Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Tělesná výchova

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Aleš Piňos

  Členové:

  • Mgr. Šárka Čecháčková
  • Mgr. Lenka Grigárková
  • Mgr. Kateřina Herinková
  • Mgr. Helena Hiklová
  • Mgr. Lukáš Kafoněk
  • Mgr. Pavel Kolomazník
  • Mgr. Eva Masná
  • Mgr. Milan Novák
  • Mgr. Tomáš Pleva
  • Bc. Petra Ševčíková
 • Akce předmětové komise
 • Charakteristika předmětu

  GYMNAZIÁLNÍ OBORY (osmileté, šestileté, čtyřleté)

  Charakteristika předmětu tělesná výchova
  Výuka tělesné výchovy probíhá v blocích, které se během studia střídají. Žáci absolvují tělesnou výchovu v rozsahu dvou hodin týdně. Na nižším stupni gymnázia se rozvíjejí u žáků kompetence, které odpovídají 2. stupni základní školy. Vyšší stupeň gymnázia navazuje a rozvíjí učivo základní školy.

  • atletika
  • gymnastika
  • sportovní hry (basketbal, volejbal, fotbal, házená, florbal)
  • netradiční sporty (softbal, ringo, frisbee)
  • kondiční cvičení
  • plavecký výcvik
  • volitelný lyžařský  - snowboardový kurz

  V tercii, kvartě, kvintě a sextě šestiletého studia je při výuce uplatněna moderní metoda výuky - CLIL. Vybrané kapitoly jsou vyučovány v anglickém jazyce v rozsahu 25% výuky v ročníku. 

  PEDAGOGICKÉ OBORY

  Pedagogické lyceum  - (76-97-5/03) – denní forma studia

  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova

  Výuka tělesné výchovy probíhá v blocích, které se během studia střídají.

  • atletika (sprinty, vytrvalostní běhy, skok daleký a vysoký, hod granátem, vrh koulí, hod oštěpem, základy hodu diskem)
  • sportovní gymnastika (různé teorie tělesné výchovy s metodikou (vytváření zásobníku her a cviků pro mateřské školy a mimoškolní zařízení, základní poznatky z teorie tělesné kultury, anatomie a fyziologie, dějin tělesné výchovy, sportovního tréninku)
  • akrobatické prvky spojené do sestav
  • moderní gymnastika (jednotlivá gymnastická náčiní -míček, švihadlo, obruč, kužely, stuha)
  • sportovní hry (herní činnosti v odbíjené a košíkové, softbalu)
  • kondiční cvičení (kruhový provoz, kalanetika, aerobik)

  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova specializace
  Vyučovací předmět tělesná výchova specializace rozšiřuje učivo vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou. Je zařazena do výuky od 2. ročníku v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně.

  • další praktické a teoretické dovednosti
  • nové druhy sportů
  • nové trendy v oblasti tělesné výchovy
  • teorie tělesné výchovy (základní poznatky z teorie tělesné kultury, anatomie a fyziologie, dějin tělesné výchovy, sportovního tréninku)
  • plavecký výcvik v rozsahu 30 hodin
  • lyžařský a turistický kurz

  Předškolní a mimoškolní pedagogika - (75-31-M/01) – denní (čtyřleté)

  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou

  Výuka tělesné výchovy probíhá v blocích, které se během studia střídají.

  • atletika (sprinty, vytrvalostní běhy, skok daleký a vysoký, hod granátem, vrh koulí, hod oštěpem, základy hodu diskem)
  • sportovní gymnastika (různé akrobatické prvky spojené do sestav)
  • moderní gymnastika (jednotlivá gymnastická náčiní - míček, švihadlo, obruč, kužely, stuha)
  • sportovní hry (herní činnosti v odbíjené a košíkové, softbalu)
  • kondiční cvičení (kruhový provoz, kalanetika, aerobik)
  • teorie tělesné výchovy s metodikou (vytváření zásobníku her a cviků pro mateřské školy a mimoškolní zařízení, základní poznatky z teorie tělesné kultury, anatomie a fyziologie, dějin tělesné výchovy, sportovního tréninku)
  • plavecký výcvik v rozsahu 30 hodin
  • lyžařský a turistický kurz

  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova specializace
  Vyučovací předmět tělesná výchova specializace rozšiřuje učivo vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou. Je zařazena do výuky ve 3. ročníku v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně, ve 4. ročníku v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně.

  • další praktické a teoretické dovednosti
  • nové druhy sportů
  • nové trendy v oblasti tělesné výchovy

  Předškolní a mimoškolní pedagogika - (75-31-M/01) – zkrácená forma dálkového studia (tříleté)                                        

  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou
  Výuka tělesné výchovy probíhá v blocích, které se během studia střídají.

  • atletika (sprinty, vytrvalostní běhy, skok daleký, hod granátem, vrh koulí, hod oštěpem, základy hodu diskem)
  • sportovní gymnastika (různé akrobatické prvky spojené do sestav)
  • moderní gymnastika (jednotlivá gymnastická náčiní -míček, švihadlo, obruč, kužely, stuha)
  • sportovní hry (herní činnosti v odbíjené a košíkové)
  • teorie tělesné výchovy s metodikou (vytváření zásobníku her a cviků pro mateřské školy a mimoškolní zařízení, základní poznatky z teorie tělesné kultury, anatomie a fyziologie, dějin tělesné výchovy, sportovního tréninku)

  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova specializace
  Vyučovací předmět tělesná výchova specializace rozšiřuje učivo vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou.

  • další praktické a teoretické dovednosti
  • nové druhy sportů
  • nové trendy v oblasti tělesné výchovy
 • Obsah předmětu

  Plavecký výcvik

  Denní studium

  1) Docházka

  • 70 % účast
  • každá hodina, která není doložena řádnou omluvenkou, je považována za neomluvenou

  2) Startovní skok (známka 1-5)

  • dva pokusy ze startovních bloků

  3) Technika jednotlivých plaveckých stylů (známka 1-5)

  • hodnotí se správnost techniky (vzdálenost 30 m)

  4) 50 m volný způsob (známka 1-5)

  • hodnotí se dosažený čas

               do 1:00 min - známka 1

               1:00,1-1:10 min - známka 2

               1:10,1-1:20 min - známka 3

               1:20,1-1:30 min - známka 4

               nad 1:30,1 - známka 5

  5) 200 m volný způsob  

  • nehodnotí se dosažený čas, ale skutečnost, jestli žák uplave celou vzdálenost

  6) Celková klasifikace

  • průměr všech známek kromě testu na 200 m volný způsob

  Dálkové studium

  Žáci prokáží ve zkoušce z plavání tyto plavecké dovednosti:

  1) 100 m volný způsob

  •  žák uplave souvisle celou vzdálenost

  2) Technika jednotlivých plaveckých stylů

  • hodnotí se správnost techniky u dvou plaveckých stylů

  3) Startovní skok

  • žák předvede startovní skok

  Sestavy ze sportovní gymnastiky

  Akrobacie

  1. ročník
  Stoj spatný, upažit - stoj na rukou – zpět. Dřep, předpažit – kotoul vpřed do sedu roznožného – hluboký předklon – vzpažit zevnitř. Leh vznesmo - stoj na lopatkách – leh vznesmo – dřep, upažit – výskok s obratem, čelné kruhy pažemi. Kotoul vzad do vzporu klečmo zanožit pravou nebo levou. Výkrokem zanožené nohy vztyk – výpon, vzpažit zevnitř. Vysokým přednožením výkrok do váhy předklonmo – zpět. Krok sun krok – nůžky – paže v upažení.

  2. ročník
  Krok sun krok – čertík s čelnými kruhy. Vzpažit zevnitř - vysokým přednožením výkrok – stoj na rukou – kotoul vpřed do dřepu, upažit. Kotoul vpřed do sedu roznožného – hluboký předklon – vzpažit. Leh vznesmo -stoj na lopatkách bez opory - leh vznesmo. Vztyk do stoje zánožného přes klek přednožný v upažení. Obrat přednožením. Plynule navázat výkrok – váha předklonmo – vzpřim. Stoj spatný – výpon, vzpažit zevnitř – kotoul vzad o napjatých nohou do stoje rozkročného – prohnutý předklon – upažit. Vzpor stojmo rozkročný – výskokem dřep – vztyk – vzpažit zevnitř – přemet stranou, přinožit, připažit.

  3. ročník
  Stoj spatný, upažit – výpon, vzpažit zevnitř – vysokým přednožením výkrok – váha předklonmo, připažením vzpažit – obrat zanožením z váhy – přinožit - kotoul vzad o napjatých nohou do vzporu stojmo – obrat zkřížením, paže čelné kruhy do vzpažení zevnitř – stoj na rukou – kotoul vpřed – naskočený kotoul vpřed - výskokem obrat – vzpažit zevnitř – 2 přemety stranou vázaně (možnost použití přemetového poskoku).

  4. ročník
  Odrazem snožmo výskok s celým obratem – čelné kruhy pažemi – kotoul vzad o napjatých nohou do váhy předklonmo – vzpřim – upažit – 2-3 kroky rozběh – nůžky, upažit- čertík, čelné kruhy (vázaně). Obrat přednožením do podřepu přednožného – protější ruka k noze druhá upažit – mírný předklon – přes upažení vzpažit. Stoj na rukou – kotoul do dřepu – kotoul letmo – výskokem obrat – upažit. Rozběh – přemetový poskok – 2 přemety stranou vázaně (popř. rondat).

  Hrazda

  1. ročník
  Výmyk odrazem jednonož – sešin vpřed do stoje – upažit.

  2. ročník
  Výmyk odrazem jednonož – přešvih vpřed (pravá nebo levá) – podhmat (pravou nebo levou) – přešvih vpřed s půlobratem – seskok, upažit.

  3. ročník
  Výmyk odrazem jednonož – přešvih vpřed (pravá nebo levá) – spád vzad závěsem v podkolení – podhmat (pravou nebo levou) – přešvih vpřed s půlobratem – seskok (upažit).

  4. ročník
  Výmyk odrazem jednonož – přešvih (pravou nebo levou) – podhmat (pravou nebo levou) – toč jízdmo vpřed – přešvih s půlobratem – seskok (upažit).

  Chlapci provádějí od 2. ročníku výmyk odrazem snožmo.

  Kladina - dívky

  2. ročník
  Náskok do vzporu dřepmo – půlobrat vlevo – vztyk – upažit – zanožit pravou. 2 kroky, předskok do dřepu – připažit. Vztyk – upažit – krok – váha předklonmo. Vzpřim – obrat (přes vzpažení do upažení) – valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo – seskok prohnutě.

  3. ročník
  Náskok do vzporu dřepmo – půlobrat vlevo – vzpor klečmo – zanožit pravou. Vztyk – upažit. 2 kroky – nůžky – výkrokem váha předklomno, připažením vzpažit – obrat. Krok sun krok – předskok, připažit – poskokem výměna nohou – upažit. Valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo – seskok roznožmo prohnutě.

  4. ročník
  Náskok do vzporu dřepmo únožného pravou – půlobrat vlevo do dřepu přednožného pravou – levá předpažit, pravá upažit. Vztyk – zanožit levou - upažit. Krok sun krok – nůžky. 2 kroky – váha předklonmo (připažením vzpažit) – vzpřim – stoj zánožný. Obrat na stojné noze – 2 kroky – přeskok (výměna nohou poskokem) – valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo – seskok roznožmo, předklon, ruce se dotýkají špiček.

  Přeskok

  1. ročník
  Roznožka přes kozu našíř.

  2. ročník
  Skrčka přes kozu našíř.

  Kruhy – chlapci

  2. ročník
  Komíhání s obraty v předhupu a záhupu, odraz pod kruhy – seskok v záhupu.

  3. ročník

  Ze stoje svis vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – seskok zákmihem.

  4. ročník
  Ze stoje svis vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – shyb – svis – seskok zákmihem.

  Akrobacie – specializace TV

  2. ročník
  Stoj spatný – upažením vzpažit zevnitř, upažit – 2-3 kroky dálkový skok – dva kroky, obrat zanožením – vzpřim, vzpažit – stoj na rukou – kotoul - naskočený kotoul – obrat výskokem, paže čelné kruhy – váha předklonmo, připažením vzpažit – zpět do stoj zánožného, připažit – krok – naskočený kotoul odrazem z jedné nohy – výskok prohnutě – výpon, vzpažit – kotoul vzad o napjatých nohou do vzporu stojmo – výpon – přemetový poskok – dva přemety stranou vázaně – přinožit, připažit.

  3. ročník
  Stoj spatný – upažením vzpažit, výpon, krátký rozběh – přemetový poskok - přemet stranou – vytočení do čelného postavení – naskočený kotoul vpřed z jedné nohy – výskokem obrat, paže čelné kruhy, upažit – přednožením váha předklonmo, paže přes připažení do vzpažení – stoj na rukou z váhy – kotoul vpřed – naskočený kotoul vpřed – výskok prohnutě, vzpažit zevnitř – obrat zkřížením – výpon – kotoul vzad o napjatých nohou do zášvihu (na jednu nebo dvě nohy) – rozběh – rondát do výskoku, vzpažit.

  4. ročník
  Volná sestava s použitím probraných prvků v rozsahu nejméně tří řad. Sestava musí obsahovat: přemet vpřed, stoj na rukou, váhu předklonmo, kotouly vpřed a vzad v různých provedeních, rondát, přemet stranou.

  Hrazda – specializace TV

  2. ročník
  Výmyk odrazem jednonož – přešvih únožmo – spád jizdmo vzad – vzepření závěsem v podkolení – přešvih únožmo vzad – odkmihem seskok.

  3. ročník
  Výmyk odrazem jednonož (snožmo) – přešvih únožmo – přešvih únožmo vzad – odkmihem seskok – podmet odrazem snožmo.

  4. ročník
  Výmyk odrazem jednonož (snožmo, tahem) – odkmihem toč vzad – podmet.  

  Chlapci provádějí ve 2 ročníku výmyk odrazem snožmo, ve 3. a 4. ročníku výmyk tahem.

  Akrobacie – dálkové studium

  1. ročník
  Stoj spatný, upažit, vzpažit zevnitř – stoj na rukou – zpět do stoje spatného, upažit – dva kroky, nůžky – výkrokem váha předklonmo – stoj spatný - dřep, předpažit – kotoul vpřed do dřepu – vztyk, vzpažit zevnitř – obrat zkřížením – dřep, předpažit – kotoul vzad do dřepu – vztyk, upažit, připažit.

  2. ročník
  Krok sun krok – čertík s čelnými kruhy – výkrokem váha předklonmo, vzpažit zevnitř – zpět do stoj spatného – kotoul vpřed do sedu roznožného – hluboký předklon, vzpažit - leh vznesmo – stoj na lopatkách – leh vznesmo – vztyk do stoje zánožného přes klek přednožný v upažení – vzpažit – výkrokem stoj na rukou – zpět – obrat zkřížením – dřep, předpažit – kotoul vzad do stoje rozkročného – prohnutý předklon, upažit – vzpor stojmo rozkročný – výskokem dřep – vztyk, připažit.

  3. ročník
  Stoj spatný, upažit – výpon, vzpažit zevnitř – vysokým přednožením výkrok – váha předklonmo, připažením vzpažit – přinožit - kotoul vzad do dřepu – vztyk,vzpažit - obrat zkřížením, paže čelné kruhy do vzpažení zevnitř – stoj na rukou – kotoul vpřed – výskokem obrat – vzpažit zevnitř, připažit – dva kroky, dálkový skok - dva kroky, připažit.

  Kladina – dálkové studium

  1. ročník
  Stoj přednožný levou, upažit – zanožit pravou - dva kroky, předskok do dřepu – připažit - vztyk – upažit – krok – váha předklonmo - vzpřim – obrat, vzpažit - valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo.

  2. ročník
  Vzpor dřepmo – půlobrat vlevo - vztyk – upažit - dva kroky – předskok s výměnou nohou – výkrokem váha předklonmo, připažením vzpažit – obrat – dva valčíkové kroky s čelnými kruhy opačnou paží – půlobrat vlevo.

  3. ročník
  Vzpor dřepmo – půlobrat vlevo – vzpor klečmo – zanožit pravou - vztyk – upažit- dva kroky – nůžky – výkrokem váha předklonmo, připažením vzpažit– obrat - krok sun krok – předskok, připažit – poskokem výměna nohou – upažit. Valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo.

  Akrobacie – dálkové studium - specializace

  1. ročník
  Stoj spatný, upažit, vzpažit zevnitř – stoj na rukou – zpět do stoje spatného, upažit – dva kroky, nůžky – výkrokem váha předklonmo – stoj spatný - dřep, předpažit – kotoul vpřed do dřepu – kotoul letmo – obrat výskokem, vzpažit zevnitř – dřep, předpažit – kotoul vzad do stoje rozkročného – prohnutý předklon, upažit – vzpor stojmo rozkročný – výskokem dřep – vztyk, upažit, připažit.

  2. ročník
  Krok sun krok – čertík s čelnými kruhy – kotoul vzad ze dřepu do vzporu stojmo – vzpřim, čelné kruhy - výkrokem váha předklonmo – vzpřim - stoj na rukou – kotoul vpřed do sedu roznožného – hluboký předklon, vzpažit - leh vznesmo – stoj na lopatkách – leh vznesmo – vztyk do stoje zánožného přes klek přednožný v upažení –  půlobrat vlevo (vpravo) – přemet stranou – připažit.

  3. ročník
  Stoj spatný, upažit – výpon, vzpažit zevnitř – vysokým přednožením výkrok – váha předklonmo, připažením vzpažit – přinožit - kotoul vzad o napjatých nohou do vzporu stojmo   - obrat zkřížením, paže čelné kruhy do vzpažení zevnitř – stoj na rukou – kotoul vpřed – kotoul letmo - výskokem obrat – vzpažit zevnitř, přemetový poskok – přemet stranou, připažit.

  Požadavky k maturitní zkoušce z tělesné výchovy

 • Studijní materiály

  1) APPELT, K. a kol. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s.
  2) FORMÁNKOVÁ, S. Základní gymnastika – názvosloví nejčastěji používaných postojů, poloh a pohybů (cvičení prostná).Olomouc:2011. ISBN 978-80-244-2759-1. 48 s.
  3) HOCH, M. a kol. Plavání. Praha: Olympia, 1987. 95 s.
  4) CHOUTKA, M. - DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1987. ISBN 80-7033-099-6. 333 s.
  5) JABŮRKOVÁ, V. – VLČKOVÁ, V. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Olomouc: Hanex, 2005. ISBN 80-85783-55-X. 135 s.
  6) NOVOSAD, J. a kol. Základy sportovního tréninku. Olomouc: VUP Olomouc,
  7) RYCHTECKÝ, A. - FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Unitisk, 1993. ISBN 80-7184-127-7. 187 s. 
  8) VILÍMOVÁ, V.: Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-033-6. 103 s.
  9) SCHMIDT, R. Fyziologie. Weinheim: Memorix, 1993. 336 s.
  10) FLEISCHMANN, J. a kol. Anatomie člověka. Praha: SPN, 1964. 278 s.
  11) BERDYCHOVÁ, J. a kol. Tělesná výchova pro střední pedagogické školy. Praha:  SPN, 1990. 239 s.
  12) KUCHEN, A. a kol. Teória a didaktika atletiky. Bratislava: SPN, 1987. 384 s.
  13) TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry I. Praha: Grada Publishing, 2004. 164 s.
  14) TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. Praha: Grada Publishing, 2005. 172 s.
  15) FRÖMEL, K. Podmínky výchovně vzdělávacího procesu v tělesné výchově. Olomouc: Rektorát UP Olomouc, 1988, 54 s.
  16) NITKA, J. Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku. Olomouc: Rektorát UP, 
  17) REISIGOVÁ, J. a kol. První pomoc v oblasti zotavovacích akcí. SZŠ Hranice:.2007.

 • Kurzy

  Plánované kurzy pro školní rok 2023/2024

  Lyžařský kurz

   

  15. 1. – 19. 1. 2024 – Kazmarka (Karlov p/P)

   

  Turistický kurz
   

  2. 10. – 6. 10. 2023 - Kazmarka (Karlov p/P)

   

   

  V přílohách naleznete ke stažení pokyny pro bezpečnost na letní i zimní kurzy.

 • Zájmová činnost

  Práce s nadanou mládeží:

  Sportovní a pohybové hry

   

   

   

   

                                                                      

                                         

   

 • Sportoviště

  Naše škola disponuje třemi tělocvičnami a sportovním areálem, který se nachází v její těsné blízkosti.

  Tělocvična se zrcadlovou stěnou je určena především pro cvičení moderní gymnastiky, další dvě tělocvičny pak pro sportovní  gymnastiku a hry. Vyznačená hřiště ve velké tělocvičně umožňují věnovat se sportovním hrám, jako jsou volejbal, florbal, basketbal, badminton a další.

  Venkovní hřiště s oválem 200 metrů slouží k nácviku atletických disciplín – běhů, skoku dalekého, hodů a vrhů. Travnatá plocha hřiště je vhodná k provádění různých her – softbal, fotbal apod.

  Gymnaziální obory využívají kromě stávajících sportovišť i sportovní halu vedle Zimního stadionu v Přerově.

  Obory s rozšířenou výukou tělesné výchovy a studenti specializace tělesné výchovy příležitostně navštěvují další sportovní areály, jako jsou plavecký bazén, posilovna.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti