Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Cizí jazyky

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Jiří Štěrba

  Členové:

  • Mgr. Martina Andrlová

  • Mgr. Olga Blažková

  • Mgr. Lenka Grigárková

  • Mgr. Lucie Charvátová

  • Mgr. Jakub Jodas

  • Mgr. Pavla Kadaníková

  • Mgr. Lukáš Kafoněk

  • Mgr. Petra Kobertová

  • Mgr. Magdalena Lovečková

  • Mgr. Eva Mikšová

  • Mgr. Lenka Plevová

 • Akce předmětové komise
 • Charakteristika předmětu

  Cílem jednotlivých předmětů této komise je zbavit žáky ostychu před cizími jazyky, vzbudit v nich zájem o ně. Dále také vytvořit motivující prostředí, v němž budou mít dostatek příležitostí k osvojení si důležitých vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které pak dokáží využít ve svém osobním i profesním životě.

  Ve výuce cizích jazyků je kladen důraz na zvyšovaní komunikativní úrovně, aby žáci mohli v daném jazyce účinně komunikovat o běžných tématech, aby mohli navazovat společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a zvykům jiných lidí a respektovat je. 

  • Francouzský jazyk

   Cílem předmětu je rozvoj komunikačních a vyjadřovacích schopností. Umožňuje žákovi poznávat duchovní bohatství francouzské kultury. Žáci se postupně učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v komunikačních situacích (a to v mluvené i písemné podobě).

   K dosažení tohoto cíle jsou používány učebnice, které odpovídají jednotlivým úrovním podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (A1-B2). Učebnice také poskytují studentům přípravu na mezinárodní zkoušky DELF, na kterou jsou připravováni v rámci výuky. Skládání zkoušek probíhá v Přerově, Olomouci nebo přímo v centrech Alliance française (Ostrava, Brno).

  • Německý jazyk

   Výuka německého jazyka na naší škole odpovídá současným trendům, v jejichž středu stojí důraz kladený na komunikativnost. Jde o schopnost studentů používat jazyk v každodenních běžných situacích. Této koncepci odpovídá výběr učebnic i metod výuky. V rámci výuky máme možnost využívat moderně vybavené multimediální učebny a jazykovou laboratoř. Celá výuka je úzce propojena s činností Licenčního centra Goethe-Institutu při naší škole, které zájemcům zprostředkovává přípravu na mezinárodně platné zkoušky z německého jazyka v úrovních B1, B2 a C1.

  • Ruský jazyk

   Cílem předmětu je rozvinout u studentů všechny jazykové kompetence tak, aby byli schopni využívat ruský jazyk jako komunikační a dorozumívací prostředek v ústní i písemné podobě. Zároveň tento předmět seznamuje studenty s reáliemi rusky mluvících zemí, s historií Ruska a s jeho bohatou kulturou. Používané učebnice připravují studenty mimo jiné také k mezinárodním zkouškám různých jazykových úrovní.

  • Latina

   Cílem předmětu je naučit se základům latinského jazyka, který otevírá brány k poznání dalších jazyků, ale i k pochopení kořenů evropské kultury a zakotvení našeho kulturního povědomí. Hlavní linií je osvojení si základů latiny tak, aby studenti byli schopni přeložit jednoduchý text, používat latinské názvosloví z různých oborů. Druhou linii tvoří kulturněhistorické reálie včetně jazykových, které mají prohloubit obecné kulturní znalosti a obohatit je o historický rozměr.

 • Studijní materiály
  • Francouzský jazyk

   Nižší stupeň gymnázia

   • ALCARAZ, Marion. Édito niveau A1. Didier, 2016

   Vyšší stupeň gymnázia – šestileté

   • HEU, Élodie. Édito A2. Didier, 2016.
   • ABOU-SAMRA, Miriam a Éloide HEU. Le Nouvel Édito B1. Fraus, 2012.

   Vyšší stupeň gymnázia – osmileté

   • ABOU-SAMRA, Miriam a Éloide HEU. Le Nouvel Édito B1. Fraus, 2012.

   Vyšší stupeň gymnázia – čtyřleté

   • KOZLOVÁ, Alexandra, BEKOVÁ, Jarmila, BÉRARD, Marion, ŽATKA, Radim. Allez hop! 1. Edika, 2017.
   • BEKOVÁ, Jarmila. Allez hop! 2. Edika, 2016.
   • PIOTROWSKA-SKRZYPEK, Malgorzata, a kol. C´est parti!. 1, 2, 3. Draco, 2019.

   Pedagogická škola

   • KOZLOVÁ, Alexandra, BEKOVÁ, Jarmila, BÉRARD, Marion, ŽATKA, Radim. Allez hop! 1. Edika, 2017.

   • BEKOVÁ, Jarmila. Allez hop! 2. Edika, 2016.

   • PIOTROWSKA-SKRZYPEK, Malgorzata, a kol. C´est parti!. 1, 2, 3. Draco, 2019.

    

  • Německý jazyk

   Nižší stupeň gymnázia

   • JIN, Friederike, ROHRMANN, Lutz, ZBRANKOVÁ, Milena a ANTOŠOVÁ, Jarmila. Prima A1/1: němčina [jako] druhý cizí jazyk. Plzeň: Fraus, 2008.
   • JIN, Friederike, ROHRMANN, Lutz, ZBRANKOVÁ, Milena a ANTOŠOVÁ, Jarmila. Prima A1/2: němčina [jako] druhý cizí jazyk. Plzeň: Fraus, 2008.

   Vyšší stupeň gymnázia – šestileté

   • LEMCKE, Christiane a ROHRMANN Lutz. Berliner Platz 2 NEU. Klett, 2010.
   • LEMCKE, Christiane a ROHRMANN Lutz. Berliner Platz 3 NEU. Klett, 2010.

   Vyšší stupeň gymnázia – osmileté

   • LEMCKE, Christiane a ROHRMANN Lutz. Berliner Platz 4 NEU. Klett, 2010.

   Vyšší stupeň gymnázia – čtyřleté

   • PERLMANN-BALME, M. a TOMASZEWSKI, A.. Themen aktuell 3. Hueber, 2004.

   • DUSILOVÁ, D. a KOLOCOVÁ, V. Passt schon! 1. Polyglot, 2015

   • DUSILOVÁ, D. a KOLOCOVÁ, V. Passt schon! 2. Polyglot, 2015

   • DUSILOVÁ, D. a KOLOCOVÁ, V. Passt schon! 3. Polyglot, 2015

     

   Pedagogická škola

   • MOTTA, Giorgio. Direkt neu 1: němčina pro střední školy. Praha: Klett, 2014.
   • MOTTA, Giorgio. Direkt neu 2: němčina pro střední školy. Praha: Klett, 2015.
  • Ruský jazyk

   Nižší stupeň gymnázia

   • JELÍNEK, Stanislav. Raduga 1: po-novomu. Plzeň: Fraus, 2007.
   • JELÍNEK, Stanislav. Raduga 2: po-novomu. Plzeň: Fraus, 2008.

   Vyšší stupeň gymnázia – šestileté

   • JELÍNEK, Stanislav. Raduga 3: po-novomu. Plzeň: Fraus, 2009.
   • JELÍNEK, Stanislav. Raduga 4: po-novomu. Plzeň: Fraus, 2010.
   • JELÍNEK, Stanislav. Raduga 5: po-novomu. Plzeň: Fraus, 2011.

   Vyšší stupeň gymnázia – čtyřleté

   • JELÍNEK, Stanislav. Raduga 1: po-novomu. Plzeň: Fraus, 2007.
   • JELÍNEK, Stanislav. Raduga 2: po-novomu. Plzeň: Fraus, 2008.
   • JELÍNEK, Stanislav. Raduga 3: po-novomu. Plzeň: Fraus, 2009.
   • JELÍNEK, Stanislav. Raduga 4: po-novomu. Plzeň: Fraus, 2010.

   Pedagogická škola

   • ORLOVÁ, N., M. KOŽUŠKOVÁ a M. VÁGNEROVÁ. Klass! 1 (A1). Klett, 2016.
   • ORLOVÁ, N., M. KOŽUŠKOVÁ a M. VÁGNEROVÁ. Klass! 2 (A2). Klett, 2016.
   • ORLOVÁ, N., M. KOŽUŠKOVÁ a M. VÁGNEROVÁ. Klass! 3 (B1). Klett, 2016.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti