Upravit stránku

Cizí jazyky

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Jiří Štěrba

  Členové sekce:

  • Mgr. Andrlová Martina

  • Mgr. Blažková Olga

  • Mgr. Grigárková Lenka

  • Mgr. Charvátová Lucie

  • Mgr. Jodas Jakub 

  • Mgr. Kadaníková Pavla

  • Mgr. Kafoněk Lukáš

  • Mgr. Lovečková Magdalena

  • Mgr. Mikšová Eva

  • Mgr. Nováková Petra

  • Mgr. Plevová Lenka

  • Mgr. Šimečková Grazhina

  • Mgr. Vališová Veronika

  • Mgr. Zubíková Andrea

 • Charakteristika předmětu

  Cílem jednotlivých předmětů této komise je zbavit žáky ostychu před cizími jazyky, vzbudit v nich zájem o ně; dále vytvořit motivující prostředí, v němž budou mít dostatek příležitostí k osvojení si důležitých vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které pak dokáží využít ve svém osobním i profesním životě.

  Ve výuce cizích jazyků je kladen důraz na zvyšovaní komunikativní úrovně, aby žáci mohli v daném jazyce účinně komunikovat o běžných tématech, aby mohli navazovat společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a zvykům jiných lidí a respektovat je. 

  Francouzský jazyk

  Cílem předmětu je rozvoj komunikačních a vyjadřovacích schopností. Umožňuje žákovi poznávat duchovní bohatství francouzského národa a jeho tradice. Žáci se postupně učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v komunikačních situacích (a to v mluvené i písemné podobě).

  K dosažení tohoto cíle jsou používány učebnice, které odpovídají jednotlivým úrovním podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (A1-B2). Učebnice také poskytují studentům přípravu na mezinárodní zkoušky DALF,DELF. K těmto zkouškám jsou studenti připravování v rámci výuky a díky spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody je mohou skládat přímo v Přerově.

  Německý jazyk

  Výuka německého jazyka na naší škole odpovídá současným trendům, v jejichž středu stojí důraz kladený na komunikativnost. Jde o schopnost studentů používat jazyk v každodenních běžných situacích. Této koncepci odpovídá výběr učebnic i metod výuky. V rámci výuky máme možnost využívat moderně vybavené multimediální učebny (PC, video, DVD, projektor, smartboard a další). V současné době je naším hlavním úkolem příprava studentů na novou maturitní zkoušku. Kromě výuky absolvované v běžných hodinách německého jazyka jsou zájemci o maturitní zkoušky připravování v samostatném semináři, který je nabízen studentům třetího a čtvrtého ročníku. Celá výuka je úzce propojena s činností Licenčního centra Goethe-Institutu při naší škole, které zájemcům zprostředkovává přípravu na mezinárodně platné zkoušky z německého jazyka (v úrovních B1, B2 a C1) a nejlepším studentům také nabízí jazyková stipendia v Německu. 

  Ruský jazyk

  Cílem předmětu je rozvinout u studentů všechny jazykové kompetence tak, aby byli schopni využívat ruský jazyk jako komunikační a dorozumívací prostředek v ústní i písemné podobě. Zároveň tento předmět seznamuje studenty s reáliemi rusky mluvících zemí, s historií Ruska a s jeho bohatou kulturou. Používané učebnice připravují studenty k mezinárodním zkouškám podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (A1 – B2).

  Latina

  Cílem předmětu je naučit se základům latinského jazyka, který otevírá brány k poznání dalších jazyků, ale i k pochopení kořenů evropské kultury a zakotvení našeho kulturního povědomí. Hlavní linií je osvojení si základů latiny tak, aby studenti byli schopni přeložit jednoduchý text, používat latinské názvosloví z různých oborů. Druhou linii tvoří kulturněhistorické reálie včetně jazykových, které mají prohloubit obecné kulturní znalosti a obohatit je o historický rozměr.

 • Obsah výuky

  Maturitní zkouška

  Maturitní okruhy společné části - specifická témata 

  Obory na Gymnáziu Jana Blahoslava

  Deutschland (geographische Bedingungen, Wirtschaft, Bundesländer, Sehenswürdigkeiten, Staat und Politik, Bevölkerung und Sprache, Geschichte des 20. Jh., große Städte)

  Österreich (geographische Bedingungen, Wirtschaft, Bundesländer, Sehenswürdigkeiten, Staat und Politik, Bevölkerung und Sprache, große Städte)

  Schweiz (Geographische Bedingungen, Wirtschaft, Kantone, Sehenswürdigkeiten, Staat und Politik, Bevölkerung und Sprache, große Städte)

  Tschechische Republik  (geographische Bedingungen, Wirtschaft, Sehenswürdigkeiten, Staat und Politik, Geschichte, Bevölkerung, große Städte)

  Bekannte deutschsprachige Schriftsteller 

  Obory na Střední pedagogické škole

  Das Kind und seine Welt

  Deutschland (geographische Bedingungen, Wirtschaft, Bundesländer, Sehenswürdigkeiten, Staat und Politik, Schulsystem, Geschichte des 20. Jh., Berlin)

  Österreich (geographische Bedingungen, Wirtschaft, Bundesländer, Sehenswürdigkeiten, Staat und Politik, Wien)

  Schweiz (Geographische Bedingungen, Wirtschaft, Kantone, Sehenswürdigkeiten, Staat und Politik, große Städte)

  Tschechische Republik  (geographische Bedingungen, Wirtschaft, Sehenswürdigkeiten, Staat und Politik, Geschichte, Prag)

  Bekannte deutschsprachige Schriftsteller

  Mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsfilm

  Mein Praktikum

  Feste, Feiertage

  Wetter, Jahreszeiten

  Meine Stadt, mein Wohnort

  Berühmte Persönlichkeiten der deutschsprachigen Länder

  Mode und ich 

  Maturitní okruhy profilové části - gymnázium

  1. Familie, Familienbeziehungen
  2. Wohnen
  3. Essen und Trinken
  4. Freizeit, Hobbys
  5. Medien
  6. Einkaufen und Dienstleistungen
  7. Feste und Bräuche
  8. Sport
  9. Mode
  10. Reisen und Ferien
  11. Gesundheit
  12. Berufsleben
  13. Wissenschaft und Technik
  14. Wetter
  15. Umwelt, Tiere, Pflanzen
  16. Bildung
  17. Probleme der heutigen Welt
  18. Bekannte Autoren der deutschsprachigen Literatur
  19. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten
  20. Deutschland
  21. Österreich
  22. Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg
  23. Tschechische Republik
  24. Deutschland im 20. und 21. Jahrhundert
  25. Große Metropolen 

  FRANCOUZSKÝ JAZYK

  Maturitní okruhy společná část

  1.La caractérisation personelle
  2.La famille
  3.La maison et le logement
  4.Le jour au jour, La vie quotidienne
  5.L´école et l´éducation
  6.Le temps libre et les loisirs
  7.Les relations humaines
  8.Les voyages et les moyens de transport
  9.La santé
  10.Les habitudes alimentaires, La nourriture
  11.Les achats
  12.Le travail et l´emploie
  13.Les services
  14.La société
  15.La géographie et la nature

  Specifická témata

  1.Ma famille
  2.La santé, les maladies
  3.La maison, le logement
  4.Les sports
  5.La gastronomie
  6.Ma ville, mon village
  7.Le transport, les voyages
  8.Les vêtements, les achats
  9.Les loisirs
  10.Ma journée quotidienne et ma journée préférée
  11.Mes projets à l´avenir
  12.Les mass media en France et chez nous
  13.Les vacances
  14.Le travail
  15.La culture (le théâtre, le cinéma, la sculpture, la peinture)
  16.Les problèmes des jeunes
  17.La République tchèque
  18.Paris
  19.Le système scolaire en France
  20.La littérature française
  21.Les fêtes en France
  22.L´histoire de France
  23.La France et l´Union Européenne
  24.La Francophonie ( les pays Européens)
  25.La Francophonie hors l´Europe ( le Canada, les pays arabes, l´Afrique) 

  RUSKÝ JAZYK

  Maturitní okruhy profilové části - gymnázium

  1. Чешская Республика
  2. Прага
  3. Российская Федерация
  4. Москва и другие большие города  (напр. Золотое кольцо России)
  5. Санкт-Петербург и другие большие города (напр. Пригороды Санкт-Петербурга)
  6. Моя семья и я
  7. Здоровье человека
  8. Спорт и физкультура
  9. Культура и искусство (выдающиеся лица русского искусства)
  10. Жильё; город, где я учусь
  11. Услуги, покупки
  12. Питание
  13. Путешествие, транспорт
  14. Образование
  15. Экология, природа
  16. Одежда и мода
  17. Погода, времена года
  18. Праздники, традиции
  19. Мой день, свободное время, увлечения, режим дня
  20. Знаменитые лица в истории России
  21. Массовая  коммуникация
  22. Мой друг, подруга
  23. Русские писатели IXX  (мой любимый писатель)
  24. Русские писатели XX века (мой любимый писатель)
  25. В аэропорту, на вокзале, в гостинице, на почте, в ресторане

  Maturitní okruhy společná část

  Všeobecná témata

  1. Личная характеристика / Osobní charakteristika
  2. Семья / Rodina
  3. Жилье / Domov a bydlení
  4. Повседневная жизнь / Každodenní život
  5. Образование / Vzdělávání
  6. Свободное время и увлечения / Volný časazábava
  7. Человеческие взаимоотношения / Mezilidské vztahy
  8. Путешествие и транспорт / Cestování adoprava
  9. Здоровье и гигиена / Zdraví ahygiena
  10. Питание / Stravování
  11. Покупки / Nakupování
  12. Работа и профессия / Práceapovolání
  13. Службы / Služby
  14. Общество / Společnost
  15. География и природа -/Zeměpisapříroda

  Specifická témata

  1. Мой город / Moje město
  2. Чешская Республика / Česká republika
  3. Прага / Praha
  4. Российская Федерация / Ruská federace
  5. Москва и Санкт-Петербург / Moskva a Petrohrad
  6. Праздники в семье / Rodinné oslavy
  7. Русское и чешское Рождество / Ruské a české Vánoce
  8. Моя школа и моя специализация / Moje škola a moje specializace
  9. Моя будущая профессия / Moje budoucí povolání
  10. Моя педагогическая практика / Moje pedagogická praxe
  11. Русская литература XIX века / Ruská literatura 19. století
  12. Русская литература XX века / Ruská literatura 20. století
  13. Моя любимая книга / Moje oblíbená kniha
  14. Образование в ЧР и РФ / Vzdělávání v ČR a RF
  15. Политика в ЧР и РФ / Politika v ČR a RF

 • Studijní materiály
 • Akce a soutěže

  Předávání diplomů mezinárodní zkoušky DELF

  Dne 14. března 2017 se žáci kvarty, kvinty a septimy účastnili předávání diplomů DELF úrovně A2 a B1, které získali po absolvování zkoušek v listopadu 2016. Všichni naši přihlášení studenti u zkoušek uspěli. Srdečně gratulujeme.