Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Projekt Erasmus+ vytvoření Mapy kulturního dědictví České republiky

Žáci tříd 1. D a 2. CP se podíleli v rámci programu Erasmus+ KA2 a projektu Cultural heritage: a precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations na vzniku „Mapy kulturního dědictví České republiky“. Cílem výtvarné činnosti byl záznam významných památek České republiky do mapy naší země. Žáci si zvolili město, které je jim blízké nebo je zajímá a dohledali čtyři významné památky, s ním spojené. Ty poté ve zjednodušené podobě překreslili na papírové krychličky a připevnili na správné místo na mapě. Ve většině měst, bylo těžké vybrat jen čtyři významné památky, protože jak žáci sami zjistili, naše země je v tomto ohledu velmi bohatá.