Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Biologie

 • Charakteristika předmětu

  Gymnázium

  V předmětu Biologie se žáci zabývají studiem živých soustav, zkoumají struktury a životní projevy organismů, jejich vzájemné vztahy mezi živou a neživou přírodou. Biologické poznatky mají velký význam pro lidskou společnost především v oblasti výživy, zdravotnictví a ochrany přírody. Důležitým jevem je přechod od dřívějších popisných metod k modernímu pojetí, které zdůrazňuje fyziologické aspekty, jaké procesy probíhají v živých systémech, kterým zákonitostem podléhají, a jaké jsou vzájemné souvislosti mezi jednotlivými systémy.

  Metodou pozorování a srovnávání s předchozími zkušenostmi získává žák celkový pohled na přírodu. Pomáhají mu v tom i poznatky získané z vlastních pokusů. Výuka probíhá v odborné učebně biologie, která je vybavená bohatým obrazovým materiálem, sbírkami přírodnin, mikroskopy, dataprojektorem, počítačem s připojením na internet a velkoplošnou projekcí pro video, DVD a počítačové prezentace.

  V obsahu výuky se objevují nejnovější poznatky z progresivních oborů jako jsou například genetika, molekulární biologie, ekologie a další. Přirozenou součástí výuky jsou exkurze do určitých ekosystémů, případně do zařízení jako jsou muzea a vědecké výstavy.

  Biologie se realizuje rovněž v úzké koordinaci s dalšími vyučovacími předměty – Chemie, Zeměpis, Fyzika a Matematika a tento komplexní přístup naučí žáky pracovat v širším okruhu vzájemných tematických souvislostí a s více zdroji informací.

  Široké znalosti z biologických oborů jsou součástí všeobecného vzdělání všech absolventů a jsou důležitým odrazovým můstkem pro studenty vysokoškolských oborů jako jsou stomatologie, všeobecné i veterinární lékařství, farmacie, zemědělské obory, všeobecná biologie, genetika, učitelství a další.

  Na povinný vyučovací předmět Biologie navazuje pro zájemce dvouletý volitelný předmět Seminář z biologie v předposledním ročníku studia a volitelný předmět Molekulární biologie a genetika v posledním ročníku.

  Talentovaní žáci mají možnost zapojovat se do biologických soutěží.

  Pedagogická škola

  Biologie je součástí přírodovědného vzdělávání, které přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů. Vede k tvorbě potřebných vztahů k přírodnímu prostředí.

  Cílem předmětu je vychovat pedagoga dobře orientovaného v oblasti botaniky, zoologie, ekologie, zdravého životního stylu, biologie člověka včetně genetického minima, v hygieně výživy a prostředí, který získané vědomosti umí nejen využívat a předávat, ale který aspekty zdravého životního stylu přijal sám za vlastní.

  Na oboru PMP je Biologie a hygiena zařazena do 1., 2. a 3. ročníku a je rozvržena do učebních celků, které jsou proloženy metodikou.

 • Studijní materiály a odkazy

  GYMNÁZIUM

  Prima (šestiletého studia) :

  • Přírodopis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Sekunda (šestiletého studia) :

  • Přírodopis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Tercie (šestiletého studia) :

  • Obecná biologie pro gymnázia (Fortuna)

  • Botanika (Scientia)

  • Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna)

  • Biologie v souvislostech 1 (Eduko)

  Kvarta (šestiletého studia) :

  • Zoologie (Scientia)

  • Biologie živočichů pro gymnázia (Fortuna)

  • Biologie pro 2. ročník gymnázií (Eduko)

  Kvinta (šestiletého studia) :

  • Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna)

  • Genetika pro gymnázia (Fortuna)

  • Ekologie pro gymnázia (Fortuna)

  Oktáva (osmiletého studia), sexta (šestiletého studia) :

  • Biologie buněk pro gymnázia (Scientia)

  • Genetika pro gymnázia (Scientia)

  1. ročníky, 2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky - studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého a šestiletého cyklu gymnázia

   

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum

  1., 2., 3. ročník:

  • Obecná biologie pro gymnázia (Fortuna)
  • Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna)
  • Biologie živočichů pro gymnázia (Fortuna)
  • Ekologie pro gymnázia (Fortuna)
  • Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna)
  • Genetika pro gymnázia (Fortuna)

  Adresy

  Příroda, organizace

  Příroda.cz - nezávislý informační a vzdělávací server věnovaný (především české) přírodě. www.priroda.cz
  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz
  Botanický ústav Akademie věd České republiky www.ibot.cas.cz

  Houby

  NaHouby.cz - vše o houbách www.nahouby.cz
  Česká mykologická společnost www.myko.cz

  Rostliny

  Stromy.cz - množství informací o stromech v Česku www.stromy.czwww.dendrologie.cz
  Botanický herbář - nesystematický, ale obsáhlý herbář botanika.wendys.cz
  BioLib -  systém několika podrobněji zpracovaných oblastí rostlin a živočichů, rozsáhlá databáze odborných termínů www.biolib.cz
  www.kvetenacr.cz
  www.biotox.cz/botanicus/
  www.stromy.cz
  www.hlasek.com/ccflora1an.html

  Živočichové

  Salix - encyklopedie zvířat, články www.salix.cz/rs/
  Savci - on-line encyklopedie savců www.savci.upol.cz/_uvod.htm
  Bezobratlí www.meloidae.com
  Hmyz www.hmyz.cz
  Akvarijní ryby rybicky.net
  Savci www.savci.upol.cz
  Naše příroda www.priroda.cz/lexikon.php

  Nerosty

  Horniny - klíč k určování hornin www.3x-projekt.com/horniny/


   

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti