Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Erasmus+ KA1 New Opportunities

Erasmus na GJB a SPgŠ v Přerově

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově má dlouholeté zkušenosti s organizováním projektových aktivit. V roce 2022 byly škole uděleny dvě akreditace, a to v oblasti školního vzdělávání a v oblasti odborného vzdělávání. Největším bonusem těchto akreditací je zjednodušený proces podávání žádosti k realizaci zahraničních projektů. Akreditace má platnost do roku 2027.

Ve školním roce 2022/2023 škola zorganizovala tři projekty: New Opportunities, Creating the future a Effective learning through practice.

Projekt New Opportunities byl zaměřen na mobility (výjezdy) učitelů. Zahrnoval celkem 13 mobilit: 7 metodických kurzů, 2 stínování na našich zahraničních partnerských školách (v Itálii a Lotyšsku) a 4 návštěvy zahraničních odborníků. Projekt byl zaměřen na inovativní metody výuky.

Projekt Creating the future umožnil vycestovat do zahraničí na metodický či jazykový kurz pěti vyučujícím, pozvali jsme zahraničního odborníka na výuku metody CLIL a 4 žáci gymnázia se zúčastnili krátkodobé stáže na partnerské škole v Itálii.

V oblasti odborného vzdělávání jsme realizovali projekt nazvaný Effective learning through practice. Během školního roku 2022/2023 mělo možnost do zahraničí na metodický kurz vycestovat 5 vyučujících a 5 žáků pedagogické školy se zúčastnilo krátkodobé stáže v mateřských školách na Slovensku.

Vzdělávací kurzy, které vyučující absolvovali, byly zaměřeny na využití metody CLIL ve výuce, užívání digitálních technologií, metodiku výuky výtvarné, tělesné a hudební výchovy, práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, environmentální výuku a další. Díky projektu navštívili vyučující naší školy Island, Itálii, Španělsko, Irsko, Lotyšsko, Francii, Maltu a další evropské země.

Odborníci, kteří na škole působili, byli z Itálie, Polska a Španělska. Pomohli nám inovovat výuku hudební výchovy, německého jazyka a progresivní metodu výuky anglického jazyka CLIL, která je uplatňována ve výuce žáků šestiletého Gymnázia.

Přínos zahraničních projektů ERASMUS+ pro pedagogy i žáky je mimo již zmíněného také v možnosti poznat navštívenou destinaci, potkat se s lidmi ze všech koutů světa a společně sdílet formální i neformální program. Veškeré náklady jsou hrazeny z prostředků ERASMUS+.

Mgr. Lucie Jahodová
vyučující AJ na GJB a SPgŠ v Přerově
koordinátorka zahraničních projektů

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce jako poskytovatele grantu. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

Od ledna 2022 realizuje škola nový projekt Erasmus+ KA1 nazvaný New Opportunities. Tento projekt, jehož obsahem jsou mobility (výjezdy) učitelů, se zaměřuje především na inovativní metody výuky.

Zahrnuje celkem 12 mobilit: 7 metodických kurzů, 2 stínování na našich zahraničních partnerských školách, 3 návštěvy zahraničních odborníků

Metodické kurzy:

 • Mgr. Jahodová – English with digital technolgy – Dublin
 • Mgr.  Čecháčková – English for PE teachers – Dublin
 • Mgr. Podaný – Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond – Barcelona
 • Mgr.  Hiklová – Climate Change and Global Citizenship Education – Helsinki
 • Mgr.  Herinková – Intensive English, and Information and Communication Technologies – Dublin
 • Mgr. Plevová – English for Pupils with Special Needs – Dublin
 • Mgr. Studýnková – kurz pro vedoucí pracovníky – Dublin

Stínování výuky na partnerské škole:

 • Mgr.  Kafoněk – stínování výuky ruského jazyka – Riga, Lotyšsko
 • Mgr.  Berka – stínování výuky hudební výchovy – Capua, Itálie

Hostující odborníci ze zahraničí:

 • Susana Ribes – odborník na metodu CLIL (Plasensia, Španělsko)
 • Antonio Parillo – ředitel hudební školy (Capua, Itálie)
 • Lektor němčiny

Zprávy a fotografie z proběhlých mobilit naleznete na webu, Instagramu a Facebooku školy, na projektových nástěnkách na obou budovách školy, ve školním časopise Litero i v tisku.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov

Díky projektu Erasmus+ KA1 jsme mohli na naši školu pozvat dva vyučující z polského gymnázia – Justýnu Gembaru a Romana Sarnického. Paní Gembara je učitelkou německého jazyka, pan Sarnicki anglického jazyka. Na naší škole strávili tři dny. V průběhu této doby měli možnost zúčastnit se hodin nejen cizích jazyků, ale i výtvarné či hudební výchovy. Žáci GJB a SPgŠ se seznámili s polským školstvím, zažili výuku se zahraničním učitelem a procvičili si konverzaci v cizím jazyce. Nezapomenutelným zážitkem pro nás budou rozhovory probíhající zároveň v angličtině, němčině, polštině a češtině, kdy každý mluvil jiným jazykem, ale všichni jsme si výborně rozuměli.

Naše škola tak navázala spolupráci s další evropskou školou. Akreditace Erasmus+, kterou jsme získali v loňském školním roce, nám umožňuje podobné vzdělávací pobyty nabídnout dalším pedagogům a žákům.

 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov

Erasmus+ KA1 New Opportunities – kurz pro vedoucí pracovníky v Madridu

Pozdrav ze slunečného Madridu od paní ředitelky Mgr. Romany Studýnkové, která se v rámci projektu Erasmus+ KA1 účastní týdenního kurzu pro vedoucí pracovníky.
 • škola
 • Royal Palace of Madrid

Erasmus+ KA1 New Opportunities – vzdělávací kurz v Barceloně

Mgr. Adam Podaný se v termínu 17. - 22. 10. 2022 účastnil vzdělávacího kurzu Active Art: Enjoying Art in the Clarssroom and Beyond v rámci projektu Erasmus+ v Barceloně.

Metodický kurz byl zaměřený rozvoj kreativity, sebevědomí a sebepoznání žáků a jejich spolupráci v hodinách (nejen) výtvarné výchovy, to vše na základě poznatků z oblasti umění, pedagogiky, psychologie a arteterapie. Součástí kurzu bylo i objevování a poznávání bohaté kulturní historie města Barcelony.

Výstupem vzdělávacího kurzu bude soubor sdílených metodických listů, které budou k dispozici všem členům předmětové komise výtvarné výchovy i ostatním zájemcům. 

Erasmus+ KA1 New Opportunities – vzdělávací kurz v Barceloně

Erasmus+ KA1 New Opportunities – studijní pobyt v Dublinu

Ve dnech 20. – 27. 11. 2022 se paní učitelka Lenka Plevová zúčastnila pobytu v Dublinu, kde se společně s pedagogy z různých evropských zemích školila o tom, jak lze pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ubytovaná byla v irské rodině na kraji Dublinu a ve volném čase poznávala krásy historického centra i pobřeží.

 • Erasmus+ KA1 – New Opportunities – studijní pobyt v Dublinu
 • Erasmus+ KA1 – New Opportunities – studijní pobyt v Dublinu
 • Erasmus+ KA1 – New Opportunities – studijní pobyt v Dublinu

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Ve dnech 6. 11. – 12. 11. 2022 se Mgr. Karel Berka zúčastnil programu Job Shadowing (stínování) v partnerské škole Liceo Luigi Garofano v Itálii.

Ve škole nahlédl do několika hodin odborných hudebních předmětů: hudební technologie, hudební kompozice, intonace, hry na hudební nástroje a zkoušky studentských komorních orchestrů.

Dále se seznámil s bohatou historií v oblasti Kampánie a Neapole a navštívil Teatro San Carlo – nejstarší nepřetržitě provozovaná veřejná opera ve světě.

Výstupem je vytvoření pracovních listů a prezentace o tamějším kulturním dědictví.

 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Herinková

Mgr. Kateřina Herinková se ve dnech 21. 11.– 2. 12. 2022 zúčastnila v Dublinu týdenního jazykového a týdenního metodického kurzu zaměřeného na využití tabletů a chytrých mobilů ve výuce.

Jazykový kurz byl zaměřen na rozvoj znalostí angličtiny, což mělo vést k větší sebejistotě v mluveném a psaném projevu, která byla následně zúročena v navazujícím IT metodickém kurzu. Účastníci jazykového kurzu měli možnost poznat místní kulturu a historii. V rámci kurzu navštívili Národní muzeum archeologie, kde se dozvěděli něco z historie irského národa a Vikingů a EPIC muzeum, kde se interaktivní formou seznámili s problematikou imigrace.

V rámci IT kurzu, který byl zaměřen na použití mobilních zařízení jako vzdělávacích nástrojů ve výuce, objevili nové způsoby, jak začlenit digitální technologie do učebních osnov. Naučili se používat software, platformy a aplikace ke komunikaci, řízení týmů a usnadnění spolupráce. 

Výstupem z kurzu jsou pracovní listy zaměřené na výuku IK metodou CLIL, které Mgr. Herinková vytvořila, a bude je sdílet se svými kolegy.

 

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES – Mgr. Hiklová

V týdnu od 20. 11. 2022 proběhl v rámci projektu Erasmus+ KA1 New Opportunities v Helsinkách kurz s názvem Climate change and Global citizenship, který se zaměřoval především na Environmentální výchovu a Udržitelnost.

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Lekce z hry na bicí, fotka z návštěvy Neapole a selfie ze zkoušky studentského orchestru Mgr. Berky z Job shadowingu v partnerské škole Liceo Luigi Garofano v Itálii v rámci projektu Erasmus+ KA1 New Opportunities.

A taky jedno video... ze zkoušky. Píseň Hallelujah.

hallelujah.mp4

 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Pozdrav Mgr. Berky z probíhajícího Job shadowing v partnerské škole Liceo Luigi Garofano v Itálii v rámci projektu Erasmus+ KA1 New Opportunities.
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Mgr. Lukáš Kafoněk se ve dnech 10. – 14. 10. 2022 zúčastnil stínování výuky na partnerské škole v lotyšské Rize. V rámci stínování výuky navštěvoval nejen výuku ruského jazyka, ale i tělesné výchovy, anglického jazyka, matematiky a zeměpisu.

Výstupem z kurzu jsou pracovní listy zaměřené na výuku ruského jazyka vytvořené Mgr. Kafoňkem. Tyto pracovní listy budou sdíleny s ostatními kolegy.

 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Mgr. Lucie Jahodová se ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2022 zúčastnila metodického kurzu v Dublinu. Kurz byl zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce. Přednášejícím byl britský pedagog Joe Dale.

Účastníci kurzu se seznámili i s irským vzdělávacím systémem, historií Irska a památkami Dublinu.

Výstupem z kurzu je česky psaný tutorial, který Mgr. Jahodová vytvořila s cílem sdílet získané znalosti se svými kolegy.

ERASMUS KA1 NEW OPPORTUNITIES

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Mgr. Šárka Čecháčková se ve dnech 18. – 25. 9. 2022 zúčastnila metodického kurzu v Dublinu.

Kurz byl zaměřen na výuku tělesné výchovy na různých typech škol a sportovní volnočasové aktivity mládeže. Mgr. Čecháčková během pobytu navštívila St Joseph of Cluny Comprehensive School, trénink mládeže GAA a BeActive Festival at Sport Ireland.

Účastníci kurzu se seznámili i s irským vzdělávacím systémem, historií Irska a památkami Dublinu.

Výstupem z kurzu jsou pracovní listy zaměřené na výuku tělesné výchovy metodou CLIL, které Mgr. Čecháčková vytvořila, a bude je sdílet se svými kolegy.

Erasmus+ KA1 Stínování v Lotyšsku

Pozdrav z Lotyšska od pana profesora Mgr. Lukáše Kafoňka, který se v rámci projektu Erasmus+ KA1 aktivně zapojil do stínování na Rižském anglickém gymnáziu.

Erasmus DAYS 2022 na GJB a SPgŠ v Přerově

Ve čtvrtek 13. října 2022 začaly třídenní oslavy ERASMUS DAYS. Smyslem akce je propagace programu Erasmus+ v rámci velké celoevropské kampaně. Během těchto dní byla realizována řada aktivit napříč Evropou, do kterých se zapojili i žáci Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.

Škola dlouhodobě organizuje zahraniční mobility žáků i učitelů, které probíhaly i v rámci projektu Erasmus + KA2, Cultural Heritage: A precious treasure to preserved, shared and passed on to future generations. Ten byl zahájen v září 2019 a ukončen v srpnu 2022. Střední škola GJB a SPgŠ byla koordinátorkou projektu, partnerskými školami byly tři evropské střední školy. Do projektových aktivit byla zapojena většina žáků i pedagogů těchto škol.

V letošním školním roce budou na škole probíhat tři nové projekty. Všechny jsou z oblasti Erasmus + KA1 a nabízejí krátkodobé mobility učitelů a žáků v zahraničí.

V rámci projektů Creating the future a Effective learning through practice vycestuje 10 pedagogů na zahraniční metodický kurz a 8 žáků školy na krátkodobou stáž.

V rámci projektu New Opportunities vycestuje nebo již vycestovalo celkem 9 pedagogů na metodický kurz či stínování výuky v zahraničí. Podařilo se nám také pozvat 3 zahraniční odborníky, kteří přijeli sdílet své zkušenosti s výukou.

Jedním z nich byla Susana Ribes, vyučující anglického jazyka na naší partnerské škole ve Španělsku. Na GJB a SPgŠ strávila třetí říjnový týden a působila především na gymnáziu ve spolupráci s Mgr. Blažkovou a Mgr. Charvátovou v hodinách, ve kterých probíhá výuka metodou CLIL. Susana Ribes sama vedla většinu hodin, žáci školy tak měli jedinečnou příležitost seznámit se se španělským vzdělávacím systémem a pedagogové měli možnost prohloubit své metodické dovednosti.

Erasmus Days proběhly na naší škole ve čtvrtek 13. 10. Naším cílem bylo představit nejen žákům školy, ale i veřejnosti program Erasmus + a zejména projekty, do kterých je škola zapojena. Podařilo se využít přítomnosti španělského hosta a vlastní oslavy Erasmus Days jsme zaměřili na Španělsko, které jsme minulý rok navštívili. Žáci zapojení do projektu popsali své zkušenosti z pobytu na partnerské škole, Susana Ribes porovnala nejen české a španělské školství, ale i mentalitu lidí. V druhé části programu měli žáci možnost ochutnat churros, španělský moučník, ale především Susana vedla hodinu flamenga. Žáci si přinesli či vyrobili vějíře a 90 minut výuky flamenga si všichni užili.

Součástí oslav bylo i vytváření loga pro nové projekty. V rámci hodin výtvarné výchovy se žáci seznámili s programem Erasmus + a našimi partnerskými zeměmi a získané vědomosti využili k vytváření loga pro jednotlivé projekty KA1.

Mgr. Lucie Jahodová
koordinátorka projektu ERASMUS+ a vyučující AJ na GJB a SPgŠ v Přerově

Erasmus DAYS 2022 na GJB a SPgŠ v Přerově

Logo projektů Erasmus

Třída 4. AP pod vedením Mgr. Lančové vytvořila loga pro jednotlivé projekty Erasmus, které ve škole tento rok probíhají. Komise výtvarné výchovy vybrala ta nejlepší a jejich tvůrci získali drobnou odměnu.

 • Logo projektů Erasmus
 • Logo projektů Erasmus

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti