Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Argubitka v Olomouci

Šest žáků z kvarty a kvinty se zúčastnilo debatní soutěže Argubitka, která se konala v příjemném prostředí Domu dětí a mládeže v Olomouci. V každém kole tři dvoučlenné týmy proti sobě vedly napínavé diskuze na téma genderových stereotypů, odpovědnost států za vyprodukovaný odpad a upadající fyzička mladých lidí. Úkolem bylo představit kladný nebo záporný postoj k danému tématu. Debata probíhala ve čtyřech cyklech, kdy každý cyklus trval jednu minutu.

Cílem soutěže bylo dosáhnout co nejpřesvědčivější argumentace (způsob přednesení argumentů, strategie týmu). Hodnotily se také jazykové dovednosti a neverbální komunikace. Týmová spolupráce, naslouchat druhým či kritické myšlení, to jsou ty hlavní důvody zařazení této akce mezi naše mimoškolní činnosti.

Všem našim reprezentantům gratulujeme.