Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

IROP

 • Projekt - informace
 • Udržitelnost projektu - 2018/2019
  • 3. čtvrtletí

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 30. 4. 2019 pro žáky spolupracujících škol workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.
  • 4. čtvrtletí

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 20. 6.  2019 pro žáky spolupracujících škol workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.
 • Udržitelnost projektu - 2019/2020
  • 1. čtvrtletí

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 11. 11. 2019 pro žáky spolupracujících škol workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

  • 2. čtvrtletí

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 27. 1. 2020 pro žáky spolupracujících škol workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

 • Udržitelnost projektu - 2021/2022
  • Workshopy ZŠ a MŠ Vlkoš dne 31. 1. 2022 a 2. 2. 2022

   Workshopy ZŠ a MŠ Vlkoš dne 31. 1. 2022 a 2. 2. 2022

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 31. 1. 2022 a 2. 2. 2022 pro žáky spolupracující školy ZŠ a MŠ Vlkoš workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

   Žáčci z 1. stupně navštívili postupně tři workshopy, které probíhaly v moderně vybavených laboratořích fyziky, chemie a jazykových učebnách. Zhlédli plno zajímavých pokusů, z nichž si řadu mohli sami vyzkoušet. Byli nadšeni z demonstrace statické elektřiny, která jim zelektrizovala vlasy a „vstávaly jim hrůzou“ na hlavě nebo z elektrostatických výbojů v podobě blesků. V chemii je pak ohromila záře z hořícího hořčíku a látka fluorescein, která ve tmě, po nasvícení UV zářivkou, krásně světélkovala. Užili si také praktickou část, ve které se stali na chvíli alchymisty a míchali kyseliny se zásadami a tím měnili barvy jednotlivých roztoků. Na závěr se pak spolu s „Prasátkem Pepou“ seznámili hravou formou se základními anglickými slovíčky a někteří si dokonce zahráli i divadlo.

   Doufáme, že si to u nás nejen děti, ale i paní učitelky, které je doprovázely, užily a budeme se těšit na další setkání s nimi.

   Našim učitelům pak děkujeme za opravdu profesionální nasazení a inspirativní náplň  workshopů, díky které se žáci nestačili ani na chvíli nudit a odnesli si díky nim od nás spoustu zážitků.

   Fotogalerie 31. 1. 2022
   Fotogalerie 2. 2. 2022
  • Workshopy ZŠ Za mlýnem dne 9. 3. 2022 a 11. 3. 2022

   Workshopy ZŠ Za mlýnem dne 9. 3. 2022 a 11. 3. 2022

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 9. 3. 2022 a 11. 3. 2022 pro žáky spolupracující školy ZŠ Za mlýnem workshopy. Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

   Žáci 9. tříd postupně navštívili tři workshopy, které probíhaly v moderně vybavených laboratořích fyziky, chemie a jazykových učebnách. V chemii zhlédli plno zajímavých pokusů od redukce manganistanu draselného, kdy roztok měnil barvy od fialové, přes modrou zelenou žlutou a hnědou, dále pak fluorescenci fluoresceinu, který při nasvícení UV zářivkou svítí zelenožlutým světlem, a nakonec hoření hořčíku, který svítil ostrým bílým světlem. V praktické části si pak zkusili filtrovat vodu, ve které bylo rozmíchané uhlí a výsledkem byla čistá voda. Ve fyzice je zaujali výboje v trubicích naplněných různými plyny či vyčerpaným vzduchem, dále pak výboje na Ruhmkorffově induktoru a van de Graaffův generátor. Prakticky si pak vyzkoušeli sestavení různých elektrických obvodů, jejichž výsledkem bylo zvonění zvonku či rozsvícení žárovky.
   Na závěr si pak v jazykových učebnách vyzkoušeli v prvním termínu práci s česko-anglickými slovníky a aktivně anglicky konverzovali s naší žákyní, která nedávno složila zkoušku FCE. Ve druhém termínu pracovali s textem na základě puštěné ukázky z filmu a anglicky konverzovali nad vypracovaným pracovním listem.

   Doufáme, že si workshopy žáci užili a odnesli si spoustu nových poznatků a zážitků.

   Fotogalerie 9. 3. 2022

   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   Fotogalerie 11. 3. 2022
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
   • IROP ZŠ Za mlýnem
  • Přednáška se zaměstnankyní PRECHEZY a. s. - 21. 3. 2022
  • Workshopy ZŠ Svisle dne 23. 3. 2022

   Workshopy ZŠ Svisle dne 23. 3. 2022

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 23. 3. 2022 pro žáky spolupracující školy ZŠ Svisle workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

   Žáci 7. A třídy navštívili postupně tři workshopy, které probíhaly v moderně vybavených laboratořích fyziky, chemie a jazykových učebnách. Zhlédli plno zajímavých pokusů, z nichž si řadu mohli sami vyzkoušet. Byli nadšeni z pokusů s elektrickým nábojem, kdy elektrovali plastové a skleněné tyče a balónky, které se pak přilepily na tabuli a sloužily jako výzdoba ve třídě. Vyzkoušeli si Van de Graaffův generátor, pomocí kterého jim stávaly vlasy na hlavě a v řetězu si předávali mezi sebou výboje. Na konci fyzikálního workshopu se ocitli na chvíli v „pekle“, kdy pomocí výboje v různých plynech a ve vzduchu rozzářili neonem červeně místnost. V chemii je pak ohromila záře hořícího hořčíku a látka fluorescein, která ve tmě, po nasvícení UV zářivkou, krásně světélkovala. Užili si také praktickou část, ve které se stali na chvíli alchymisty a určovali kyseliny a zásady pomocí pH papírku a indikátoru z červeného zelí, a nakonec obojí smíchali a tím měnili barvu jednotlivých roztoků. Sérii workshopů zakončili anglickým jazykem s Mr. Beanem a procvičili pomocí krátkého filmu porozumění jak mluvenému slovu, tak i psanému textu.

  • Workshopy ZŠ Želatovice dne 23. 3. 2022 a 30. 3. 2022

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 23. 3. 2022 (pro žáky z 1. a 2. třídy) a 30. 3. 2022 (pro žáky z 3. až 5. třídy) spolupracující školy ZŠ Želátovice workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

   Žáčci z 1. stupně navštívili postupně tři workshopy, které probíhaly v moderně vybavených laboratořích fyziky, chemie a jazykových učebnách. Zhlédli plno zajímavých pokusů, z nichž si řadu mohli sami vyzkoušet. Byli nadšeni z pokusů s elektrickým nábojem, kdy elektrovali plastové a skleněné tyče a balónky, které se pak přilepily na tabuli a sloužily jako výzdoba ve třídě. Vyzkoušeli si Van de Graaffův generátor, pomocí kterého jim stávaly vlasy na hlavě a předávali si mezi sebou výboje. Na konci fyzikálního workshopu se ocitli na chvíli v „pekle“, kdy pomocí výboje v různých plynech a ve vzduchu rozzářili neonem červeně místnost. V chemii je pak ohromila záře z hořícího hořčíku a látka fluorescein, která ve tmě, po nasvícení UV zářivkou, krásně světélkovala. Užili si také praktickou část, ve které se stali na chvíli alchymisty a určovali kyseliny a zásady pomocí pH papírku a indikátoru z červeného zelí, a nakonec obojí smíchali a tím měnili barvu jednotlivých roztoků. Na závěr se pak prvňáčci a druháčči, kteří neměli zatím žádnou zkušenost s anglickým jazykem, hravou formou seznámili se základními anglickými slovíčky a naučili se názvy měsíců v roce a spolu s „Prasátkem Pepou“ si i anglicky zazpívali. Další týden si pak jejich starší kamarádi pomocí her a interaktivních aplikací zasoutěžili a i ti, kteří na začátku workshopu neměli anglický jazyk příliš v oblibě, byli po jeho skončení příjemně naladěni.

   Doufáme, že si to u nás nejen děti, ale i paní učitelky, které je doprovázely, užily a budeme se těšit na další setkání s nimi.

   Našim učitelům pak děkujeme za opravdu profesionální nasazení a inspirativní náplň workshopů, díky které se žáci nestačili ani na chvíli nudit a odnesli si díky nim od nás spoustu zážitků.

   Fogalerie 23. 3. 2022

   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   Fotogalerie 30. 3. 2022
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
   • IROP Želátovice
  • Exkurze v Teplárně Přerov dne 26. 4. 2022

   Exkurze v Teplárně Přerov

   Třída prima se dne 26. 4. 2022 zúčastnila plánované exkurze v přerovské Teplárně, a. s. Veolia, v rámci udržitelnosti projektu IROP na vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben a fyzikální učebny. Dozvěděli jsme se o restrukturalizaci, revitalizaci a rekonstrukci Teplárny a jejím přechodu ze zpracovávání černého uhlí na plyn. Žáci získali informace o možných profesích v této společnosti. Kromě přednášky pana inženýra Hubáčka jsme se podívali i do provozu staré a nové výroby elektrické energie a tepla pro Přerov. Přijali jsme pozvání na další exkurzi na podzim.

   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
   • Exkurze v Teplárně Přerov
  • Workshopy ZŠ Svisle dne 12. 5. 2022

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 12. 5. 2022 pro žáky spolupracující školy ZŠ Svisle workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

   Žáci 7. B třídy navštívili postupně tři workshopy, které probíhaly v moderně vybavených laboratořích fyziky, chemie a jazykových učebnách. Zhlédli plno zajímavých pokusů, z nichž si řadu mohli sami vyzkoušet. Byli nadšeni z pokusů s elektrickým nábojem, kdy elektrovali plastové a skleněné tyče a balónky, které se pak přilepily na tabuli a sloužily jako výzdoba ve třídě. Vyzkoušeli si Van de Graaffův generátor, pomocí kterého jim stávaly vlasy na hlavě a v řetězu si předávali mezi sebou výboje. Na konci fyzikálního workshopu se ocitli na chvíli v „pekle“, kdy pomocí výboje v různých plynech a ve vzduchu rozzářili neonem červeně místnost. V chemii je pak ohromila záře hořícího hořčíku a látka fluorescein, která ve tmě, po nasvícení UV zářivkou, krásně světélkovala. Užili si také praktickou část, ve které se stali na chvíli alchymisty a určovali kyseliny a zásady pomocí pH papírku a indikátoru z červeného zelí, a nakonec obojí smíchali a tím měnili barvu jednotlivých roztoků. Sérii workshopů zakončili anglickým jazykem, kde si pro ně naše žákyně, ze třídy 3. BP pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie Jahodové, připravila zajímavou půlhodinku se slovníky.

   • Workshopy ZŠ Svisle
   • Workshopy ZŠ Svisle
   • Workshopy ZŠ Svisle
   • Workshopy ZŠ Svisle
   • Workshopy ZŠ Svisle
   • Workshopy ZŠ Svisle
  • Workshopy ZŠ Želátovice dne 30. 5. 2022 a 1. 6. 2022

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 30. 5. 2022 (pro žáky z 1. a 2. třídy) a 1. 6. 2022 (pro žáky z 3. až 5. třídy) spolupracující školy ZŠ Želátovice workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

   Žáčci z 1. stupně navštívili postupně tři workshopy, které probíhaly v moderně vybavených laboratořích fyziky, chemie a jazykových učebnách. Zhlédli plno zajímavých pokusů, z nichž si řadu mohli sami vyzkoušet. Byli nadšeni z pokusů s optikou, kdy mohli pozorovat průchod červeného světla různými prostředími a pomocí soustavy čoček, skel a hranolů pozorovat odraz a lom světla. Vyzkoušeli si také práci s různými čočkami, pomocí kterých si zvětšovali či zmenšovali text. V chemii si vyzkoušeli filtrování a zahráli si na mistry alchymie, kdy díky různým hustotám kapalin namíchali duhu ve zkumavce. Na závěr se pak prvňáčci a druháčči, kteří neměli zatím žádnou zkušenost s anglickým jazykem, hravou formou seznámili se základními anglickými slovíčky pomocí animované pohádky a někteří si vyzkoušeli i místo paní učitelky, kdy mohli sami ovládat program, a nakonec si i anglicky zazpívali. O dva dny později si pak jejich starší kamarádi pomocí her a interaktivních aplikací zasoutěžili. Spolu s „Prasátkem Pepou“ se věnovali tématu vaření, a nakonec si i sestavili recept na palačinky, který si odnesli s sebou domů.

   Doufáme, že si to u nás nejen děti, ale i paní učitelky, které je doprovázely, užily a budeme se těšit na další setkání s nimi.

   Našim učitelům pak děkujeme za opravdu profesionální nasazení a inspirativní náplň workshopů, díky které se žáci nestačili ani na chvíli nudit a odnesli si díky nim od nás spoustu zážitků.

   Fotogalerie 30. 5. 2022

   • Workshop ZŠ Želátovice
   • Workshop ZŠ Želátovice
   • Workshop ZŠ Želátovice
   • Workshop ZŠ Želátovice
   • Workshop ZŠ Želátovice
   • Workshop ZŠ Želátovice
   • Workshop ZŠ Želátovice
   • Workshop ZŠ Želátovice
   Fotogalerie 1. 6. 2022
   • ZŠ Želátovice workshop
   • ZŠ Želátovice workshop
   • ZŠ Želátovice workshop
   • ZŠ Želátovice workshop
   • ZŠ Želátovice workshop
   • ZŠ Želátovice workshop
   • ZŠ Želátovice workshop
   • ZŠ Želátovice workshop
  • Workshopy ZŠ Za mlýnem dne 30. 5. 2022 a 1. 6. 2022

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 30. 5. 2022 a 1. 6. 2022 pro žáky spolupracující školy ZŠ Za mlýnem workshopy. Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

   Žáci 8. tříd postupně navštívili tři workshopy, které probíhaly v moderně vybavených laboratořích fyziky, chemie a jazykových učebnách. V chemii si vyzkoušeli filtrování a zahráli si na mistry alchymie, kdy díky různým hustotám kapalin namíchali duhu ve zkumavce. Ve fyzice je zaujali výboje v trubicích naplněných různými plyny či vyčerpaným vzduchem. Prakticky si pak vyzkoušeli sestavení různých elektrických obvodů, jejichž výsledkem bylo zvonění zvonku či rozsvícení žárovky.

   Na závěr si pak v jazykové učebně jeden den vyzkoušeli práci s textem na základě puštěných ukázek z filmu s Mr. Beanem a o dva dny později se zabývali rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, vše opět hravou formou díky ukázkám z filmů.

   Doufáme, že si workshopy žáci užili a odnesli si spoustu nových poznatků a zážitků.

   Fotogalerie 30. 5. 2022

   • ZŠ Za mlýnem workshop
   • ZŠ Za mlýnem workshop
   • ZŠ Za mlýnem workshop
   • ZŠ Za mlýnem workshop
   • ZŠ Za mlýnem workshop
   • ZŠ Za mlýnem workshop
   • ZŠ Za mlýnem workshop
   • ZŠ Za mlýnem workshop
   Fotogalerie 1. 6. 2022
   • ZŠ za mlýnem workshop
   • ZŠ za mlýnem workshop
   • ZŠ za mlýnem workshop
   • ZŠ za mlýnem workshop
   • ZŠ za mlýnem workshop
   • ZŠ za mlýnem workshop
   • ZŠ za mlýnem workshop
  • Workshopy ZŠ a MŠ Vlkoš dne 2. 6. 2022 a 3. 6. 2022

   V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 2. 6. 2022 (pro žáky z 1. až 3. třídy) a 3. 6. 2022 (pro žáky ze 4. a 5. třídy) spolupracující školy ZŠ a MŠ Vlkoš workshopy.

   Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

   Žáčci z 1. stupně navštívili postupně tři workshopy, které probíhaly v moderně vybavených laboratořích fyziky, chemie a jazykových učebnách. Zhlédli plno zajímavých pokusů, z nichž si řadu mohli sami vyzkoušet. Byli nadšeni z pokusů s optikou, kdy se z ohořelého vajíčka rázem stalo ve vodě vejce stříbrné, špejle ponořená do kádinky s vodou vypadala jako zahnutá a třešinkou na dortu byla "laserová show", kdy mohli pozorovat průchod červeného paprsku různými prostředími a pomocí soustavy čoček, skel a hranolů pozorovat odraz a lom světla. Vyzkoušeli si také práci s různými čočkami, pomocí kterých si zvětšovali či zmenšovali text. V chemii si vyzkoušeli filtrování a zahráli si na mistry alchymie, kdy díky různým hustotám kapalin namíchali duhu ve zkumavce. Na závěr se pak prvňáčci a druháčči, kteří neměli zatím žádnou zkušenost s anglickým jazykem, hravou formou seznámili se základními anglickými slovíčky pomocí animované pohádky a někteří si vyzkoušeli i místo paní učitelky, kdy mohli sami ovládat program, a nakonec si i anglicky zazpívali. O den později si pak jejich starší kamarádi pomocí her a interaktivních aplikací zasoutěžili. Spolu s „Prasátkem Pepou“ se věnovali tématu vaření, a nakonec si i sestavili recept na palačinky, který si odnesli s sebou domů.

   Doufáme, že si to u nás nejen děti, ale i paní učitelky, které je doprovázely, užily a budeme se těšit na další setkání s nimi.

   Našim učitelům pak děkujeme za opravdu profesionální nasazení a inspirativní náplň workshopů, díky které se žáci nestačili ani na chvíli nudit a odnesli si díky nim od nás spoustu zážitků.

   Fotogalerie 2. 6. 2022

   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   Fotogalerie 3. 6. 2022
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
   • ZŠ A MŠ Vlkoš workshop
 • Udržitelnost projektu - 2022/2023
  • Exkurze v Precheze Přerov dne 11. 10. 2022
   Dne 11. 10. 2022 se žáci kvinty zúčastnili v rámci projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“ do chemického závodu PRECHEZA a.s. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Každé skupině byl přidělen průvodce, který žáky provedl jednotlivými halami a seznámil je s technologií  a zařízeními potřebnými k výrobě bílého a hnědého sádrovce a s tím související úpravou odpadní vody.
   • Exkurze do chemického závodu PRECHEZA
   • Exkurze do chemického závodu PRECHEZA
   • Exkurze do chemického závodu PRECHEZA