Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Erasmus+ KA1 New Opportunities

Od ledna 2022 realizuje škola nový projekt Erasmus+ KA1 nazvaný New Opportunities. Tento projekt, jehož obsahem jsou mobility (výjezdy) učitelů, se zaměřuje především na inovativní metody výuky.

Zahrnuje celkem 12 mobilit: 7 metodických kurzů, 2 stínování na našich zahraničních partnerských školách, 3 návštěvy zahraničních odborníků

Metodické kurzy:

 • Mgr. Jahodová – English with digital technolgy – Dublin
 • Mgr.  Čecháčková – English for PE teachers – Dublin
 • Mgr. Podaný – Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond – Barcelona
 • Mgr.  Hiklová – Climate Change and Global Citizenship Education – Helsinki
 • Mgr.  Herinková – Intensive English, and Information and Communication Technologies – Dublin
 • Mgr. Plevová – English for Pupils with Special Needs – Dublin
 • Mgr. Studýnková – kurz pro vedoucí pracovníky – Dublin

Stínování výuky na partnerské škole:

 • Mgr.  Kafoněk – stínování výuky ruského jazyka – Riga, Lotyšsko
 • Mgr.  Berka – stínování výuky hudební výchovy – Capua, Itálie

Hostující odborníci ze zahraničí:

 • Susana Ribes – odborník na metodu CLIL (Plasensia, Španělsko)
 • Antonio Parillo – ředitel hudební školy (Capua, Itálie)
 • Lektor němčiny

Zprávy a fotografie z proběhlých mobilit naleznete na webu, Instagramu a Facebooku školy, na projektových nástěnkách na obou budovách školy, ve školním časopise Litero i v tisku.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Erasmus+ KA1 New Opportunities – studijní pobyt na Maltě

Ve dnech 13.–20. 5. 2023 se Mgr. Chvátalová zúčastnila v rámci projektu Erasmus+ KA1 intenzivního vzdělávacího kurzu anglického jazyka na Maltě. Ve volném čase poznávala krásy této země na výletech organizovaných školou a především komunikovala v angličtině.

 • Erasmus+ KA1 New Opportunities – studijní pobyt na Maltě
 • Erasmus+ KA1 New Opportunities – studijní pobyt na Maltě
 • Erasmus+ KA1 New Opportunities – studijní pobyt na Maltě

Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov

Díky projektu Erasmus+ KA1 jsme mohli na naši školu pozvat dva vyučující z polského gymnázia – Justýnu Gembaru a Romana Sarnického. Paní Gembara je učitelkou německého jazyka, pan Sarnicki anglického jazyka. Na naší škole strávili tři dny. V průběhu této doby měli možnost zúčastnit se hodin nejen cizích jazyků, ale i výtvarné či hudební výchovy. Žáci GJB a SPgŠ se seznámili s polským školstvím, zažili výuku se zahraničním učitelem a procvičili si konverzaci v cizím jazyce. Nezapomenutelným zážitkem pro nás budou rozhovory probíhající zároveň v angličtině, němčině, polštině a češtině, kdy každý mluvil jiným jazykem, ale všichni jsme si výborně rozuměli.

Naše škola tak navázala spolupráci s další evropskou školou. Akreditace Erasmus+, kterou jsme získali v loňském školním roce, nám umožňuje podobné vzdělávací pobyty nabídnout dalším pedagogům a žákům.

 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov
 • Polští učitelé na návštěvě GJB a SPgŠ Přerov

Erasmus+ KA1 New Opportunities – kurz pro vedoucí pracovníky v Madridu

Pozdrav ze slunečného Madridu od paní ředitelky Mgr. Romany Studýnkové, která se v rámci projektu Erasmus+ KA1 účastní týdenního kurzu pro vedoucí pracovníky.
 • škola
 • Royal Palace of Madrid

Erasmus+ KA1 New Opportunities – vzdělávací kurz v Barceloně

Mgr. Adam Podaný se v termínu 17. - 22. 10. 2022 účastnil vzdělávacího kurzu Active Art: Enjoying Art in the Clarssroom and Beyond v rámci projektu Erasmus+ v Barceloně.

Metodický kurz byl zaměřený rozvoj kreativity, sebevědomí a sebepoznání žáků a jejich spolupráci v hodinách (nejen) výtvarné výchovy, to vše na základě poznatků z oblasti umění, pedagogiky, psychologie a arteterapie. Součástí kurzu bylo i objevování a poznávání bohaté kulturní historie města Barcelony.

Výstupem vzdělávacího kurzu bude soubor sdílených metodických listů, které budou k dispozici všem členům předmětové komise výtvarné výchovy i ostatním zájemcům. 

Erasmus+ KA1 New Opportunities – vzdělávací kurz v Barceloně

Erasmus+ KA1 New Opportunities – studijní pobyt v Dublinu

Ve dnech 20. – 27. 11. 2022 se paní učitelka Lenka Plevová zúčastnila pobytu v Dublinu, kde se společně s pedagogy z různých evropských zemích školila o tom, jak lze pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ubytovaná byla v irské rodině na kraji Dublinu a ve volném čase poznávala krásy historického centra i pobřeží.

 • Erasmus+ KA1 – New Opportunities – studijní pobyt v Dublinu
 • Erasmus+ KA1 – New Opportunities – studijní pobyt v Dublinu
 • Erasmus+ KA1 – New Opportunities – studijní pobyt v Dublinu

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Ve dnech 6. 11. – 12. 11. 2022 se Mgr. Karel Berka zúčastnil programu Job Shadowing (stínování) v partnerské škole Liceo Luigi Garofano v Itálii.

Ve škole nahlédl do několika hodin odborných hudebních předmětů: hudební technologie, hudební kompozice, intonace, hry na hudební nástroje a zkoušky studentských komorních orchestrů.

Dále se seznámil s bohatou historií v oblasti Kampánie a Neapole a navštívil Teatro San Carlo – nejstarší nepřetržitě provozovaná veřejná opera ve světě.

Výstupem je vytvoření pracovních listů a prezentace o tamějším kulturním dědictví.

 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Herinková

Mgr. Kateřina Herinková se ve dnech 21. 11.– 2. 12. 2022 zúčastnila v Dublinu týdenního jazykového a týdenního metodického kurzu zaměřeného na využití tabletů a chytrých mobilů ve výuce.

Jazykový kurz byl zaměřen na rozvoj znalostí angličtiny, což mělo vést k větší sebejistotě v mluveném a psaném projevu, která byla následně zúročena v navazujícím IT metodickém kurzu. Účastníci jazykového kurzu měli možnost poznat místní kulturu a historii. V rámci kurzu navštívili Národní muzeum archeologie, kde se dozvěděli něco z historie irského národa a Vikingů a EPIC muzeum, kde se interaktivní formou seznámili s problematikou imigrace.

V rámci IT kurzu, který byl zaměřen na použití mobilních zařízení jako vzdělávacích nástrojů ve výuce, objevili nové způsoby, jak začlenit digitální technologie do učebních osnov. Naučili se používat software, platformy a aplikace ke komunikaci, řízení týmů a usnadnění spolupráce. 

Výstupem z kurzu jsou pracovní listy zaměřené na výuku IK metodou CLIL, které Mgr. Herinková vytvořila, a bude je sdílet se svými kolegy.

 

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES – Mgr. Hiklová

V týdnu od 20. 11. 2022 proběhl v rámci projektu Erasmus+ KA1 New Opportunities v Helsinkách kurz s názvem Climate change and Global citizenship, který se zaměřoval především na Environmentální výchovu a Udržitelnost.

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Lekce z hry na bicí, fotka z návštěvy Neapole a selfie ze zkoušky studentského orchestru Mgr. Berky z Job shadowingu v partnerské škole Liceo Luigi Garofano v Itálii v rámci projektu Erasmus+ KA1 New Opportunities.

A taky jedno video... ze zkoušky. Píseň Hallelujah.

hallelujah.mp4

 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES - Mgr. Berka

Pozdrav Mgr. Berky z probíhajícího Job shadowing v partnerské škole Liceo Luigi Garofano v Itálii v rámci projektu Erasmus+ KA1 New Opportunities.
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Mgr. Lukáš Kafoněk se ve dnech 10. – 14. 10. 2022 zúčastnil stínování výuky na partnerské škole v lotyšské Rize. V rámci stínování výuky navštěvoval nejen výuku ruského jazyka, ale i tělesné výchovy, anglického jazyka, matematiky a zeměpisu.

Výstupem z kurzu jsou pracovní listy zaměřené na výuku ruského jazyka vytvořené Mgr. Kafoňkem. Tyto pracovní listy budou sdíleny s ostatními kolegy.

 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES
 • Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Mgr. Lucie Jahodová se ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2022 zúčastnila metodického kurzu v Dublinu. Kurz byl zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce. Přednášejícím byl britský pedagog Joe Dale.

Účastníci kurzu se seznámili i s irským vzdělávacím systémem, historií Irska a památkami Dublinu.

Výstupem z kurzu je česky psaný tutorial, který Mgr. Jahodová vytvořila s cílem sdílet získané znalosti se svými kolegy.

ERASMUS KA1 NEW OPPORTUNITIES

Erasmus+ KA1 NEW OPPORTUNITIES

Mgr. Šárka Čecháčková se ve dnech 18. – 25. 9. 2022 zúčastnila metodického kurzu v Dublinu.

Kurz byl zaměřen na výuku tělesné výchovy na různých typech škol a sportovní volnočasové aktivity mládeže. Mgr. Čecháčková během pobytu navštívila St Joseph of Cluny Comprehensive School, trénink mládeže GAA a BeActive Festival at Sport Ireland.

Účastníci kurzu se seznámili i s irským vzdělávacím systémem, historií Irska a památkami Dublinu.

Výstupem z kurzu jsou pracovní listy zaměřené na výuku tělesné výchovy metodou CLIL, které Mgr. Čecháčková vytvořila, a bude je sdílet se svými kolegy.

Erasmus+ KA1 Stínování v Lotyšsku

Pozdrav z Lotyšska od pana profesora Mgr. Lukáše Kafoňka, který se v rámci projektu Erasmus+ KA1 aktivně zapojil do stínování na Rižském anglickém gymnáziu.

Erasmus DAYS 2022 na GJB a SPgŠ v Přerově

Ve čtvrtek 13. října 2022 začaly třídenní oslavy ERASMUS DAYS. Smyslem akce je propagace programu Erasmus+ v rámci velké celoevropské kampaně. Během těchto dní byla realizována řada aktivit napříč Evropou, do kterých se zapojili i žáci Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.

Škola dlouhodobě organizuje zahraniční mobility žáků i učitelů, které probíhaly i v rámci projektu Erasmus + KA2, Cultural Heritage: A precious treasure to preserved, shared and passed on to future generations. Ten byl zahájen v září 2019 a ukončen v srpnu 2022. Střední škola GJB a SPgŠ byla koordinátorkou projektu, partnerskými školami byly tři evropské střední školy. Do projektových aktivit byla zapojena většina žáků i pedagogů těchto škol.

V letošním školním roce budou na škole probíhat tři nové projekty. Všechny jsou z oblasti Erasmus + KA1 a nabízejí krátkodobé mobility učitelů a žáků v zahraničí.

V rámci projektů Creating the future a Effective learning through practice vycestuje 10 pedagogů na zahraniční metodický kurz a 8 žáků školy na krátkodobou stáž.

V rámci projektu New Opportunities vycestuje nebo již vycestovalo celkem 9 pedagogů na metodický kurz či stínování výuky v zahraničí. Podařilo se nám také pozvat 3 zahraniční odborníky, kteří přijeli sdílet své zkušenosti s výukou.

Jedním z nich byla Susana Ribes, vyučující anglického jazyka na naší partnerské škole ve Španělsku. Na GJB a SPgŠ strávila třetí říjnový týden a působila především na gymnáziu ve spolupráci s Mgr. Blažkovou a Mgr. Charvátovou v hodinách, ve kterých probíhá výuka metodou CLIL. Susana Ribes sama vedla většinu hodin, žáci školy tak měli jedinečnou příležitost seznámit se se španělským vzdělávacím systémem a pedagogové měli možnost prohloubit své metodické dovednosti.

Erasmus Days proběhly na naší škole ve čtvrtek 13. 10. Naším cílem bylo představit nejen žákům školy, ale i veřejnosti program Erasmus + a zejména projekty, do kterých je škola zapojena. Podařilo se využít přítomnosti španělského hosta a vlastní oslavy Erasmus Days jsme zaměřili na Španělsko, které jsme minulý rok navštívili. Žáci zapojení do projektu popsali své zkušenosti z pobytu na partnerské škole, Susana Ribes porovnala nejen české a španělské školství, ale i mentalitu lidí. V druhé části programu měli žáci možnost ochutnat churros, španělský moučník, ale především Susana vedla hodinu flamenga. Žáci si přinesli či vyrobili vějíře a 90 minut výuky flamenga si všichni užili.

Součástí oslav bylo i vytváření loga pro nové projekty. V rámci hodin výtvarné výchovy se žáci seznámili s programem Erasmus + a našimi partnerskými zeměmi a získané vědomosti využili k vytváření loga pro jednotlivé projekty KA1.

Mgr. Lucie Jahodová
koordinátorka projektu ERASMUS+ a vyučující AJ na GJB a SPgŠ v Přerově

Erasmus DAYS 2022 na GJB a SPgŠ v Přerově

Logo projektů Erasmus

Třída 4. AP pod vedením Mgr. Lančové vytvořila loga pro jednotlivé projekty Erasmus, které ve škole tento rok probíhají. Komise výtvarné výchovy vybrala ta nejlepší a jejich tvůrci získali drobnou odměnu.

 • Logo projektů Erasmus
 • Logo projektů Erasmus

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti