Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Spolek při GJB a SPgŠ

Spolek rodičů a přátel školy GJB a SPgŠ v Přerově (SRPŠ) přispívá k rozvoji vzdělávání, sportovních aktivit  a kulturních potřeb žáků Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy. Jeho cílem je prohlubovat modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a dále přispívat k rozvoji umělecké, sportovní a tělovýchovné činnosti žáků.

SRPŠ se podílí na organizaci a finančním zajištění různých akcí školy. Za všechny můžeme jmenovat sportovní den v Kozlovicích, koncerty žáků školy (Vánoční koncert, Jarní koncert, Masters of GJB a SPgŠ) apod. Hradí žákům ze svých prostředků jízdné a startovné na soutěžích, do kterých se škola zapojuje. Přispívá žákům na kurzy, vzdělávací semináře, odborné exkurze a výlety organizované školou. Podílí se na spolufinancování nadstandartních školních pomůcek např. v oblasti jazykového, uměleckého a tělovýchovného vzdělávání. Pro maturitní třídy SRPŠ organizuje a spolufinancuje společenské plesy a přispívá jim na další výdaje spojené s maturitní zkouškou. Všechny finanční prostředky jsou použity ve prospěch všestranného rozvoje žáků ve všech oblastech vzdělávání.

Na začátku školního roku 2017/2018 došlo k volbě nového vedení SRPŠ, protože stávající předsedkyni a hospodářce Spolku úspěšně odmaturovaly dcery a přestaly být žákyněmi školy. Novou předsedkyní spolku se stala Mgr. Kamila Mičkalová, novou hospodářkou Alena Vitoslavská, jejichž děti začaly studovat v 1. ročníku oboru Pedagogické lyceum.

Členové SRPŠ jsou voleni zákonnými zástupci žáků v jednotlivých třídách. Každá třída má ve Spolku své zastoupení. Zástupci tříd v SRPŠ se schází na pravidelných schůzkách jednou za měsíc.

Předsedkyně SRPŠ – Mgr. Kamila Mičkalová

Hospodářka SRPŠ – Alena Vitoslavská