Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Intervence školní psycholožky v hodinách psychologie

V rámci učiva sociálně patologických jevů v dospívání byla do hodin psychologie pozvána školní psycholožka Mgr. Jana Možíšová. Intervence probíhala jednotlivě ve třídách 3. AP, 3. BP a 3. CP formou besedy, důraz byl kladen na konkrétní praktické  poznatky. Výchovné problémy byly zaměřeny na záškoláctví, útěky z domova, sebepoškozování, vzdorovitost a šikanu. U těchto jevů je velice důležitá prevence, objasnění příčiny, včasné odhalení i důsledné šetření.

Žáci jednotlivých tříd tak mohli na základě situačního učení řešit imaginární modelové situace daných jevů a to nejen z pozice studentů, ale i z pozice budoucích pedagogů.