Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Chemie

 • Charakteristika předmětu

  Gymnázium:

  Výuka předmětu probíhá v učebně chemie. Výuka chemie je doplněna i o praktická cvičení z chemie, které probíhají v moderně vybavené laboratoři. V těchto cvičeních se žáci učí zvládat dovednosti spojené s prováděním běžných experimentálních činností  a  bezpečně zacházet s vybranými chemickými látkami.

  Pro zájemce o chemii je v předposledním ročníku nabídnut dvouletý volitelný Přírodovědný seminář, ve kterém si žáci mohou prohloubit a rozšířit dovednosti a znalosti, což je vhodné zejména pro ty žáky, kteří chtějí z chemie maturovat.

  V posledním ročníku si žáci, kteří budou maturovat z chemie, mohou zvolit povinně volitelný předmět Seminář z chemie. Cílem tohoto semináře je příprava žáků nejen k maturitě, ale i k přijímacím zkouškám na vysoké školy a k dalšímu studiu na vysokých školách.

  Chemie pro vyšší stupeň gymnázia významně rozšiřuje okruh dovedností a poznatků osvojených na nižším stupni gymnázia, resp. na základní škole, a to z obecné, anorganické a organické chemie a z biochemie. Výuka klade důraz na chápání souvislostí mezi složením, stavbou, vlastnostmi a chováním látek. Směřuje k aktivnímu uplatnění nabytých poznatků, dovedností a postojů v každodenním životě a při ochraně přírody a životního prostředí.

  Talentovaní žáci mají možnost zapojovat se do chemických soutěží.

  Chemické praktikum:

  • Náplň kroužku si klade za cíl podporovat a rozvíjet schopnosti talentovaných žáků v oblasti přírodních věd. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolat hlubší zájem o chemii a vést studenty k samostatné práci. Přispívá k nadstandardní přípravě studentů k maturitní zkoušce z chemie a rovněž k úspěšnému přijímacímu řízení uchazečů na fakulty chemického, lékařského, veterinárního a farmaceutického zaměření.
  • Kroužek je určen pro studenty nižšího a vyššího stupně šestiletého (od primy po kvintu) a osmiletého gymnázia (po septimu) a prvního až třetího ročníku čtyřletého studia.
  • Příprava je zaměřena na Chemické olympiády a prohloubení teoretických znalostí formou laboratorních cvičení žáků nižšího stupně gymnázia.

  Pedagogická škola:

  Vyučování chemie je zaměřeno na poznávání jednodušších chemických látek a chemických reakcí s důrazem na to, co občané v běžném životě potřebují. Při výuce se klade důraz na řešení problémových úloh s odpovídající náročností a na využitelnost učiva chemické povahy pro každodenní život. Směřuje k aktivnímu uplatnění nabytých poznatků, dovedností a postojů v každodenním životě a při ochraně přírody a životního prostředí.

  Výuka směřuje k tomu, aby žák:

  • utvářel si vlastní názor na širokou škálu problémů, které se v běžném životě objevují;

  • kultivovaně obhajoval vlastní názor a byl schopen sebehodnocení;

  • byl schopen pracovat s informacemi a odbornou literaturou;

  • prezentoval výsledky své práce.

   

 • Studijní materiály a odkazy

  GYMNÁZIUM - osmiletý a šestiletý cyklus

  Prima (šestiletého studia):

  • Chemie – Úvod do obecné a anorganické chemie (NOVÁ ŠKOLA, s. r. o)

  Sekunda (šestiletého studia):

  • Chemie – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů (NOVÁ ŠKOLA, s. r. o)

  Tercie (šestiletého studia):

  • Chemie 1. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  Kvarta (šestiletého studia):

  • Chemie 2. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  Kvinta (šestiletého studia)::

  • Chemie 3. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  • Chemie II v kostce pro střední školy (Fragment)

  Oktáva (osmiletého studia), sexta (šestiletého studia)::

  • Chemie I v kostce pro střední školy (Fragment)

  • Chemie II v kostce pro střední školy (Fragment)

  • Cvičení k chemii v kostce pro střední školy (Fragment)

  1. ročníky, 2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky - studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého a šestiletého cyklu gymnázia

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA  - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum

  1., 2.ročník

  • Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (SPN)

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti