Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

OP VVV

 • Realizace šablon OP VVV na GJB a SPgŠ v Přerově II

  Název projektu: Realizace šablon OP VVV na GJB a SPgŠ v Přerově II

  Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013764

  Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

  Cílem projektu je rozvoj školy prostřednictvím personální podpory (školní asistent, školní psycholog), ale i vzděláváním pedagogů, sdílením zkušeností, zapojením ICT technika do výuky a realizací klubů či doučování.

 • Realizace šablon OP VVV na GJB a SPgŠ v Přerově

  Název projektu: Realizace šablon OP VVV na GJB a SPgŠ v Přerově

  Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0./16_0350005795

  Hlavním cílem projektu je rozvoj žáků prostřednictvím  personálních podpor - školní psycholog, školní kariérový poradce a zapojení ICT technika do výuky. Součástí projektu je také další vzdělávání pedagogů v oblasti inkluzívního vzdělávání.

 • Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

  Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

  Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU. Inovativnost projektu dále spočívá v zapojení pedagogických pracovníků základních škol do pregraduální přípravy budoucích učitelů formou seminářů, které budou reflektovat situace a problémy školní praxe, což podpoří připravenost studentů - budoucích učitelů na vstup do praxe a rychlejší adaptaci na reálné školní prostředí.

 • IKAP II

  Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II

  Předmětem projektu „Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II“ je podpora aktivit definovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021. Jeho cílem je naplnění vybraných priorit tohoto plánu, na nichž participuje i Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově.

  Jednou z významných aktivit projektu pod názvem „Zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka“ je podpora vzdělávání budoucích učitelů/učitelek mateřských škol vzdělávajících se na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3 (GJB a SPgŠ Přerov), v oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika.

  Doba realizace projektu je stanovena od 1. 1. 2021 do 30. listopadu 2023 a má následující aktivity:

  1. „Centrum odborných praxí“ a s tím související finanční podpora učitelek mateřských škol, které vedou pedagogickou praxi. Ocenění bude za nadstandardní aktivity v rámci vedení žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, 3. a 4. ročník. ddd

  Náplň práce učitelek mateřských škol bude následující:

  • Zadává žákům očekávané výstupy a dílčí vzdělávací cíle k integrovaným blokům;
  • Konzultuje s žáky přípravu na činnosti v mateřské škole;
  • Průběžně poskytuje metodické materiály pro konkrétní činnost;
  • Metodicky vede žáka;
  • Zpracovává komplexní hodnocení žáka po ukončení praxe;
  • Spolupracuje s vedoucím praxe z GJB a SPgŠ Přerov

  2. Centrum metodické podpory učitelek mateřských škol při GJB a SPgŠ Přerov“

  Cílem centra bude výměna zkušeností učitelů GJB a SPgŠ v Přerově a učitelek mateřských škol, které vedou praxi žáků. Dále bude centrum nabízeno i dalším zájemcům z řad této cílové skupiny.

  Náplň Centra metodické podpory:

  • Realizace workshopů, které budou zahrnovat integrované činnosti v mateřské škole (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) s využitím digitálních technologií). Proběhne deset workshopů s hodinovou dotací 3 šedesátiminutové hodiny.
  • Seminář matematická pregramotnost (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
  • Seminář čtenářská pregramotnost (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
  • Seminář práce s dětmi s odlišným cizím jazykem (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
  • Seminář grafomotorika u dětí předškolního věku (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
  • Seminář logopedická prevence u dětí předškolního věku (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
  • Formativní hodnocení (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
  • Seminář školní zralost (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
  • Kulaté stoly – výměna zkušeností učitelů GJB a SPgŠ v Přerově podílejících se na praxích žáků školy s učitelkami mateřských škol, které vedou praxe (jeden kulatý stůl za školní rok, tzn. únor 2021, září 2021, září 2022).

  Workshopy a semináře budou "šité na míru" očekáváním a potřebám paní učitelek mateřských škol. Informace, metody a postupy budou propojeny s konkrétními požadavky vycházejícími z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a uvedeny do konkrétních činností.

  Výše popsaný projekt bezesporu přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání budoucích učitelek/učitelů mateřských škol.

 • Implementace digitalizace pro logistiku

  Název projektu: Implementace digitalizace pro logistiku

  Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012361

  Doba trvání projektu: 1. 12. 2019 – 30. 4. 2022

  Příjemce podpory: Vysoká škola logistiky o.p.s.

  Projekt vytvoří prostředí digitálního logistického centra a logistického skladu, ve kterém uživatelé mohou virtuálně realizovat související logistické procesy. Součástí řešení bude představení moderních logistických systémů využívající vysokého stupně automatizace včetně moderních IT prvků a zavedení používání prvků automatické identifikace. Na virtuálních digitálních objektech projekt řeší reálné logistické procesy v průběhu expedice a skladování zboží.

  Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu žáků SŠ.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti