Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Erasmus+ KA2 2019

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Zprávy a fotografie z proběhlých akcí můžete po zaregistrování sledovat na eTwinningovém portálu. Jde o mezinárodní projekt, proto jsou zprávy v anglickém jazyce.

Cultural heritage: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations

Na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole bude v následujících dvou letech probíhat projekt Erasmus + KA2 nazvaný Cultural heritage: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations.

Do projektu jsou zapojeny čtyři země - Česká republika, Itálie, Španělsko a Lotyšsko. Cílem projektu je přinést téma kulturního dědictví do škol a navázat spolupráci se zahraničními školami. Kromě poznání vlastního kulturního dědictví, projekt nabízí možnost poznat kulturu partnerských zemí. Projekt přinese i nové metody výuky, např. CLIL, peer-tutoring či debaty. V rámci projektu vycestuje 15 žáků školy a dva pedagogové do partnerských škol.
 

Webové stránky projektu

Kulturní dědictví, Erasmus + KA2

Žáci tříd 3. CP a 2. D, v rámci předmětů Občanská nauka a Humanitní studia, se zapojili do projektu Kulturní dědictví pod záštitou programu Erasmus + KA2. Cílem skupinové práce bylo zpracování jednotlivých kultur národnostních menšin v České republice. Po nastudování přiložených materiálů každá skupina jak graficky, tak také písemně znázornila prvky z kultury dané minority. Následná prezentace projektů nás všechny obohatila - zvlášť když jsme si uvědomili, jak na malé části naší Země žijí tak rozdílné národy s odlišnými jazyky, původy, tradicemi či stravovacími zvyky.

Projekt Erasmus + K2 pohledem sedmi žákyň z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, které se zúčastnily týdenního pobytu v Itálii.

Náš projektový týden v Itálii započal v neděli 17. 11. 2019, kdy jsme se sešly na vlakovém nádraží v Přerově. Přepravily jsme se vlakem do Prahy a následně letadlem do Neapole, kde na nás čekal odvoz do Capui, italského města, ve kterém se nachází škola spolupodílející se na projektu Erasmus + K2.

V pondělí 18. 11. byl projekt Erasmus + K2 oficiálně zahájen a my jsme se seznámily s dalšími účastníky z Lotyšska, Španělska a Itálie. Následoval oběd, který byl nachystán v místní hudební škole a odpoledne nás studenti provedli po památkách v Capui. V úterý jsme poprvé pracovaly v národnostně promíchaných týmech, vyslechly si několik prezentací, diskutovaly o turistické aplikaci a navštívily okouzlující amfiteátr. Středa započala prohlídkou Královského paláce v Caserte, procházkou po královské zahradě a následně trávením volného času v ulicích města Caserta. Poté jsme se všichni přemístili do staré místní továrny na hedvábí, kde jsme měli další komentovanou prohlídku v anglickém jazyce. Ve čtvrtek byl naplánovaný výlet do Pompejí, města zničeného výbuchem sopky Vesuv. Procházka touto neskutečnou památkou UNESCO nám ukázala, jak město zasypané popelem bylo dříve plné života a energie. K večeru jsme navštívily Neapolské archeologické muzeum.  Poslední den ráno jsme se rozdělily do národnostně smíchaných týmu a vypracovávaly jsme zadané úkoly o památkách, které jsme tento týden poznaly a navštívily. Poslední večer se konala „rozlučková párty“.

Právě jste přečetli jen výčet mnoha nezapomenutelných okamžiků tohoto týdne. Týdne plného poznávání, překvapení, nových přátel, kultur, tradic, ale hlavně zábavy a nových zkušeností. Těmito slovy nelze vyjádřit vděčnost, pocity a dojmy, které zažíváme, ale lze ukázat, že účastnit se takových projektů má smysl a velký přínos.

Zahraniční pobyt v Itálii byl hrazen z prostředků EU, pro nás byl tedy zcela zdarma. na tomto týdenním dobrodružství. Děkujeme za tuto možnost, důvěru, uskutečnění a velkolepé zážitky.