Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Exkurze žáků 4. AP a 4. BP

V měsíci září 2018 se žáci 4. AP a 4. BP v rámci učební praxe zúčastnili exkurze v sociálním zařízení Denní pobyt v Purkyňově ulici v Přerově. Dozvěděli se, že posláním tohoto zařízení je zajistit osobám se zdravotním postižením rozvoj jejich samostatnosti, schopností a dovedností, které jim umožní žít normální způsob života ve společnosti.  Přednáška se nesla v duchu poskytování sociálních služeb typu denního stacionáře, osobní asistence i sociálního poradenství.

Dále pak navštívili SVČ Atlas a Bios v Žižkově ulici v Přerově, kde žáky seznámila s chodem střediska z praktického hlediska paní ředitelka Mgr. Blanka Mašková. Nastínila činnost práce pedagoga volného času, vedení zájmových kroužků i pořádání soutěží a akcí pro širokou veřejnost.