Upravit stránku

Let´s CLIL

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Od září 2018 realizuje škola nový dvouletý projekt Erasmus+ KA1 nazvaný „Let´s CLIL". Tento projekt, jehož obsahem jsou mobility (výjezdy) učitelů, se zaměřuje především na inovativní metody výuky, a jeho hlavním cílem je připravit školu na kvalitní a efektivní výuku metodou CLIL.

Zahrnuje celkem 10 mobilit: 6 jazykových kurzů (metodika výuky anglického a německého jazyka, CLIL metodické kurzy) a 4 stínování na našich zahraničních partnerských školách v Itálii, Finsku, Estonsku a na Slovensku.

Stínovat vyjedou ředitelka školy Mgr. Studýnková, Mgr. Herinková, Mgr. Zbořil a Mgr. Vališová. Jazykových kurzů se zúčastní Mgr. Nováková, Mgr. Hastíková, Mgr. Čecháčková, Mgr. Šimková, Mgr. Jánská a Mgr. Fridrichová. První mobility se uskuteční na jaře 2019. 

Zprávy a fotografie z proběhlých mobilit naleznete na webu a Facebooku školy, na projektových nástěnkách na obou budovách školy, ve školním časopise Litero i v tisku.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Erasmus Days

Naše škola se letos poprvé zapojila do celoevropské akce ERASMUS DAYS 2018 vyhlášené Domem zahraniční spolupráce na 12.–13. října 2018. Mgr. Lucie Jahodová zorganizovala komiksovou soutěž na téma "My Erasmus+ experience" nebo "My language lesson", které se zúčastnilo přes 300 studentů. Vzniklé anglické, německé, ruské a francouzské komiksy jsou vystaveny na obou budovách školy. Tvůrci nejlepších komiksů získali drobný dárek. Zároveň byl připomenut a dále diseminován již ukončený projekt Erasmus+ KA1 „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“. Zkušenosti jeho účastníků jsou také zveřejněny na obou budovách na projektových nástěnkách.    

Projekt představen veřejnosti
Mgr. Romana Studýnková, ředitelka školy, seznámila u příležitosti oslavy ERASMUS DAYS 2018 s novým projektem širokou veřejnost. Projekt byl představen prostřednictvím místní kabelové televize a webu.

Přerov nejlepsi-adresa.cz 11. 10. 2018 – Erasmus DAYS 2018