Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Let´s CLIL

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Od září 2018 realizuje škola nový dvouletý projekt Erasmus+ KA1 nazvaný „Let´s CLIL". Tento projekt, jehož obsahem jsou mobility (výjezdy) učitelů, se zaměřuje především na inovativní metody výuky, a jeho hlavním cílem je připravit školu na kvalitní a efektivní výuku metodou CLIL.

Zahrnuje celkem 10 mobilit: 6 jazykových kurzů (metodika výuky anglického a německého jazyka, CLIL metodické kurzy) a 4 stínování na našich zahraničních partnerských školách v Itálii, Finsku, Estonsku a na Slovensku.

Stínovat vyjedou ředitelka školy Mgr. Studýnková, Mgr. Herinková, Mgr. Zbořil a Mgr. Vališová. Jazykových kurzů se zúčastní Mgr. Nováková, Mgr. Hastíková, Mgr. Čecháčková, Mgr. Šimková, Mgr. Jánská a Mgr. Fridrichová. První mobility se uskuteční na jaře 2019. 

Zprávy a fotografie z proběhlých mobilit naleznete na webu a Facebooku školy, na projektových nástěnkách na obou budovách školy, ve školním časopise Litero i v tisku.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Erasmus Days 2019

Dne 10. 10. 2019 se žáci primy, sekundy a kvarty zúčastnili komponovaného pásma uspořádaného v rámci Erasmus Days. Kampaň iniciuje francouzská národní agentura. V České republice proběhlo 130 akcí, mezi nimiž nechybělo ani Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově. Během dvouhodinového programu se žáci seznámili nejen s programem Erasmus +, projekty Erasmus + KA1 a KA2, ale především se všemi zeměmi, se kterými naše škola v rámci programu spolupracuje.

Akci zahájila Pavla Ryzá, studentka kvarty, která účastníky přivítala a představila Erasmus Days, a poté na podium pozvala ředitelku školy. Ředitelka žákům podrobně představila program Erasmus i projekty, do kterých je škola zapojena. Následně se s žáky podělila o své zkušenosti získané během stínování na finské škole Veikkolan Koulu. Dalším řečníkem byla Mgr. Herinková, která žáky seznámila výukou CLIL, kterou stínovala na italské škole ve městě Capua. Obě mobility byly realizovány v loňském školním roce v rámci projektu Let’ s CLIL, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Cílem druhé části programu bylo představení všech zemí, ve kterých máme partnerské školy. Touto částí programu nás provázela Mgr. Beranová. Ta s několika žáky připravila hudební program skládající se z osmi lidových písniček. První byla česká píseň, následovala slovenská, španělská atd. Pro každou z partnerských zemí jedna. Poslední píseň, italskou, si nachystal školní orchestr vedený Mgr. Berkou.

Během hudebního vystoupení mohli žáci v pozadí sledovat prezentace vytvořené žáky školy v hodinách cizích jazyků a výpočetní techniky. Prezentace byly nachystány pro všechny partnerské školy v jazycích, které se v naší škole vyučují, tj. v angličtině, ruštině, němčině a francouzštině. Třešničkou na dortu byla prezentace o Finsku, kterou ve finštině připravil student sexty Tomáš Baďura. Vlastní program ukončila píseň finské hudební skupiny Lordi.

Samotná akce byla ale zakončena vernisáží obrázků, které tvořili studenti v hodinách cizích jazyků. Jejich námět byl stejný jako námět již zmíněných prezentací – představení našich partnerských zemí.

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na Erasmus Days v roce 2020.

Stínování ve Finsku prezentováno vedoucím předmětových komisí

Mgr. Romana Studýnková prezentovala své zkušenosti ze stínování managementu finské ZŠ Veikkolan Koulu předsedům předmětových komisí. Mluvila o principu důvěry a celoživotního vzdělávání, prestiži učitelského povolání, řešení kázeňských problém nebo inkluzi. Popsala také svou zkušenost z mateřské školy, kde strávila jeden den svého stínování.

Prezentaci zopakovala také na začátku nového školního roku 2019/2020 tentokrát pro ostatní učitele školy.

Stínování v Itálii prezentováno vyučujícím  

Dne 2. 5. 2019 prezentovala Mgr. Kateřina Herinková své zkušenosti ze stínování v italském městě Capua. Její mobilita, a tedy i prezentace, se zaměřila na metodu CLIL v matematice a přírodních vědách. Pedagogy nejvíce zaujala odlišná role učitele v hodinách – žáci si látku nastudují doma, učitel spíše látku procvičuje a konzultuje.

Stínování tělesné výchovy a specializace prezentováno vyučujícím  

Dne 3. 5. 2019 prezentoval Mgr. Petr Zbořil své zkušenosti ze stínování na pedagogické škole v Lučenci. Stínoval hodiny tělesné výchovy i specializace, pro kterou je na Slovensku vydána učebnice Metodika telesnej výchovy pre stredné odborné školy. Mluvil o slovenském kariérním řádu a jiných metodách výuky tělesné výuky, které vychází z tréninkových metod.

CLIL kurz prezentován vyučujícím

Mgr. Šárka Čecháčková prezentovala CLIL kurz vyučujícím, převážně anglického jazyka. Vysvětlila, co metoda CLIL je. Popsala čtyři aspekty CLIL výuky: obsah, komunikace, kognitivní procesy, kultura. Mluvila o zapojení všech jazykových dovedností v CLIL výuce a možných rizicích její aplikace v praxi. Zároveň představila pracovní listy zaměřené na tělesnou výchovu pro nový předmět oboru Šestiletého gymnázia.

Kurz CLIL v britském Bournemouth

Mgr. Šárka Čecháčková se v době od 13. do 24. května 2019 zúčastnila vzdělávacího kurzu na Richard Language College ve městě Bournemouth ve Velké Británii.

Hlavním cílem kurzu bylo teoreticky i prakticky si osvojit výukovou metodou CLIL. Dopolední hodiny se zaměřovaly především na výuku správné výslovnosti, gramatiky, slovní zásoby a ústního projevu žáků. Odpolední výuka se již specializovala na praktické aplikace v předmětu tělesná výchova, a na přípravu výukových materiálů a pracovních listů pro výuku předmětu Konverzace v anglickém jazyce oboru šestiletého gymnázia. Výuka byla vysoce individualizovaná, lektorka využívala komunikativní metody výuky a obsah přizpůsobovala požadavkům a přáním žáků.

Během kurzu získala Mgr. Šárka Čecháčková cenné zkušenosti, materiály, a především níže uvedené odkazy, které využije ve výuce tělesné výchovy metodou CLIL na šestiletém gymnáziu.

Healthier Kids School Program

Program vytvořený učiteli pro učitele s cílem propagovat zdravý životní styl a fyzickou aktivitu žáků. Nabízí řadu připravených hodin, materiálů, online her a videí.

https://www.healthyactivekids.com.au 

Athletics

Výukové materiály zaměřující se na atletiku.

https://www.tes.com/teaching-resource/athletics-11037791

Basketball

Pdf příručka učebních plánů basketbalu.

http://websites.sportstg.com/get_file.cgi?id=2160920

Technika střelby.

https://www.breakthroughbasketball.com/fundamentals/shooting-technique.html 

School Games sports and activities

Stručná charakteristika sportů a her v abecedním pořadí.

Softball

Materiál zaměřený na trénink dovedností jako nadhoz nebo odpal.

https://cdn2.sportngin.com/attachments/document/0152/8786/Softball_Practice_Plans.pdf

TED-Ed

Seznam animovaných edukativních videí o sportu z kanálu TED-Ed.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EiyIpkgG3PW4CvCW5ZBMzEq 

Projekt prezentován na Dnech otevřených dveří

V letošním školním roce proběhly dva Dny otevřených dveří (v sobotu 1. 12. 2018 a v pondělí 4. 2. 2019). Součástí prezentace činnosti PK anglického jazyka byla i projektová činnost. Rodiče byly formou prezentace seznámeni se základními informace o projektu Let’s CLIL i metodě CLIL.

 

 

Projekt představen rodičům při třídních schůzkách

V dnech 22. 11. 2018 a 25. 4. 2019 se na škole konaly třídní schůzky, které zahájila ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková rozhlasovým projevem. Touto cestou informovala rodiče o projektu Let’s CLIL – jeho cílech, jednotlivých mobilitách (výjezdech učitelů) a návazných aktivitách. Zmínila také, že projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Zároveň mluvila i o metodě CLIL samotné a jejím přínosu pro studenty.

 

 

Projektové nástěnky

Projektové nástěnky o proběhlých mobilitách (stínování ve Finsku, Itálii a na Slovensku) jsou umístěny na obou budovách školy. Na budově gymnázia se jedná o novou nástěnku v mezipatře vedle dveří školní kanceláře. Na budově pedagogické školy jsou projektové nástěnky dvě – jedna na schodišti mezi přízemím a prvním patře a druhá v prvním patře vlevo od schodů. Na nástěnkách najdou studenti také základní informace o programu Erasmus+, projektu a jeho financování, včetně loga. 

Stínování ve Finsku

Cílem mého výjezdu do zahraničí bylo stínování práce managementu základní a mateřské školy ve Finsku, městečku Veikkola, a také sledování výuky napříč všemi ročníky, včetně možnosti strávit jeden den v mateřské škole. Veikkolan Koulu je základní škola poskytující všeobecné vzdělání žákům od 7 do 16 let. Jednacím jazykem byla angličtina.

Finské školství je na velmi vysoké úrovni. Jeho základním principem je poskytnout všem žákům rovnocenné možnosti k získání kvalitního vzdělání. Neexistují výrazné rozdíly v kvalitě škol.

Učitelská profese je mezi mladými lidmi velmi žádaná, není jednoduché být přijat na tento typ vzdělávání a povolání učitele se řadí mezi ty velmi prestižní a dobře finančně ohodnocené. Plat učitele je srovnatelný s platem právníka, lékaře či inženýra. Finové investují mnoho peněz do školství. Stravné i doprava jsou zdarma. Z odlehlých míst vozí žáky do školy taxi.

Úvazek učitele se pohybuje v rozmezí 19-24 hodin. Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů mají menší počet hodin ve srovnání s učiteli praktického vyučování (vaření, dílny… atd.) V čele školy stojí ředitel, který řídí pedagogy a skupiny dle zaměření – sportovní, mezinárodní, ICT, speciální školní dny, ekologie.

Středem finského školství je žák, českého školství papír. Při jedné z debat jsem se ptala pana ředitele, jak často prochází škola kontrolou a odpověď byla následující: „Když se stále připravuješ na kontrolu, tak nemáš čas na vzdělávací proces, pro který jsi prioritně ve škole.“ Jejich kontrolní systém je založen na důvěře. Učitelé jsou sami k sobě velmi přísní. A funguje to.

Co je však přísně sledováno, je samotný vzdělávací proces, do něhož vstupují učitelé a žáci. Ten je systematicky sledován, vyhodnocován, analyzován a v případě špatných výsledků jsou přijímána opatření. Vedení školy se pravidelně schází s jednotlivými učiteli a za podpory psychologů, speciálních pedagogů i asistentů pedagoga se snaží vytvořit žákovi optimální podmínky pro vzdělávání.

Velká podpora je věnována práci s nadanými žáky i žáky s poruchami učení. V hodině finského jazyka 3. ročník bylo pět dyslektiků. Těmto žákům se věnovala v samostatné učebně speciální pedagožka. Po hodině se žáci vrátili do své třídy. Inkluze zde funguje bez problémů, a to díky významné personální a materiální podpoře. Důraz je kladen na individuální přístup k žákovi.

Vyučovací hodiny probíhají v klasických učebnách, které jsou vybaveny moderním nábytkem, dataprojektorem, interaktivní tabulí. Učebny jsou za prosklenou stěnou. Z chodby je možné sledovat vyučovací proces. Maximální počet žáků ve třídě základní školy je 24. Třídy se na výuku zamykají. Velký důraz je kladen na praktické vyučování. Vybavení dílen by ocenila nejedna profesionální stolařská firma. Převládaly aktivizující metody práce. Klasickou frontální výuku jsem v této škole viděla v minimálním množství. Učitelé využívali skupinovou práci žáků a interaktivní tabuli.

Závěrem lze konstatovat, že projekt ERASMUS+ KA1 dává pedagogům příležitost k jejich sebevzdělávání, a tím i zkvalitňování jejich práce. Sdílení zkušeností může významným způsobem ovlivnit náš pohled na proces vzdělávání a v mezích možností nás vést k uplatňování příkladů dobré praxe ve vlastní práci.

Mgr. Romana Studýnková          

Erasmus Days

Naše škola se letos poprvé zapojila do celoevropské akce ERASMUS DAYS 2018 vyhlášené Domem zahraniční spolupráce na 12.–13. října 2018. Mgr. Lucie Jahodová zorganizovala komiksovou soutěž na téma "My Erasmus+ experience" nebo "My language lesson", které se zúčastnilo přes 300 studentů. Vzniklé anglické, německé, ruské a francouzské komiksy jsou vystaveny na obou budovách školy. Tvůrci nejlepších komiksů získali drobný dárek. Zároveň byl připomenut a dále diseminován již ukončený projekt Erasmus+ KA1 „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“. Zkušenosti jeho účastníků jsou také zveřejněny na obou budovách na projektových nástěnkách.    

Projekt představen veřejnosti

Mgr. Romana Studýnková, ředitelka školy, seznámila u příležitosti oslavy ERASMUS DAYS 2018 s novým projektem širokou veřejnost. Projekt byl představen prostřednictvím místní kabelové televize a webu.

Přerov nejlepsi-adresa.cz 11. 10. 2018 – Erasmus DAYS 2018