Upravit stránku

Chemie

 • Charakteristika předmětu

  Hodinové dotace CHEMIE:

  • Gymnázium - osmileté                                   2 hodiny týdně         kvarta až septima

  • Gymnázium - šestileté                                   2 hodiny týdně         prima až kvinta

  • Gymnázium - čtyřleté                                     2 hodiny týdně         1. až 3. ročník

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika            2 hodiny týdně         1. ročník

  • Pedagogické lyceum                                      2 hodiny týdně/1. ročník; 1 hodina týdně/2. ročník   

  Hodinové dotace PŘÍRODOVĚDECKÝ SEMINÁŘ :

  • Gymnázium - osmileté, čtyřleté                           1 hodina týdně/3. ročník, septima, 2 hodiny týdně/4. ročník, oktáva

  Hodinové dotace SEMINÁŘ Z CHEMIE :

  • Gymnázium - osmileté, čtyřleté                                                           3 hodiny týdně           4. ročník, oktáva

  Chemické praktikum:

  • Náplň kroužku si klade za cíl podporovat a rozvíjet schopnosti talentovaných žáků v oblasti přírodních věd. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolat hlubší zájem o chemii a vést studenty k samostatné práci. Přispívá k nadstandardní přípravě studentů k maturitní zkoušce z chemie a rovněž k úspěšnému přijímacímu řízení uchazečů na fakulty chemického, lékařského, veterinárního a farmaceutického zaměření.
  • Kroužek je určen pro studenty nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia (primy až septimy) a prvního až třetího ročníku čtyřletého studia.
  • Příprava je zaměřena na Chemické olympiády a prohloubení teoretických znalostí formou laboratorních cvičení žáků nižšího stupně gymnázia..

   

 • Studijní materiály a odkazy

  GYMNÁZIUM - osmiletý a šestiletý cyklus

  Prima (šestiletého studia):

  • Chemie – Úvod do obecné a anorganické chemie (NOVÁ ŠKOLA, s. r. o)

  Sekunda (šestiletého studia):

  • Chemie – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů (NOVÁ ŠKOLA, s. r. o)

  Kvarta (osmiletého studia):

  • Základy chemie 1  pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)

  • Základy chemie 2  pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)

  Kvinta (osmiletého studia), tercie (šestiletého studia):

  • Chemie 1. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  Sexta (osmiletého studia), kvarta (šestiletého studia):

  • Chemie 2. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  Septima (osmiletého studia), kvinta (šestiletého studia)::

  • Chemie 3. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  • Chemie II v kostce pro střední školy (Fragment)

  Oktáva (osmiletého studia), sexta (šestiletého studia)::

  • Chemie I v kostce pro střední školy (Fragment)

  • Chemie II v kostce pro střední školy (Fragment)

  • Cvičení k chemii v kostce pro střední školy (Fragment)

  1. ročníky, 2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky - studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého a šestiletého cyklu gymnázia

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA  - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum

  1., 2.ročník

  • Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (SPN)