Upravit stránku

Tělesná výchova

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Petr Zbořil (tělesná výchova - zeměpis): 581 291 221

  Členové sekce:

  • Mgr. Šárka Čecháčková (tělesná výchova  - německý jazyk): 581 291 214
  • Mgr. Lenka Grigárková (tělesná výchova - německý jazyk): 581 291 221
  • Mgr. Kateřina Herinková (tělesná výchova - matematika - výpočetní technika): 581 291 221
  • Mgr. Lukáš Kafoněk (tělesná výchova - ruský jazyk): 581 291 221
  • Mgr. Pavel Kolomazník (aplikovaná tělesná výchova): 581 291 236
  • Mgr. Eva Masná (tělesná výchova - biologie): 581 291 222
  • Mgr. Milan Novák (zeměpis  - tělesná výchova): 581 291 236
  • Mgr. Aleš Piňos (tělesná výchova a sport): 581 291 221
  • Mgr. Tomáš Pleva (tělesná výchova - anglický jazyk): 581 291 221
 • Charakteristika předmětu

  Učební dokumenty (nižší gymnázium)ŠVP: Se znalostí jazyka v otevřené Evropě, schváleno Radou školy 20. 6. 2007, s platností od 1. 7. 2007.

  Učební dokumenty (vyšší gymnázium): ŠVP: Cesta je cíl … k jazyku, schváleno Radou školy 20. 8. 2009, s platností od 1. 9. 2009.


  Charakteristika předmětu tělesná výchova

  • atletika
  • gymnastika
  • sportovní hry (basketbal, volejbal, fotbal, házená, florbal)
  • netradiční sporty (softbal, ringo, frisbee)
  • kondiční cvičení
  • plavecký výcvik
  • bruslení

  Studenti absolvují tělesnou výchovu v rozsahu dvou hodin týdně.

  Gymnázium - "Cesta je cíl … k jazyku" - (79-41-K/41) - čtyřleté

  Učební dokumenty: ŠVP: Cesta je cíl … k jazyku, schváleno Radou školy 20. 8. 2009, s platností od 1. 9. 2009.

  Charakteristika předmětu tělesná výchova

  • atletika
  • gymnastika
  • sportovní hry (basketbal, volejbal, fotbal, házená, florbal)
  • netradiční sporty (softbal, ringo, frisbee)
  • kondiční cvičení
  • plavecký výcvik
  • bruslení

  Studenti absolvují tělesnou výchovu v rozsahu dvou hodin týdně.

  Gymnázium - "Cesta je cíl … do Evropy" - (79-41-K/41) - čtyřleté

  Učební dokumenty: ŠVP: Cesta je cíl … do Evropy, schváleno Radou školy 29. 6. 2011, s platností od 1. 9. 2011.

  Charakteristika předmětu tělesná výchova

  • atletika
  • gymnastika
  • sportovní hry (basketbal, volejbal, fotbal, házená, florbal)
  • netradiční sporty (softbal, ringo, frisbee)
  • kondiční cvičení
  • plavecký výcvik
  • bruslení

  Studenti absolvují tělesnou výchovu v rozsahu dvou hodin týdně.

  Pedagogické lyceum  - (76-97-5/03) – denní forma studia

  Učebni dokumenty (3. - 4. ročník) schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 23. května 1996, č.j. 19 891/96 - 50.

  Učební dokumenty (1. - 2. ročník): Školní vzdělávací program byl schválen členy Školské rady dne 25. 6. 2012, s platností od 1. 9. 2012.


  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova

  Výuka tělesné výchovy probíhá v blocích, které se během studia střídají.

  • atletika (sprinty, vytrvalostní běhy, skok daleký a vysoký, hod granátem, vrh koulí, hod oštěpem, základy hodu diskem)
  • sportovní gymnastika (různé teorie tělesné výchovy s metodikou (vytváření zásobníku her a cviků pro mateřské školy a mimoškolní zařízení, základní poznatky z teorie tělesné kultury, anatomie a fyziologie, dějin tělesné výchovy, sportovního tréninku)
  • akrobatické prvky spojené do sestav
  • moderní gymnastika (jednotlivá gymnastická náčiní -míček, švihadlo, obruč, kužely, stuha)
  • sportovní hry (herní činnosti v odbíjené a košíkové, softbalu)
  • kondiční cvičení (kruhový provoz, kalanetika, aerobik)

  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova specializace

  Vyučovací předmět tělesná výchova specializace rozšiřuje učivo vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou. Je zařazena do výuky od 2. ročníku v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně.

  • další praktické a teoretické dovednosti
  • nové druhy sportů
  • nové trendy v oblasti tělesné výchovy
  • teorie tělesné výchovy (základní poznatky z teorie tělesné kultury, anatomie a fyziologie, dějin tělesné výchovy, sportovního tréninku)
  • plavecký výcvik v rozsahu 30 hodin

  Předškolní a mimoškolní pedagogika - (75-31-M/01) – denní (čtyřleté)

  Učebni dokumenty (4. ročník) schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 1. července 1999, č.j. 24 891/99 – 23.

  Učební dokumenty (1. - 3. ročník): ŠVP: Učitelství pro mateřské školy a  vychovatelství byl schválen členy Školské rady dne 25. 6. 2012, s platností od 1. 9. 2011.                                                                                                                           

  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou

  Výuka tělesné výchovy probíhá v blocích, které se během studia střídají.

  • atletika (sprinty, vytrvalostní běhy, skok daleký a vysoký, hod granátem, vrh koulí, hod oštěpem, základy hodu diskem)
  • sportovní gymnastika (různé akrobatické prvky spojené do sestav)
  • moderní gymnastika (jednotlivá gymnastická náčiní - míček, švihadlo, obruč, kužely, stuha)
  • sportovní hry (herní činnosti v odbíjené a košíkové, softbalu)
  • kondiční cvičení (kruhový provoz, kalanetika, aerobik)
  • teorie tělesné výchovy s metodikou (vytváření zásobníku her a cviků pro mateřské školy a mimoškolní zařízení, základní poznatky z teorie tělesné kultury, anatomie a fyziologie, dějin tělesné výchovy, sportovního tréninku)
  • plavecký výcvik v rozsahu 30 hodin


  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova specializace

  Vyučovací předmět tělesná výchova specializace rozšiřuje učivo vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou. Je zařazena do výuky ve 3. ročníku v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně, ve 4. ročníku v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně.

  • další praktické a teoretické dovednosti
  • nové druhy sportů
  • nové trendy v oblasti tělesné výchovy

   

  Předškolní a mimoškolní pedagogika - (75-31-M/01) – zkrácená forma dálkového studia (tříleté)

  Učební dokumenty (1. - 3. ročník): ŠVP: Učitelství pro mateřské školy a  vychovatelství byl schválen členy Školské rady dne 25. 6. 2012, s platností od 1. 9. 2011.                                                                                                                           

  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou

  Výuka tělesné výchovy probíhá v blocích, které se během studia střídají.

  • atletika (sprinty, vytrvalostní běhy, skok daleký, hod granátem, vrh koulí, hod oštěpem, základy hodu diskem)
  • sportovní gymnastika (různé akrobatické prvky spojené do sestav)
  • moderní gymnastika (jednotlivá gymnastická náčiní -míček, švihadlo, obruč, kužely, stuha)
  • sportovní hry (herní činnosti v odbíjené a košíkové)
  • teorie tělesné výchovy s metodikou (vytváření zásobníku her a cviků pro mateřské školy a mimoškolní zařízení, základní poznatky z teorie tělesné kultury, anatomie a fyziologie, dějin tělesné výchovy, sportovního tréninku)


  Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova specializace

  Vyučovací předmět tělesná výchova specializace rozšiřuje učivo vyučovacího předmětu tělesná výchova s metodikou.

  • další praktické a teoretické dovednosti
  • nové druhy sportů
  • nové trendy v oblasti tělesné výchovy
 • Obsah předmětu
  • Obsah výuky

   Plavecký výcvik

   1) Docházka

   • 70 % účast
   • každá hodina, která není doložena řádnou omluvenkou, je považována za neomluvenou

   2) Startovní skok (známka 1-5)

   • dva pokusy ze startovních bloků

   3) Technika jednotlivých plaveckých způsobů (známka 1-5)

   • hodnotí se správnost techniky (vzdálenost 30 m)

   4) 50 m volný způsob (známka 1-5)

   • hodnotí se dosažený čas

                do 1:00 min - známka 1

                1:00,1-1:10 min - známka 2

                1:10,1-1:20 min - známka 3

                1:20,1-1:30 min - známka 4

                nad 1:30,1 - známka 5

   5) 200 m volný způsob  

   • nehodnotí se dosažený čas, ale skutečnost, jestli student uplave celou vzdálenost

   6) Celková klasifikace

   • průměr všech známek kromě testu na 200 m volný způsob

   Sestavy ze sportovní gymnastiky

   Akrobacie

   1. ročník

   Stoj spatný, upažit - stoj na rukou – zpět. Dřep, předpažit – kotoul vpřed do sedu roznožného – hluboký předklon – vzpažit zevnitř. Leh vznesmo - stoj na lopatkách – leh vznesmo – dřep, upažit – výskok s obratem, čelné kruhy pažemi. Kotoul vzad do vzporu klečmo zanožit pravou nebo levou. Výkrokem zanožené nohy vztyk – výpon, vzpažit zevnitř. Vysokým přednožením výkrok do váhy předklonmo – zpět. Krok sun krok – nůžky – paže v upažení.

   2. ročník

   Krok sun krok – čertík s čelnými kruhy. Vzpažit zevnitř - vysokým přednožením výkrok – stoj na rukou – kotoul vpřed do dřepu, upažit. Kotoul vpřed do sedu roznožného – hluboký předklon – vzpažit. Leh vznesmo -stoj na lopatkách bez opory - leh vznesmo. Vztyk do stoje zánožného přes klek přednožný v upažení. Obrat přednožením. Plynule navázat výkrok – váha předklonmo – vzpřim. Stoj spatný – výpon, vzpažit zevnitř – kotoul vzad o napjatých nohou do stoje rozkročného – prohnutý předklon – upažit. Vzpor stojmo rozkročný – výskokem dřep – vztyk – vzpažit zevnitř – přemet stranou, přinožit, připažit.

   3. ročník 

   Stoj spatný, upažit – výpon, vzpažit zevnitř – vysokým přednožením výkrok – váha předklonmo, připažením vzpažit – obrat zanožením z váhy – přinožit - kotoul vzad o napjatých nohou do vzporu stojmo – obrat zkřížením, paže čelné kruhy do vzpažení zevnitř – stoj na rukou – kotoul vpřed – naskočený kotoul vpřed - výskokem obrat – vzpažit zevnitř – 2 přemety stranou vázaně (možnost použití přemetového poskoku).

   4. ročník 

   Odrazem snožmo výskok s celým obratem – čelné kruhy pažemi – kotoul vzad o napjatých nohou do váhy předklonmo – vzpřim – upažit – 2-3 kroky rozběh – nůžky, upažit- čertík, čelné kruhy (vázaně). Obrat přednožením do podřepu přednožného – protější ruka k noze druhá upažit – mírný předklon – přes upažení vzpažit. Stoj na rukou – kotoul do dřepu – kotoul letmo – výskokem obrat – upažit. Rozběh – přemetový poskok – 2 přemety stranou vázaně (popř. rondat).

    

   Hrazda

   1. ročník

   Výmyk odrazem jednonož – sešin vpřed do stoje – upažit.

   2. ročník 

   Výmyk odrazem jednonož – přešvih vpřed (pravá nebo levá) – podhmat (pravou nebo levou) – přešvih vpřed s půlobratem – seskok, upažit.

   3. ročník 

   Výmyk odrazem jednonož – přešvih vpřed (pravá nebo levá) – spád vzad závěsem v podkolení – podhmat (pravou nebo levou) – přešvih vpřed s půlobratem – seskok (upažit).

   4. ročník

   Výmyk odrazem jednonož – přešvih (pravou nebo levou) – podhmat (pravou nebo levou) – toč jízdmo vpřed – přešvih s půlobratem – seskok (upažit).

    

   Chlapci provádějí od 2. ročníku výmyk odrazem snožmo.

   Kladina - dívky

   2. ročník

   Náskok do vzporu dřepmo – půlobrat vlevo – vztyk – upažit – zanožit pravou. 2 kroky, předskok do dřepu – připažit. Vztyk – upažit – krok – váha předklonmo. Vzpřim – obrat (přes vzpažení do upažení) – valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo – seskok prohnutě.

   3. ročník 

   Náskok do vzporu dřepmo – půlobrat vlevo – vzpor klečmo – zanožit pravou. Vztyk – upažit. 2 kroky – nůžky – výkrokem váha předklomno, připažením vzpažit – obrat. Krok sun krok – předskok, připažit – poskokem výměna nohou – upažit. Valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo – seskok roznožmo prohnutě.

   4. ročník 

   Náskok do vzporu dřepmo únožného pravou – půlobrat vlevo do dřepu přednožného pravou – levá předpažit, pravá upažit. Vztyk – zanožit levou - upažit. Krok sun krok – nůžky. 2 kroky – váha předklonmo (připažením vzpažit) – vzpřim – stoj zánožný. Obrat na stojné noze – 2 kroky – přeskok (výměna nohou poskokem) – valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo – seskok roznožmo, předklon, ruce se dotýkají špiček.

   Přeskok

   1. ročník

   Roznožka přes kozu našíř.

   2. ročník

   Skrčka přes kozu našíř.

   Kruhy – chlapci

   2. ročník 

   Komíhání s obraty v předhupu a záhupu, odraz pod kruhy – seskok v záhupu.

   3. ročník

   Ze stoje svis vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – seskok zákmihem.

   4. ročník

   Ze stoje svis vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – shyb – svis – seskok zákmihem.

   Akrobacie – specializace TV

   2. ročník

   Stoj spatný – upažením vzpažit zevnitř, upažit – 2-3 kroky dálkový skok – dva kroky, obrat zanožením – vzpřim, vzpažit – stoj na rukou – kotoul - naskočený kotoul – obrat výskokem, paže čelné kruhy – váha předklonmo, připažením vzpažit – zpět do stoj zánožného, připažit – krok – naskočený kotoul odrazem z jedné nohy – výskok prohnutě – výpon, vzpažit – kotoul vzad o napjatých nohou do vzporu stojmo – výpon – přemetový poskok – dva přemety stranou vázaně – přinožit, připažit.

   3. ročník

   Stoj spatný – upažením vzpažit, výpon, krátký rozběh – přemetový poskok - přemet stranou – vytočení do čelného postavení – naskočený kotoul vpřed z jedné nohy – výskokem obrat, paže čelné kruhy, upažit – přednožením váha předklonmo, paže přes připažení do vzpažení – stoj na rukou z váhy – kotoul vpřed – naskočený kotoul vpřed – výskok prohnutě, vzpažit zevnitř – obrat zkřížením – výpon – kotoul vzad o napjatých nohou do zášvihu (na jednu nebo dvě nohy) – rozběh – rondát do výskoku, vzpažit.

   4. ročník

   Volná sestava s použitím probraných prvků v rozsahu nejméně tří řad. Sestava musí obsahovat: přemet vpřed, stoj na rukou, váhu předklonmo, kotouly vpřed a vzad v různých provedeních, rondát, přemet stranou.

   Hrazda – specializace TV

   2. ročník

   Výmyk odrazem jednonož – přešvih únožmo – spád jizdmo vzad – vzepření závěsem v podkolení – přešvih únožmo vzad – odkmihem seskok.

   3. ročník

   Výmyk odrazem jednonož (snožmo) – přešvih únožmo – přešvih únožmo vzad – odkmihem seskok – podmet odrazem snožmo.

   4. ročník 

   Výmyk odrazem jednonož (snožmo, tahem) – odkmihem toč vzad – podmet.  

    

   Chlapci provádějí ve 2 ročníku výmyk odrazem snožmo, ve 3. a 4. ročníku výmyk tahem.

   Akrobacie – dálkové studium

   1. ročník 

   Stoj spatný, upažit, vzpažit zevnitř – stoj na rukou – zpět do stoje spatného, upažit – dva kroky, nůžky – výkrokem váha předklonmo – stoj spatný - dřep, předpažit – kotoul vpřed do dřepu – vztyk, vzpažit zevnitř – obrat zkřížením – dřep, předpažit – kotoul vzad do dřepu – vztyk, upažit, připažit.

   2. ročník

   Krok sun krok – čertík s čelnými kruhy – výkrokem váha předklonmo, vzpažit zevnitř – zpět do stoj spatného – kotoul vpřed do sedu roznožného – hluboký předklon, vzpažit - leh vznesmo – stoj na lopatkách – leh vznesmo – vztyk do stoje zánožného přes klek přednožný v upažení – vzpažit – výkrokem stoj na rukou – zpět – obrat zkřížením – dřep, předpažit – kotoul vzad do stoje rozkročného – prohnutý předklon, upažit – vzpor stojmo rozkročný – výskokem dřep – vztyk, připažit.

   3. ročník 

   Stoj spatný, upažit – výpon, vzpažit zevnitř – vysokým přednožením výkrok – váha předklonmo, připažením vzpažit – přinožit - kotoul vzad do dřepu – vztyk,vzpažit - obrat zkřížením, paže čelné kruhy do vzpažení zevnitř – stoj na rukou – kotoul vpřed – výskokem obrat – vzpažit zevnitř, připažit – dva kroky, dálkový skok - dva kroky, připažit.

   Kladina – dálkové studium

   1. ročník 

   Stoj přednožný levou, upažit – zanožit pravou - dva kroky, předskok do dřepu – připažit - vztyk – upažit – krok – váha předklonmo - vzpřim – obrat, vzpažit - valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo.

   2. ročník

   Vzpor dřepmo – půlobrat vlevo - vztyk – upažit - dva kroky – předskok s výměnou nohou – výkrokem váha předklonmo, připažením vzpažit – obrat – dva valčíkové kroky s čelnými kruhy opačnou paží – půlobrat vlevo.

   3. ročník

   Vzpor dřepmo – půlobrat vlevo – vzpor klečmo – zanožit pravou - vztyk – upažit- dva kroky – nůžky – výkrokem váha předklonmo, připažením vzpažit– obrat - krok sun krok – předskok, připažit – poskokem výměna nohou – upažit. Valčíkový krok, čelný kruh opačnou paží – půlobrat vlevo.

   Akrobacie – dálkové studium - specializace

   1. ročník

   Stoj spatný, upažit, vzpažit zevnitř – stoj na rukou – zpět do stoje spatného, upažit – dva kroky, nůžky – výkrokem váha předklonmo – stoj spatný - dřep, předpažit – kotoul vpřed do dřepu – kotoul letmo – obrat výskokem, vzpažit zevnitř – dřep, předpažit – kotoul vzad do stoje rozkročného – prohnutý předklon, upažit – vzpor stojmo rozkročný – výskokem dřep – vztyk, upažit, připažit.

   2. ročník

   Krok sun krok – čertík s čelnými kruhy – kotoul vzad ze dřepu do vzporu stojmo – vzpřim, čelné kruhy - výkrokem váha předklonmo – vzpřim - stoj na rukou – kotoul vpřed do sedu roznožného – hluboký předklon, vzpažit - leh vznesmo – stoj na lopatkách – leh vznesmo – vztyk do stoje zánožného přes klek přednožný v upažení –  půlobrat vlevo (vpravo) – přemet stranou – připažit.

   3. ročník 

   Stoj spatný, upažit – výpon, vzpažit zevnitř – vysokým přednožením výkrok – váha předklonmo, připažením vzpažit – přinožit - kotoul vzad o napjatých nohou do vzporu stojmo   - obrat zkřížením, paže čelné kruhy do vzpažení zevnitř – stoj na rukou – kotoul vpřed – kotoul letmo - výskokem obrat – vzpažit zevnitř, přemetový poskok – přemet stranou, připažit.

    

  • Praktická maturita

   Požadavky k praktické maturitní zkoušce z tělesné výchovy

   Praktická maturitní zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se skládá ze dvou povinných částí: z gymnastiky (atletiky) a metodického výstupu.

   Studenti si volí mezi gymnastikou (sportovní nebo moderní) a atletikou.

   Sportovní a moderní gymnastika

   Cvičí se na koberci o rozměrech 13x13m, popř. gymnastických pásech položených na kobercích. Sestava trvá jednu minutu. Je-li sestava kratší než 40 sekund, je zkouška považována za nedostatečnou. 

   Sestava ze sportovní gymnastiky (dívky) musí obsahovat následující povinné prvky:

   Kotoul vpřed i vzad v různých provedeních, stoj na rukou, váha předklonmo, přemet stranou, rondát, přemet vpřed, skoky (nůžky, čertík, dálkový skok, kadet), obraty, poskoky, nízké polohy, to vše doplněno pohyby paží, trupu a hlavy. Cvičí se s hudbou.

   Sestava ze sportovní gymnastiky (chlapci) musí obsahovat následující povinné prvky:

   Kotoul vpřed i vzad v různých provedeních, stoj na rukou, váha předklonmo, přemet stranou, rondát, přemet vpřed, skoky (nůžky, čertík, dálkový skok, kadet), obraty, poskoky, nízké polohy, to vše doplněno pohyby paží, trupu a hlavy. Cvičí se bez hudebního doprovodu.

   Sestava z moderní gymnastiky (dívky) musí obsahovat statické prvky (váha předklonmo), skoky (nůžky, čertík, dálkový skok, kadet), nízké polohy, obraty, poskoky, taneční kroky, to vše doplněno pohyby paží, trupu a hlavy. Cvičí se s typizovaným náčiním (míček, švihadlo, obruč, kužely, stuha) na danou hudební předlohu.

   Atletika

   Studenti absolvují atletický čtyřboj, který se skládá z běhu na 100m, skoku dalekého, vrhu koulí a běhu na 1 500 m. Jsou hodnoceni bodovou škálou od 1 – 10 bodů.

   Metodický výstup

   Studenti si volí mezi metodickým výstupem z předškolní (vykonáváno na mateřské škole) nebo mimoškolní pedagogiky (vykonáváno v tělocvičně SPgŠ Přerov). Pro oba obory zvlášť je vytvořeno 20 maturitních otázek. Studenti jsou hodnoceni dle způsobu organizace, výběru pomůcek a cviků, věkové přiměřenosti,správnosti ukázek a výkladu,jazykového projevu a celkového způsobu řízení činnosti.

   Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31- M/01) - zkrácená dálková forma

   Požadavky k praktické maturitní zkoušce z tělesné výchovy

   Praktická maturitní zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se skládá ze dvou povinných částí: z gymnastiky (atletiky) a metodického výstupu.

   Studenti si volí mezi gymnastikou (sportovní nebo moderní) a atletikou.

   Sportovní a moderní gymnastika

   Cvičí se na koberci o rozměrech 13x13m, popř. gymnastických pásech položených na kobercích. Sestava trvá 45 sekund. Je-li sestava kratší než 30 sekund, je zkouška považována za nedostatečnou. 

   Sestava ze sportovní gymnastiky (dívky) musí obsahovat následující povinné prvky:

   Kotoul vpřed i vzad v různých provedeních, stoj na rukou, váha předklonmo, přemet stranou, rondát, skoky (nůžky, čertík, dálkový skok, kadet), obraty, poskoky, nízké polohy, to vše doplněno pohyby paží, trupu a hlavy. Cvičí se s hudbou.

   Sestava ze sportovní gymnastiky (chlapci) musí obsahovat následující povinné prvky:

   Kotoul vpřed i vzad v různých provedeních, stoj na rukou, váha předklonmo, rondát, přemet vpřed, skoky (nůžky, čertík, dálkový skok, kadet), obraty, poskoky, nízké polohy, to vše doplněno pohyby paží, trupu a hlavy. Cvičí se bez hudebního doprovodu.

   Sestava z moderní gymnastiky (dívky) musí obsahovat statické prvky (váha předklonmo), skoky (nůžky, čertík, dálkový skok, kadet), nízké polohy, obraty, poskoky, taneční kroky, to vše doplněno pohyby paží, trupu a hlavy. Cvičí se s typizovaným náčiním (míček, švihadlo, obruč, kužely, stuha) na danou hudební předlohu.

   Atletika

   Studenti absolvují atletický čtyřboj, který se skládá z běhu na 100m, skoku dalekého, vrhu koulí a běhu na 1 500 m, hodu granátem. Z pěti disciplín si volí čtyři. Jsou hodnoceni bodovou škálou od 1 – 10 bodů.

   Metodický výstup

   Studenti předvedou metodický výstup z předškolní a mimoškolní pedagogiky (vykonáváno v tělocvičně SPgŠ Přerov). Volí si z dvaceti maturitních otázek. Studenti jsou hodnoceni dle způsobu organizace, výběru pomůcek a cviků, věkové přiměřenosti,správnosti ukázek a výkladu,jazykového projevu a celkového způsobu řízení činnosti.

   Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

   Praktická maturitní zkouška pro obor Pedagogické lyceum se skládá ze dvou povinných částí: z gymnastiky a atletiky.

   Studenti si volí mezi gymnastikou sportovní nebo moderní.

   Sportovní a moderní gymnastika

   Cvičí se na koberci o rozměrech 13x13m, popř. gymnastických pásech položených na kobercích. Sestava trvá jednu minutu. Je-li sestava kratší než 40 sekund, je zkouška považována za nedostatečnou.   

   Sestava ze sportovní gymnastiky (dívky) musí obsahovat následující povinné prvky:

   Kotoul vpřed i vzad v různých provedeních, stoj na rukou, váha předklonmo, přemet stranou, rondát, přemet vpřed, skoky (nůžky, čertík, dálkový skok, kadet), obraty, poskoky, nízké polohy, to vše doplněno pohyby paží, trupu a hlavy. Cvičí se s hudbou.

   Sestava ze sportovní gymnastiky (chlapci) musí obsahovat následující povinné prvky:

   Kotoul vpřed i vzad v různých provedeních, stoj na rukou, váha předklonmo, přemet stranou, rondát, přemet vpřed, skoky (nůžky, čertík, dálkový skok, kadet), obraty, poskoky, nízké polohy, to vše doplněno pohyby paží, trupu a hlavy. Cvičí se bez hudebního doprovodu.

   Sestava z moderní gymnastiky (dívky) musí obsahovat statické prvky (váha předklonmo), skoky (nůžky, čertík, dálkový skok, kadet), nízké polohy, obraty, poskoky, taneční kroky, to vše doplněno pohyby paží, trupu a hlavy. Cvičí se s typizovaným náčiním (míček, švihadlo, obruč, kužely, stuha) na danou hudební předlohu.

   Atletika

   Studenti absolvují atletický čtyřboj, který se skládá z běhu na 100m, skoku dalekého, vrhu koulí a běhu na 1 500 m. Jsou hodnoceni bodovou škálou od 1 – 10 bodů.

   Dosáhnou-li v některé z disciplín 0 bodů, nebo celkového počtu bodů menšího než 3, je považována zkouška za nedostatečnou.

 • Studijní materiály

  1) APPELT, K. a kol. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s.
  2) FORMÁNKOVÁ, S. Základní gymnastika – názvosloví nejčastěji používaných postojů, poloh a pohybů (cvičení prostná).Olomouc:2011. ISBN 978-80-244-2759-1. 48 s.
  3) HOCH, M. a kol. Plavání. Praha: Olympia, 1987. 95 s.
  4) CHOUTKA, M. - DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1987. ISBN 80-7033-099-6. 333 s.
  5) JABŮRKOVÁ, V. – VLČKOVÁ, V. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Olomouc: Hanex, 2005. ISBN 80-85783-55-X. 135 s.
  6) NOVOSAD, J. a kol. Základy sportovního tréninku. Olomouc: VUP Olomouc,
  7) RYCHTECKÝ, A. - FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Unitisk, 1993. ISBN 80-7184-127-7. 187 s. 
  8) VILÍMOVÁ, V.: Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-033-6. 103 s.
  9) SCHMIDT, R. Fyziologie. Weinheim: Memorix, 1993. 336 s.
  10) FLEISCHMANN, J. a kol. Anatomie člověka. Praha: SPN, 1964. 278 s.
  11) BERDYCHOVÁ, J. a kol. Tělesná výchova pro střední pedagogické školy. Praha:  SPN, 1990. 239 s.
  12) KUCHEN, A. a kol. Teória a didaktika atletiky. Bratislava: SPN, 1987. 384 s.
  13) TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry I. Praha: Grada Publishing, 2004. 164 s.
  14) TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. Praha: Grada Publishing, 2005. 172 s.
  15) FRÖMEL, K. Podmínky výchovně vzdělávacího procesu v tělesné výchově. Olomouc: Rektorát UP Olomouc, 1988, 54 s.
  16) NITKA, J. Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku. Olomouc: Rektorát UP, 
  17) REISIGOVÁ, J. a kol. První pomoc v oblasti zotavovacích akcí. SZŠ Hranice:.2007.

 • Kurzy

  Plánované kurzy pro školní rok 2017/2018

  Lyžařský kurz (PO – PA)

   

  21.01. – 25.01.2019 (třída 2.BP )

   Soliter (Karlov p/P)

   

  11.02. – 15.02.2019 (třída 2.C,D spec. TV + 5.,1.A )

  Soliter (Karlov p/P)

   

  04.03. – 08.03.2019 (třída 2.CP )

  Kamzík (Karlov p/P)

   

  04.03. – 08.03.2019 (třída 2.AP)

  Kazmarka (Karlov p/P)

   

  V přílohách naleznete ke stažení pokyny pro bezpečnost na letní i zimní kurzy.

  Lyžařský kurz 2. AP

  Ve dnech 23.–27. 1. 2017 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz třídy 2. AP na Malé Morávce-Karlově v hotelu Soliter.
  Žáci byli rozděleni do tří družstev podle úrovně lyžařských dovedností. Každý večer absolvovali přednášky s lyžařskou tématikou (Příprava a organizace LVK, Metodika lyžování, Výstroj a výzbroj, Mazání a údržba lyží, Nebezpečí hor a Lyžařské závody).

  Díky výborným sněhovým podmínkám, ukázněnému a aktivnímu přístupu všech zúčastněných proběhl kurz bez problémů a byly splněny všechny vytyčené úkoly.

  Lyžařský kurz sekunda a specializace TV 2. C a 2. D

 • Zájmová činnost

  Pro školní rok 2017-2018 jsou plánovány pro studenty následující sportovní kroužky:

   

  Futsal, florbal (dívky SŠ)

  Mgr. Zbořil - středa 14.30 - 15.15 hodin, tělocvična SPgŠ

  Sportovní a pohybové hry (nižší gymnázium - sekunda, tercie)

  Mgr. Milan Novák - pondělí 7.00 - 7.45, tělocvična SPgŠ

  Sportovní a pohybové hry (nižší gymnázium - kvarta, kvinta)

  Mgr. Milan Novák - čtvrtek 7.00 - 7.45, tělocvična SPgŠ

   

   

                                                                      

                                         

   

 • Sportoviště

  Naše škola disponuje třemi tělocvičnami a sportovním areálem, který se nachází v její těsné blízkosti.

  Tělocvična se zrcadlovou stěnou je určena především pro cvičení moderní gymnastiky, další dvě tělocvičny pak pro sportovní  gymnastiku a hry. Vyznačená hřiště ve velké tělocvičně umožňují věnovat se sportovním hrám, jako jsou volejbal, florbal, basketbal, badminton a další.

  Venkovní hřiště s oválem 200 metrů slouží k nácviku atletických disciplín – běhů, skoku dalekého, hodů a vrhů. Travnatá plocha hřiště je vhodná k provádění různých her – softbal, fotbal apod. Asfaltové hřiště slouží k výuce jízdy na in-linech.

  Gymnaziální obory využívají kromě stávajících sportovišť i sportovní halu vedle Zimního stadionu v Přerově. Obory s rozšířenou výukou tělesné výchovy a studenti specializace tělesné výchovy příležitostně navštěvují další sportovní areály, jako jsou plavecký bazén, posilovna, badmintonová hala, bowlingové dráhy, hřiště na squash a ledová plocha na zimním stadionu.

  • Venkovní hřiště s oválem 200 metrů
  • Sportovní hala
  • Tělocvična v budově gymnázia
  • Venkovní asfaltové hřiště
  • Malá tělocvična v budově pedagogické školy
  • Plavecký bazén
  • Velká tělocvična v budově pedagogické školy
 • Partneři a sponzoři tělovýchovné činnosti

  Spolek při GJB a SPgŠ Přerov               

  M & M (výroba a prodej sirupů)

  TEAMSPORTS (internetový prodej sportovního vybavení)

 • Aktuality

  Futsalistky prohrály na penalty     

  Dne 10. 11. 2017 se uskutečnilo v Olomouci 1. kolo Středoškolské futsalové ligy. Dívčí tým GJB a SPgŠ Přerov se utkal  o postup do dalšího kola s SOŠ Řepčínská Olomouc. Utkání hrané 2 x 15 minut nakonec skončilo remízou 2 - 2 a o potupujícím do dalšího kola tak musely rozhodnout penalty. V těch naše dívky prohrály a pro letošní rok se tak s touto soutěží rozloučily. Naši školu reprezentovaly tyto dívky: Denisa Nesňalová, Markéta Šrámková, Lucie Řeháková, Tereza Machalová, Anna Buchtová, Michaela Špundová, Klára Havlíková, Adéla Vykydalová, Beáta Marková a Lucie Suchánková. Všem dívkám děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

  Středoškolská futsalová liga

  Okresní kolo turnaje ve stolním tenise

  Ve středu dne 18. října se konalo okresní kolo turnaje ve stolním tenise pro základní školy a víceletá gymnázia. Za naši školu nastoupily dívky ve složení Eliška Gärtnerová (kvarta), Thuhang Phamová (tercie) a Kateřina Vařáková (tercie). Po vyrovnaných utkáních v tabulce, obsadily dívky nakonec celkové čtvrté místo.

  Stolní tenis

  Přespolní běh

  Dne  26. 9. 2017 proběhlo v areálu Laguny okresní kolo v přespolním běhu. Naši školu reprezentovalo dívčí i chlapecké družstvo ve složení Kateřina Wantuloková, Andrea Zbožková, Adéla Černá, Jiřina Pudilová, Petr Bundil, Lukáš Bundil, Zdeněk Král a Jan  Makovec. Děvčata se umístila na 4. místě, chlapci skončili šestí.

  Volejbalový turnaj neregistrovaných dívek

  Dne 4. dubna 2017 uspořádalo Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově pod záštitou Asociace školních sportovních klubů volejbalový turnaj neregistrovaných dívek. Turnaj je určen pro děvčata středních škol okresu Přerov, která nejsou registrována v žádném volejbalovém oddíle. Celkově se turnaje zúčastnilo šest družstev. Děvčata si zahrála ve dvou skupinách po třech, systémem „každý s každým“ a následně o pořadí mezi skupinami. I když se jednalo  o „volejbalové amatérky“, bojovalo se do posledního zápasu s absolutním nasazením. Vítězem se stalo družstvo Gymnázia Kojetín, druhé místo obsadilo družstvo Střední průmyslové školy Hranice a na třetím místě skončilo družstvo Gymnázia Hranice. Naše děvčata obsadila 5. místo.

  Volejbal neregistrovaných

  Ve čtvrtek  6. 10. 2016 se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola v minikopané základních škol na hřišti TJ  Spartak Přerov. Hrálo se podle pravidel minifotbalu s hrací dobou 2x12 minut a počtem hráčů 6+1 ve dvou skupinách. Družstvo naší školy ve složení Matěj Spáčil, Max Ševčík, Adam Vlček, Daniel Bräutigam, Artur Tysovskyy, Šimon Vilímek, Štěpán Vilímek, Petr Ondrouch, Štěpán Pavlík a Ondřej Janečka skončilo na 6. místě.

  Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se uskutečnilo 1. kolo futsalové ligy starších žáků v tělocvičně Základní školy v Hlubočkách. Společně s námi se soutěže zúčastnily ZŠ Hlubočky a ZŠ Nezamyslice. Hrálo se hracím systémem 4+1 každý s každým 2 x 15 minut. Nejprve naše družstvo remizovalo se ZŠ Hlubočky 1:1. Následně prohrálo se ZŠ Nezamyslice 5:1. Tyto výsledky odehraných zápasů nám nestačily, abychom postoupili do 2. kola futsalové ligy.