Upravit stránku

Biologie

 • Charakteristika předmětu

  Důležitým jevem je přechod od dřívějších popisných metod k modernímu pojetí, které zdůrazňuje fyziologické aspekty, jaké procesy probíhají v živých systémech, kterým zákonitostem podléhají, a jaké jsou vzájemné souvislosti mezi jednotlivými systémy.

  V obsahu výuky se objevují nejnovější poznatky z progresivních oborů jako jsou například genetika, molekulární biologie, ekologie a další. Přirozenou součástí výuky jsou exkurze do určitých ekosystémů, případně do zařízení jako jsou muzea a vědecké výstavy.

  Výuka probíhá v odborné učebně biologie , která je vybavená bohatým obrazovým materiálem, sbírkami přírodnin, mikroskopy, dataprojektorem, počítačem s připojením na internet a velkoplošnou projekcí pro video, DVD a počítačové prezentace.

  Široké znalosti z biologických oborů jsou součástí všeobecného vzdělání všech absolventů a jsou důležitým odrazovým můstkem pro studenty vysokoškolských oborů jako jsou stomatologie, všeobecné i veterinární lékařství, farmacie, zemědělské obory, všeobecná biologie, genetika, učitelství a další.

  Hodinové dotace Biologie:

  • Gymnázium - osmileté -  2 hodiny týdně     kvarta až septima
  • Gymnázium - šestileté -  2 hodiny tydně      prima až kvinta
  • Gymnázium - čtyřleté   -  2 hodiny týdně      1. až 3. ročník
  • Pedagogické lyceum    -  2 hodiny týdně      1. až 3. ročník

  Hodinové dotace Biologie a hygiena:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika                                1 hodina týdně v 1. ročníku / 2 hodiny týdně ve 2. a 3. ročníku
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková                    65 hodin celkem    1. až 3. ročník

  Hodinové dotace Biologický seminář:

  • Gymnázium - osmileté, čtyřleté                                                     3. ročník a septima   2 hodiny týdně
  • Gymnázium - osmilleté, čtyřleté                                                    4. ročník a oktáva     3 hodiny týdně

  Hodinové dotace Molekulární biologie a genetika:

  •  Gymnázium  - osmileté, šestileté a čtyřleté                                 poslední ročník          3 hodiny týdně
 • Studijní materiály a odkazy

  GYMNÁZIUM

  Prima (šestiletého studia) :

  • Přírodopis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Kvarta (osmiletého studia), sekunda (šestiletého studia :

  • Přírodopis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Kvinta (osmiletého studia), tercie (šestiletého studia) :

  • Obecná biologie pro gymnázia (Fortuna)

  • Botanika (Scientia)

  • Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna)

  Sexta (osmiletého studia), kvarta (šestiletého studia) :

  • Zoologie (Scientia)

  • Biologie živočichů pro gymnázia (Fortuna)

  Septima (osmiletého studia), kvinta (šestiletého studia) :

  • Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna)

  • Genetika pro gymnázia (Fortuna)

  • Ekologie pro gymnázia (Fortuna)

  Oktáva (osmiletého studia), sexta (šestiletého studia) :

  • Biologie buněk pro gymnázia (Scientia)

  • Genetika pro gymnázia (Scientia)

  1. ročníky, 2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky - studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého a šestiletého cyklu gymnázia

   

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum

  1., 2., 3. ročník:

  • Obecná biologie pro gymnázia (Fortuna)
  • Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna)
  • Biologie živočichů pro gymnázia (Fortuna)
  • Ekologie pro gymnázia (Fortuna)
  • Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna)
  • Genetika pro gymnázia (Fortuna

  Adresy

  Příroda, organizace

  Příroda.cz - nezávislý informační a vzdělávací server věnovaný (především české) přírodě. www.priroda.cz
  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz
  Botanický ústav Akademie věd České republiky www.ibot.cas.cz

  Houby

  NaHouby.cz - vše o houbách www.nahouby.cz
  Česká mykologická společnost www.myko.cz

  Rostliny

  Stromy.cz - množství informací o stromech v Česku www.stromy.czwww.dendrologie.cz
  Botanický herbář - nesystematický, ale obsáhlý herbář botanika.wendys.cz
  BioLib - můžete zde nalézt systém několika podrobněji zpracovaných oblastí rostlin a živočichů, poměrně rozsáhlou galerii fotografií, stále se rozrůstající databázi odborných termínů www.biolib.cz
  www.kvetenacr.cz
  www.biotox.cz/botanicus/
  www.stromy.cz
  www.hlasek.com/ccflora1an.html
  www.mzm.cz/mzm/herbare.htm
  www.mendelu.cz/arboretum/
  botanika.wendys.cz
  botanika.nikde.cz
  www.botanika.borec.cz

  Živočichové

  Salix - encyklopedie zvířat, články www.salix.cz/rs/
  Savci - on-line encyklopedie savců www.savci.upol.cz/_uvod.htm
  Bezobratlí www.meloidae.com
  Bezobratlí www.bezobratli.info
  Brouci www.coleoptera.ic.cz
  Hmyz www.hmyz.cz
  Akvarijní ryby rybicky.net
  Savci www.savci.upol.cz
  Atlas ryb www.orso.cz/dvorak/uvod.html
  Naše příroda www.priroda.cz/lexikon.php
  Exota www.exota.cz

  Nerosty

  Nerosty - klíč k určování nejběžnějších nerostů cantor.misto.cz/nerosty1/
  Horniny - klíč k určování hornin www.3x-projekt.com/horniny/