předností této metody je především aktivní používání jazyka v jeho mluvené formě. Student je „nucen“ mluvit a díky tomu dochází k odbourávání strachu z používání jazyka a nabývání sebevědomí.

Základem Callanovy metody je otázka, odpověď, opakování; podstatou otázka a dlouhá odpověď, prostřednictvím které se studenti učí. Díky této metodě se studenti údajně naučí angličtinu až čtyřikrát rychleji než pomocí jiných metod.

V hodinách jsme hovořili mnohem častěji než v běžné hodině angličtiny. Byli jsme v přímém kontaktu s lektorem, a tímto si snižovali možnost špatného osvojení jazykové struktury a návyků. Lektoři velmi dbali i na správnou výslovnost jazyka. Učení byla zábava, nevznikal prostor na ticho, nudu nebo ztrátu koncentrace. Z kurzu jsem byla velmi nadšená a neskutečně mě vše bavilo.

Kurzu se zúčastnili také kolegové z Polska, Itálie, Portugalska, a tak jsme měli možnost srovnat výuku cizích jazyků u nás a jinde v Evropě.

Zúčastnila jsem se zajímavých exkurzí, které organizovala škola Inicijativa Split, měla jsem možnost navštívit různá zajímavá místa, muzea a jiné pamětihodnosti, dozvědět se něco o historii a kultuře Splitu a seznámit se se spoustou zajímavých lidi z různých koutů světa.

V sobotu 4.5.2024 jsem navštívila město Dubrovník. Výlet byl organizován školou.

Celkově tuto mobilitu považuji za velmi přínosnou pro moji kariéru učitelky cizího jazyka, nejen z pohledu výuky touto metodou, ale také kvůli možnosti procvičit si angličtinu s rodilými mluvčími a rozšíření mého všeobecného přehledu.

Martina Andrlová

Jacob Garro: Španělský učitel tělesné výchovy sdílí zkušenosti na GJB a SPgŠ v Přerově

Na nedávné návštěvě GJB a SPgŠ se představil speciální host: Jacob Garro, španělský učitel tělesné výchovy. Jeho cílem bylo nejen poznat český vzdělávací systém, ale také sdílet své zkušenosti s výukou tělesné výchovy.

Jacob Garro, který působí jako učitel na střední škole v Plasencii, se rozhodl v rámci svého profesního rozvoje navštívit partnerskou školu v Přerově a podělit se o své poznatky a metodiky s místními pedagogy i studenty. 

Pan Garro sdílel své zkušenosti s moderními metodami výuky tělesné výchovy a sportu, které se v Plasencii osvědčily. Zaměřil se na interaktivní přístup a motivaci studentů k pravidelné fyzické aktivitě. Jeho hodiny byly velkým přínosem nejen pro učitele tělesné výchovy, ale i pro studenty, kteří měli možnost nahlédnout do zahraničního vzdělávacího prostředí.

Po celou dobu svého pobytu v Přerově pan Garro zdůrazňoval důležitost fyzické aktivity pro zdraví a duševní pohodu.

Návštěva pana Garra také poskytla příležitost k posílení partnerských vztahů mezi školami. Příští školní rok tak vyučující tělesné výchovy naší školy navštíví školu v Plasencii a spolupráce bude pokračovat.

Jacob Garro: Španělský učitel tělesné výchovy sdílí zkušenosti na GJB-SPGŠ v Přerově

Mgr. Plevová na kurzu ICT and Outdoor Teaching and Learning ve Splitu

Paní učitelka Plevová posílá pozdrav z kurzu ICT and Outdoor Teaching and Learning v chorvatském Splitu. 

 • Mgr. Plevová na kurzu ICT and Outdoor Teaching and Learning ve Splitu
 • Mgr. Plevová na kurzu ICT and Outdoor Teaching and Learning ve Splitu
 • Mgr. Plevová na kurzu ICT and Outdoor Teaching and Learning ve Splitu
 • Mgr. Plevová na kurzu ICT and Outdoor Teaching and Learning ve Splitu

Mgr. Šimečková na kurzu AI tools for Language teachers ve Splitu

Pozdrav od paní učitelky Šimečkové ze Splitu v Chorvatsku, kde se tento týden účastní kurzu AI tools for Language teachers.

 • Mgr. Šimečková na kurzu AI tools for Language teachers ve Splitu
 • Mgr. Šimečková na kurzu AI tools for Language teachers ve Splitu
 • Mgr. Šimečková na kurzu AI tools for Language teachers ve Splitu
 • Mgr. Šimečková na kurzu AI tools for Language teachers ve Splitu
 • Mgr. Šimečková na kurzu AI tools for Language teachers ve Splitu
 • Mgr. Šimečková na kurzu AI tools for Language teachers ve Splitu
 • Mgr. Šimečková na kurzu AI tools for Language teachers ve Splitu

Mgr. Andrlová na kurzu anglického jazyka v Chrovatsku

Tento týden se paní učitelka Andrlová účastní jazykového kurzu anglického jazyka Callanovou metodou ve Splitu. Kurz je velmi intenzivní a zajímavý. 

 • Mgr. Andrlová na kurzu anglického jazyka v Chrovatsku
 • Mgr. Andrlová na kurzu anglického jazyka v Chrovatsku
 • Mgr. Andrlová na kurzu anglického jazyka v Chrovatsku
 • Mgr. Andrlová na kurzu anglického jazyka v Chrovatsku
 • Mgr. Andrlová na kurzu anglického jazyka v Chrovatsku
 • Mgr. Andrlová na kurzu anglického jazyka v Chrovatsku

Carmen Fiano přednášela na GJB a SPgŠ Přerov

Prohloubení jazykových znalostí a perspektivní kariérní možnosti byly hlavním tématem nedávné přednášky italské pedagožky Carmen Fiano na naší škole. 

Carmen Fiano není obyčejnou učitelkou. Je to vášnivá pedagožka a zároveň zkušená odbornice v oblasti jazykového vzdělávání. Její návštěva byla spojena s přednáškou, která se zabývala důležitými tématy pro naše studenty – jazykovými certifikáty, možnostmi studia angličtiny v Cambridge a pracovními příležitostmi ve Spojeném království. 

Jazykové certifikáty jsou v dnešní době nezbytným prvkem v životopise mnoha lidí. Carmen Fiano se zaměřila na různé typy certifikátů, jejich význam a jak mohou studenti naší školy získat ty nejcennější. Tento úvodní úsek přednášky poskytl studentům užitečné informace o tom, jakým směrem se ubírat ve svém jazykovém vzdělávání. 

Dalším bodem byly možnosti studia angličtiny v Cambridge. Carmen Fiano sdílela své zkušenosti s touto prestižní institucí a představila různé kurzy a programy, které jsou studentům k dispozici. Pro mnohé z našich studentů byla tato část přednášky inspirací a motivací k dalšímu rozvoji svých jazykových dovedností. 

Posledním, avšak rozhodně ne nejméně důležitým tématem, byly pracovní příležitosti ve Spojeném království. V dnešní globalizované společnosti je znalost anglického jazyka často klíčem k úspěchu v pracovním životě. Carmen Fiano představila některé možnosti práce a upozornila na oblasti, kde je znalost angličtiny nezbytná. Tato část přednášky studentům otevřela oči a ukázala jim možnosti, které jsou jim k dispozici za hranicemi naší země. 

Celá přednáška byla pro naše studenty velkým přínosem. Carmen Fiano nejen sdílela své znalosti a zkušenosti, ale také je inspirovala k tomu, aby se dále vzdělávali a hledali nové příležitosti ve světě jazyků a práce. Doufáme, že budeme mít možnost podobné akce opakovat a přinášet našim studentům další inspirativní zážitky. 

 • Carmen Fiano přednášela na GJB a SPgŠ Přerov
 • Carmen Fiano přednášela na GJB a SPgŠ Přerov

Structured Educational Visit to schools & Training Seminars – Reykjavík Island

Ve dnech 3. 3.–10. 3. 2024 jsem se zúčastnila vzdělávacího kurzu Structured Educational Visit to schools & Training Seminars v Reykjavíku na Islandu v rámci projektu Erasmus+ KA1 Creating the future.

Kurz probíhal od neděle do soboty a organizovala jej agentura English Matters. Veškeré výdaje (ubytování, cestovné, strava) byly hrazeny z grantu projektu Eramus+.

V rámci pobytu v Reykjavíku na Islandu jsem se zúčastnila týdenního vzdělávacího kurzu zaměřeného na poznání islandského školství doplněného terénním výukovým projektem metodou „Contexts4Content“. Kurz probíhal na univerzitě, místních středních školách a v terénu.

První den jsme se seznámili se základními principy terénního výukového projektu metodou Contexts4Content, s Evropskou dimenzí kurzu – jejími principy, strukturou a rámcem. Byly nám nastíněny nástroje pro reflexi učení a rámec našeho profesního rozvoje v rámci pedagogických setkání na jednotlivých školách. Díky přednášce paní ředitelky islandské střední školy jsme mohli poznat základní kameny vzdělávacího systém na Islandu, který je založen především na wellbeingu. Díky odborníkovi z řad islandských pedagogů jsme se seznámili s geografickými, historickými a dalšími zajímavostmi o Islandu.

Odpoledne jsme vyjeli na půldenní terénní výukový projekt: Po stopách prvních vikingských osadníků: Zlatý kruh: Pingvellir, Geysir, Gullfoss.

Od úterý do čtvrtka jsem postupně navštívili 3 střední školy, kde jsme měli možnost poznat vybavení, strukturu, vyučovací metody, obory jednotlivých škol a poznali organizaci vzdělávání a řízení učení v rámci jednotlivých středních škol. Odpoledne jsme pak pracovali na svém učebním portfoliu a ve skupinkách na týmové prezentaci o islandském školství a možnosti propojení s našimi školskými systémy. Ve středu odpoledne jsme navázali na pondělní terénní projekt a zašli do Národního muzea v Reykjavíku zhlédnout expozici o Vikinzích.

V pátek jsme opět v rámci terénního výukového programu Contexts4Content vyrazili tentokrát na jižní pobřeží Islandu k čedičovým sloupům a skalním útvarům: Reynisfjara, Skógafoss, Sólaheimasandur.

V sobotu jsme se naposledy sešli k závěrečným prezentacím na univerzitě, probrali strategii šíření poznatků a zkušeností, odprezentovali týmové prezentace a zakončili pobyt závěrečnou reflexí získaných podnětů a zkušeností pro naše další učení a hodnocením programu.

Během pobytu jsem se potkala s učiteli z Německa, Itálie, Portugalska, Španělska, Polska, Francie, Finska, Maďarska, Estonska, Irska, Bulharska a Slovenska, se kterými jsme mohli sdílet zkušenosti a poznatky z jednotlivých školských systémů. Mimo vyučování jsem s nimi absolvovala řadu výletů a exkurzí do okolí a některé ze sportovních a relaxačních aktivit. Díky tomu jsem mohla zlepšit své jazykové dovednosti a rozšířit povědomí o systémech školství v jednotlivých zemích EU. Získala jsem spoustu inspirace a nápadů, kterými bych ráda zpestřila svoji vlastní výuku a sdílela je s kolegy.

Výstupem z kurzu budou pracovní listy zaměřené na výuku Enviroments metodou CLIL, které budou následně využity v hodinách Geografie a přednáška pro kolegy a žáky, ve které chci sdílet principy islandského školství a inspirace a nápady z výuky ze škol, které jsem během pobytu navštívila.

 Mgr. Kateřina Herinková

Můj týden ve Španělsku

Ahoj, jsem Anna Mae Shaw a jsem žákyní Kvarty. V letošním školním roce jsem měla tu možnost zúčastnit se týdenní stáže ve Španělsku a poznat tak jinou zemi, kulturu, jazyk a zvyky. Jednotlivé dny v týdnu jsem trávila podobně. Dopoledne jsem byla ve škole a odpoledne mě čekal bohatý program s mojí španělskou rodinou.

V den odjezdu jsme po srazu se spolužáky, paní učitelkou Jahodovou a paní ředitelkou jeli společně minibusem do Vídně, z Vídně jsme letěli do Madridu a odtud pak mikrobusem do Plasencie. V Madridu na nás čekala naše průvodkyně Caroline, která nám ukázala velikou a zajímavou část Madridu.

První den, respektive večer, kdy jsme se dostali do Plasencie, byl asi ze všech nejnáročnější, hlavně z toho důvodu, že jsme byli unaveni z dlouhé a náročné cesty. Nicméně první den nás naši Španělé vzali na hlavní náměstí v Plasencii, kde nám ukázali jeden z jejich obchodů. Poté jsme se šli podívat na různé církevní stavby (chrámy, kostely apod.).

Asi okolo půl desáté večer jsme se rozloučili a všichni odešli domů na večeři. Abych to upřesnila, jistě si říkáte, že večeře tak pozdě není obvyklá a není dobrá kvůli spaní, nicméně vás mohu ujistit, že se nám spalo dobře. Ve Španělsku je to totiž zvykem, že vstáváte kolem sedmé (plus/mínus podle vzdálenosti od školy), na půl deváté máte školu, o čtvrt na dvanáct jíte svačinu, ve tři hodiny oběd, v šest odpolední svačinu a v deset hodin večeři.

Ve škole máte většinou šest hodin, s tím, že jedna hodina trvá pětapadesát minut a přestávky nemáte. Ve škole, kterou jsem navštěvovala, je jen jedna větší přestávka, a to půl hodiny od jedenácti hodin a deseti minut, poté vše pokračovalo jako dopoledne. Dalším velkým rozdílem oproti naší škole bylo to, že se ve španělské škole až tak nedbá na slušnost a respekt. Určitě si někdy říkáte, že máte hlučnou třídu. Představte si, že byste na sebe ve třídě začali všichni křičet a do toho by vám učitel vykládal učivo. Asi takhle většinou (záleží na třídě a typu lidí) vypadá jejich hodina. Dále jsme zvyklí nosit ve škole přezůvky, což oni ne. Mají boty celý den a jinak tomu není ani doma.

Škola, ve které jsme byli my, se skládá ze tří budov, tudíž žáci boty dost potřebují.

Druhý den ráno jsme dopoledne byli ve škole. Španělská škole pro mě osobně byla matoucí a jiná, oproti tomu, na co jsem zvyklá. Škola skončila o půl třetí a já s mojí Španělkou jsme se odebraly k ní domů na oběd.

Po obědě jsme měli asi hodinovou siestu a pak mě vzala k ní do hudebky. Vždy v pondělí má hudební nauku, která trvá třičtvrtě hodiny jako ta naše. Tady jsem si poprvé všimla a dále pak pozorovala to, jak srdečně se k sobě chovají opravdoví Španělé. Když jsem to uviděla u učitele hudební nauky, myslela jsem si nejprve, že to je „úchyl“. Pak jsem ale pochopila, proč se zdraví obětím a pusou na tvář (pouze muži ženám). Klukům pak podají ruku a poklepou po rameni. Po hudební nauce mě moje Španělka Claudia vzala na jazykovou školu, kde měla výuku angličtiny (asi jako v Přerově na Obchodní akademii).

Třetí den dopoledne nás Španělé vzali na radnici v Plasencii a dále pak na trh na náměstí. Odpoledne po škole mě Claudia vzala do parku, kde volně pobíhali pávi, které jsme krmily rohlíky. Říkala mi, že tento park je původní ZOO, která je ale už tak čtyřicet let pouze parkem. Večer jsme s ní a její rodinou, tj. sestrou a rodiči, jeli na výlet do krásného a historického města Cáceres. Obecně jsem si všimla, že Španělé jsou nábožensky založení, už jen tím, že všude mají mnoho kostelů nebo chrámů, což podle mě u nás až tak běžné není. Kolem osmé jsme jeli do nákupního centra. 

Čtvrtý den jsme dopoledne navštívili s našimi Španěly školu, která se podobala přerovské Šířavě a univerzitě dohromady. Část školy byla určená pro budoucí kuchaře, kteří vařili, ať už dospělí lidé nebo žáci jako my. Druhá část této školy je vlastně univerzitou, ve které je umístěn ještě starý kostel, kde se prezentují různé projekty. V první části budovy jsme měli možnost vyzkoušet svůj kulinářský talent, když jsme si mohli udělat zmrzlinu a sladký zákusek.  Odpoledne mě Claudia vzala s její rodinou do Granadilly a Cabezabellosy, kde jsem mimo pořizování krásných fotek mohla vidět jeden z jejich náboženských rituálů.

Poslední den jsme dopoledne jako vždy měli školu, kdy jsme ale měli možnost si zahrát fotbal se španělskými kluky a seznámit se tak. Po škole jsme s Claudií šly opět do hudebky, tentokrát ale na zkoušku s jejím orchestrem. Poté jsme šly nakupovat a s jejími rodiči a sestrou pak i na večeři. Po večeři jsem se sbalila a ráno kolem druhé hodiny jsme šli na autobus a jeli zpátky směr ČR.

Osobně bych všem, kteří uvažují o tom, že by někam vycestovali, nebo je jen zaujal tento článek, chtěla doporučit, aby do toho určitě šli. Zlepšíte si nejen úroveň angličtiny, ale také poznáte jinou zemi, zvyky a kulturu, najdete si nové kamarády, a ti, kteří třeba jako já nikdy neletěli letadlem, tak se i proletí, a to vše v rámci školního výjezdu v podstatě zadarmo.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat vedení školy za tu možnost vycestování v rámci projektu Erasmus, moc jsem si to užila a je to pro mě nezapomenutelný zážitek. A obrovské díky posílám taky paní učitelce Jahodové za velkou trpělivost s námi žáky a perfektní organizaci!

Děkuji.

Anna Mae Shaw, žákyně Kvarty

Pobyt ve Španělsku

Od 1. 10. do 6. 10. 2023 jsme se zúčastnili pobytu ve Španělsku v rámci projektu Erasmus+.  Vyjeli jsme těsně po půlnoci v neděli 1. 10. 2023 na letiště ve Vídni, letadlem jsme se pak dopravili do Madridu, kde na nás čekala průvodkyně. Kolem čtvrté hodiny jsme se minibusem přepravili do Plasencie. Tam jsme se už potkali s hostitelskými rodinami, které jsme znali z jejich pobytu u nás. Přijeli jsme k nim, odložili kufry a zase se večer všichni setkali.

Každý den jsme s nimi chodili do školy, která se od té české poměrně lišila. Žáci se nepřezouvali, neměli skříňky, a každý den mají všichni stejný počet hodin. Po škole jsme se vždy šli každý naobědvat k hostitelským rodinám, jelikož ve škole nemají jídelnu, ale jen bufet. Každé odpoledne jsme trávili všichni společně, ať už jen chozením po městě nebo kanoistikou. Každý den byl něčím výjimečným a nelze to zdaleka popsat. Neradi jsme od našich druhých rodin odjížděli a tuhle zkušenost bychom všem doporučili. Poznali jsme nové lidi, zlepšili si angličtinu a zažili spousta krásných zážitků i za tak krátkou dobu. Vždy budeme na tento týden ve Španělsku rádi vzpomínat. Jsme vděční všem, díky kterým bylo toto možné a velké díky patří paní ředitelce Mgr. Romaně Studýnkové a paní učitelce Mgr. Lucii Jahodové za to, že s námi tuto cestu podnikly a dohlížely na nás.

Karolína, Ondra,  Andrė, Anna, Anička, Klára.

Erasmus+ - pobyt ve Španělsku

Krátkodobá stáž žáků ve Španělsku

Žáci GJB a SPgŠ Přerov se zúčastnili krátkodobé stáže na partnerské škole ve španělské Plasencii. Aktivita byla součástí projektu Erasmus+ KA1 Creating the future. Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách, dopoledne se účastnili výuky ve škole, odpoledne a večer se seznamovali se španělskou kulturou.

Video

Environmental Education in Finland: The Eco-social approach

Ve dnech 25. 6. - 2. 7. 2023 jsem se zúčastnila metodického kurzu Environmental Education in Finland: The Eco-social approach v rámci projektu Erasmus+ KA1 New Opportunities. Kurz probíhal od pondělí do pátku a organizovala jej agentura Europass Teacher Academy. Veškeré výdaje (ubytování, cestovné, strava) byly hrazeny z grantu projektu Eramus+.

V rámci výuky jsem se seznámila s různými modely koncepce environmentálního vzdělávání a dalšími teoretickými východisky. Výuka byla také doplněna celou řadou praktických metod a aktivit, které jsme si mohli v praxi vyzkoušet. Značná část kurzu probíhala venku, ať už například v okolí sídla organizace v Helsinkách, tak třeba v nedalekém lese. Většina úkolů byla koncipována jako skupinová práce s dalšími učiteli z různých zemí Evropy. Pro sdílení naší práce a dalších materiálů jsme využívali aplikaci Wakelet. V neposlední řadě byla součástí kurzu také komentovaná exkurze Helsinkami a sobotní návštěva ostrova Seurasaari.

Nabyté vědomosti a zkušenosti bych ráda využila ve své pedagogické praxi, a to jak v předmětech Geografie, tak v Občanském a společenskovědním základu. Některé z nově osvojených aktivit bych pak ráda zařadila také do Společenskovědního semináře, kde je díky dvouhodinové časové dotaci možnost využít i časově náročnější aktivity. Výstupem kurzu jsou pracovní listy zaměřené na téma udržitelného rozvoje a s ním spjatou občanskou angažovanost žáků.

Mgr. Zuzana Kirmanová

 • Pozdrav z Helsinek z kurzu Environmental education
 • Pozdrav z Helsinek z kurzu Environmental education
 • Pozdrav z Helsinek z kurzu Environmental education

Teacher Training Refresher

Ve dnech 12. 6. – 16. 6. 2023 jsem se zúčastnila metodického kurzu v rámci projektu Erasmus+ KA1 Teacher Training Refresher, Level Advanced . Kurz trval 5 dní a probíhal ve městě Sliema na Maltě. AM Language mi zajistila i ubytování v hostitelské rodině. Celý kurz, včetně ubytování, stravy a dopravy, byl hrazen z grantu Erasmus.

Kurz byl zaměřen na kreativní výuku a využití digitálních technologií ve výuce. V hodinách kurzu jsme se bavili o kreativních způsobech a řešeních výuky anglického jazyka pro žáky z různými úrovněmi. Kurzu se také zúčastnila kolegyně z Polska, a tak jsme měly možnost srovnat výuku cizích jazyků v ČR a Polsku. 

Každý den odpoledne jsem se zúčastnila zajímavých exkurzí, které organizovala škola AM Language, měla jsem možnost navštívit různá zajímavá místa, muzea a jiné pamětihodnosti, dozvědět se něco o historii a kultuře Malty a seznámit se se spoustou zajímavých lidi z různých koutů světa. V neděli 11.06.2023, což byl volný den, jsem navštívila hlavní město Malty Valetta.

Celkově tuto mobilitu považuji za velmi přínosnou pro moji kariéru učitelky anglického jazyka nejen z pohledu náplně metodického kurzu, ale také kvůli možnosti procvičit si angličtinu z rodilými mluvčími a rozšíření mého všeobecného přehledu.

Grazhina Šimečková

Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě

Šárka Lančová se ve dnech 13. 5.–20. 5. 2023 zúčastnila jazykového kurzu anglického jazyka v AM Language na Maltě.

Byla to skvělá zkušenost, doporučuji všem.

 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Erasmus+ jazykový kurz anglického jazyka na Maltě

Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě

Lenka Marhefková Tomečková se ve dnech 29. května až 2. června 2023 zúčastnila jazykového kurzu anglického jazyka v AM Language na Maltě.

 • Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě
 • Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě

Studijní pobyt v Itálii

Ve dnech 14.–21. 5. 2023 se Mgr. Jakub Krejčí zúčastnil v rámci programu Erasmus+ KA1 týdenního metodického kurzu "Coding and Robotics with Arduino" v Římě.

 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii
 • Studijní pobyt v Itálii

Krátkodobá stáž 4 žáků kvinty v Itálii

V dnech 27. 11. až 2. 12. 2022 jsme absolvovali krátkodobou stáž v Itálii na naší partnerské škole – Lyceo Garofano. Stáž proběhla v rámci programu Erasmus+ KA1, konkrétně projektu Creating the future.

V neděli 27. listopadu 2022 jsme úspěšně přistáli v Neapoli a vyrazili jsme do Capuy, malého města poblíž Neapole, kde nás čekali naši hostitelé, 4 italští studenti, u nichž jsme byli ubytování.

V pondělí jsme se poprvé mohli seznámit s italskou školou a poznat italskou výuku. Naši italští přátelé nás učili italsky, což nám překvapivě šlo. Poté jsme je se snažili naučit nějaké české fráze (Ahoj, Jak se máš? Mám se dobře, etc.). Řekněme, že snaha byla.

V úterý dopoledne jsme se zúčastnili výuce ve škole, odpoledne jsme zašli na exkurzi do královského paláce v Cassertě a byl to pro nás nezapomenutelný zážitek, protože takové královské paláce u nás v Česku nemáme.

Ve středu jsme si udělali výlet do Neapole. Navštívili jsme slavná místa, ochutnali jsme pravou neapolskou pizzu v restauraci, kde vznikla, památník fotbalisty Maradony v postranních uličkách, a k večeru jsme se vrátili zpátky do Capuy.

Ve čtvrtek jsme navštívili historické muzeum v Capue, kde jsme se dozvěděli o bohaté historii neapolitánského regionu. Ve čtvrtek večer jsme zamířili do největšího obchodního centra v Itálii, které bylo shodou okolností poblíž Capuy. Nakoupili jsme dárky pro naše rodiny a přátele a vrátili jsme se domů na poslední noc v Itálii.

V pátek ráno jsme se brzy ráno velice neradi rozloučili s našimi hostiteli, poděkovali jim za jejich pohostinnost, a sdělili jim, že se na ně na jaře, kdy přijedou k nám do Česka, budeme moc těšit.

Jan Štěpánek

 • Krátkodobá stáž 4 studentů kvinty v Itálii
 • Krátkodobá stáž 4 studentů kvinty v Itálii

Jazykový kurz na Maltě

Ve dnech 2. 10 – 8. 10. 2022 se Mgr. Olga Blažková zúčastnila jazykového kurzu anglického jazyka na Maltě v jazykové škole AM LANGUAGE v rámci Projektu ERASMUS+ KA1 Creating the Futurue, který již dlouhodobě vede na naší škole Mgr. Lucie Jahodová. Jednalo se o intenzivní kurz anglického jazyka, který měl za účel zdokonalit a upevnit jazykové znalosti pro vedení výuky CLILových hodin na naší škole.

Jazykový kurz na Maltě

Logo projektů Erasmus

Třída 4. AP pod vedením Mgr. Lančové vytvořila loga pro jednotlivé projekty Erasmus, které ve škole tento rok probíhají. Komise výtvarné výchovy vybrala ta nejlepší a jejich tvůrci získali drobnou odměnu.

 • Logo projektů Erasmus
 • Logo projektů Erasmus

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti