Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Erasmus+ KA2 2019

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Zprávy a fotografie z proběhlých akcí můžete po zaregistrování sledovat na eTwinningovém portálu. Jde o mezinárodní projekt, proto jsou zprávy v anglickém jazyce. V českém jazyce je naleznete na webu, Instagramu a Facebooku školy, na projektových nástěnkách na obou budovách školy, ve školním časopise Litero i v tisku.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Cultural heritage: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations

Na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole bude v následujících dvou letech probíhat projekt Erasmus + KA2 nazvaný Cultural heritage: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations.

Do projektu jsou zapojeny čtyři země - Česká republika, Itálie, Španělsko a Lotyšsko. Cílem projektu je přinést téma kulturního dědictví do škol a navázat spolupráci se zahraničními školami. Kromě poznání vlastního kulturního dědictví, projekt nabízí možnost poznat kulturu partnerských zemí. Projekt přinese i nové metody výuky, např. CLIL, peer-tutoring či debaty. V rámci projektu vycestuje 15 žáků školy a dva pedagogové do partnerských škol.
 

Webové stránky projektu

Výtvarný plenér

ýtvarný plenér specializací VV se v letošním školním roce konal v Přerově, který jim nabídl spoustu inspirace. Plenéru se podařilo propojit výtvarné aktivity s projektem Erasmus + KA2 – Cultural heritage: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations. Aby se žákyním z toho nezatočila hlava, rozhodly se řídit heslem Komenského: „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest“ a pozvolna začaly pracovat.

Jako první vznikly letristické kompozice. Žákyně poslepu zaznamenávaly písmem historické informace o Přerovu. Formát papíru A3 se plnil textem a v závěru působil jako dokonalá abstrakce, která z grafologického hlediska byla jedinečná stejně, jako jsou jejich autorky.

Následovaly dva dny v plenéru. Babí léto bylo v plném proudu a naši pozornost přitáhlo Horní náměstí se zámkem, renesančními domy s jejich arkádami a detaily, hradební parkán, nebo plastiky I. Theimera pod hradbami,… Rychlé desetiminutové kresby přerovské architektury a jejích detailů vystřídala náročnější studijní kresba a lineární záznam siluety pomníku Jana Blahoslava od F. Bílka z více pohledů.

U přerovské laguny vytvářely žákyně v rámci akčního umění po skupinách pomocí svých těl v černém „živé obrazy“ na zadané protikladné dvojice. Výtvarně zajímavě působila „Krajina mého těla“, při jejíž realizaci autorky využily kontrastu mezi reálnými siluetami a plochami svého těla a rozmanitými tvary přírodnin.

Deštivé počasí žákyně vrátilo do malé tělocvičny pedagogické školy. Kreslení podoby Josefa Kainara- přerovského básníka bylo zábavné. Dva pokusy o jeho portrét vznikly jednak na základě popisu jeho podoby, jednak popaměti. Třetí portrét byl výsledkem společné kresby svázaných rukou dvou žákyň. Vzniklo tak 100 a více portrétů autora textu: Stříhali dohola malého chlapečka, který se stal inspirací pro vznik komiksu.

Završením týdne byla návštěva výstavy předního českého výtvarníka Miroslava Huptycha v galerii Pasáž, kde vystavuje svoje precizní koláže na motivy výjimečného díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Inspirace jeho kolážemi byla jedním z posledních úkolů, které žákyně během týdne na plenéru tvořily. Jejich putování za uměním bylo ukončeno úkolem zaplnit dobovou fotografii města Přerova drobnými detaily.

 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020
 • Výtvarný plenér 2020

Jak se nenakazit ve škole - video naší partnerské školy ze Španělska

V rámci projektu Erasmus+ vytvořila naše partnerská škola IES Perez Comendador video s instrukcemi, jak se nenakazit ve škole. Posuďte sami, jak se jim to podařilo.

VIDEO

Pojďte s námi za poklady Přerova aneb Moje město – projektový den

Projektový den plný zážitků si dne 22. 9. 2020 pro děti v  Mateřské škole U Tenisu, Přerov připravily žákyně 4. AP oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika ve spolupráci s pedagogy školy. Vybaveny turistickou mapou a znalostmi turistických značek se v roli malých badatelů vydaly s průvodkyní na cestu za poznáním významných památek, tradic i významných osobností našeho regionu. Na cestě je čekalo plno zážitků, dobrodružství, experimentů, ale i zábavy.

Vedoucí archeoložka, která vedla výzkum, zapojila děti do hledání pravěkého zvířete (mamuta) a ostatků pračlověka. Děti ochutnaly ovoce, kterým se pračlověk živil. Také si mohly vyzkoušet, že rozdělat oheň křesáním kamenů opravdu nebylo jednoduché. Pak už se naši malí badatelé ocitli ve škole učitele J. A. Komenského, kde si mohli vyzkoušet psaní křídou na břidlicovou tabulku. Dokázali přečíst jeho dopis s odkazem dětem v podobě obrázkového čtení. Těžkosti spojené se složením dopisu opatřeného pečetí podle dobového postupu zvládli naprosto výborně. Plno radosti a zábavy přineslo i setkání s dětským hanáckým souborem, kde se malí seznámili nejen s krojem, ale také se naučili hanáckému tanci. Na závěr děti navštívily zámek, kde byly pozvány k přestavbě sídla panovníků, kteří toužili po větším pohodlí. Zde mohly projevit svou fantazii a představivost. Při tvoření staveb a vysokých věží přišly na kloub každé záhadě.

Účastníci se velmi pozitivně vyjadřovali o přínosu celé akce. Děti také hodnotily své prožitky a všichni účastníci našeho putování dostali drobný dárek.

V průběhu organizace dopoledne měli budoucí učitelé možnost rozvíjet schopnosti předávat dětem zajímavou formou téma a hodnoty, týmově vytvářet programy a spolupracovat s dalšími pedagogy. Získali osobní zkušenosti s metodou zážitkové pedagogiky a její aplikací.

Vedení školy s pedagogy nám vytvořilo skvělé podmínky k uskutečnění akce. Tímto jim děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Kulturní dědictví, Erasmus + KA2

Žáci tříd 3. CP a 2. D, v rámci předmětů Občanská nauka a Humanitní studia, se zapojili do projektu Kulturní dědictví pod záštitou programu Erasmus + KA2. Cílem skupinové práce bylo zpracování jednotlivých kultur národnostních menšin v České republice. Po nastudování přiložených materiálů každá skupina jak graficky, tak také písemně znázornila prvky z kultury dané minority. Následná prezentace projektů nás všechny obohatila - zvlášť když jsme si uvědomili, jak na malé části naší Země žijí tak rozdílné národy s odlišnými jazyky, původy, tradicemi či stravovacími zvyky.

Projekt Erasmus + K2 pohledem sedmi žákyň z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, které se zúčastnily týdenního pobytu v Itálii.

Náš projektový týden v Itálii započal v neděli 17. 11. 2019, kdy jsme se sešly na vlakovém nádraží v Přerově. Přepravily jsme se vlakem do Prahy a následně letadlem do Neapole, kde na nás čekal odvoz do Capui, italského města, ve kterém se nachází škola spolupodílející se na projektu Erasmus + K2.

V pondělí 18. 11. byl projekt Erasmus + K2 oficiálně zahájen a my jsme se seznámily s dalšími účastníky z Lotyšska, Španělska a Itálie. Následoval oběd, který byl nachystán v místní hudební škole a odpoledne nás studenti provedli po památkách v Capui. V úterý jsme poprvé pracovaly v národnostně promíchaných týmech, vyslechly si několik prezentací, diskutovaly o turistické aplikaci a navštívily okouzlující amfiteátr. Středa započala prohlídkou Královského paláce v Caserte, procházkou po královské zahradě a následně trávením volného času v ulicích města Caserta. Poté jsme se všichni přemístili do staré místní továrny na hedvábí, kde jsme měli další komentovanou prohlídku v anglickém jazyce. Ve čtvrtek byl naplánovaný výlet do Pompejí, města zničeného výbuchem sopky Vesuv. Procházka touto neskutečnou památkou UNESCO nám ukázala, jak město zasypané popelem bylo dříve plné života a energie. K večeru jsme navštívily Neapolské archeologické muzeum.  Poslední den ráno jsme se rozdělily do národnostně smíchaných týmu a vypracovávaly jsme zadané úkoly o památkách, které jsme tento týden poznaly a navštívily. Poslední večer se konala „rozlučková párty“.

Právě jste přečetli jen výčet mnoha nezapomenutelných okamžiků tohoto týdne. Týdne plného poznávání, překvapení, nových přátel, kultur, tradic, ale hlavně zábavy a nových zkušeností. Těmito slovy nelze vyjádřit vděčnost, pocity a dojmy, které zažíváme, ale lze ukázat, že účastnit se takových projektů má smysl a velký přínos.

Zahraniční pobyt v Itálii byl hrazen z prostředků EU, pro nás byl tedy zcela zdarma. na tomto týdenním dobrodružství. Děkujeme za tuto možnost, důvěru, uskutečnění a velkolepé zážitky.