Upravit stránku

OP VVV

 • Realizace šablon OP VVV na GJB a SPgŠ v Přerově

  Název projektu: Realizace šablon OP VVV na GJB a SPgŠ v Přerově

  Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0./16_0350005795

  Hlavním cílem projektu je rozvoj žáků prostřednictvím  personálních podpor - školní psycholog, školní kariérový poradce a zapojení ICT technika do výuky. Součástí projektu je také další vzdělávání pedagogů v oblasti inkluzívního vzdělávání.

 • Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

  Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

  Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU. Inovativnost projektu dále spočívá v zapojení pedagogických pracovníků základních škol do pregraduální přípravy budoucích učitelů formou seminářů, které budou reflektovat situace a problémy školní praxe, což podpoří připravenost studentů - budoucích učitelů na vstup do praxe a rychlejší adaptaci na reálné školní prostředí.