Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Informace ke konání jednotlivé zkoušky

Všem přihlášeným uchazečům o Jednotlivou zkoušku konanou v jarním termínu sdělujeme, že z důvodu epidemiologických opatření se jednotlivá zkouška v původně plánovaném termínu 21. května 2020 neuskuteční.

Zkouška proběhne ve čtvrtek 18. června 2020. Prezence uchazečů proběhne v 8:30 hodin v kanceláři školy. Ke zkoušce si přineste platný občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě uděleného titulu) a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Aktualizované pozvánky jsme odeslali dne 13. 5. 2020.