Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Projektový den na téma Kulturní dědictví - Buřiči

Erasmus+ KA2: Cultural heritage: a precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations.

Do projektu Erasmus+ KA2 se zapojila také sekce českého jazyka. Dne 7. listopadu 2019 proběhl projektový den se žáky třídy 3. CP na téma Kulturní dědictví - Buřiči a anarchisté v české literatuře na přelomu 19. a 20. století.

Cílem projektu bylo seznámit žáky s atmosférou přelomu 19. a 20. století v české kultuře a literatuře a přiblížit jim básníky a spisovatele této generace. Dále pak žáky aktivně zapojit do činností spojených s vyhledáváním potřebných informací.

V první části projektu byli žáci seznámeni s jednotlivými úkoly, poslechli si výklad o generaci buřičů a anarchistů a pro inspiraci na praktickou činnost společně rozebírali některé básně, např. od Františka Gellnera, Fráni Šrámka, Viktora Dyka a dalších.

Následně byli žáci rozděleni do 9 skupin, kde pracovali s texty jednotlivých básníků. Básně rozebírali po stránce jazykové, rozeznávali tropy a figury, na internetu a v knihách hledali informace o jednotlivých autorech, o jejich životě, sledovali různá vydání děl a nechali se inspirovat přebaly knih.

V jednotlivých skupinách pak zpracovávali graficky a výtvarně své poznatky a dojmy. Jedna skupina žáků pracovala pak samostatně na imaginárním rozhovoru s Viktorem Dykem. Viktora Dyka představoval Samuel David Hučín, kterému redaktorka, Olga Dostálová, pokládala různé otázky na jeho život a dílo. Za kamerou stála Šárka Havránková, která celý rozhovor režírovala a natáčela. Cílem tohoto rozhovoru bylo přiblížit ostatním spolužákům život a dílo básníka, prozaika, dramatika a publicisty buřičské generace, Viktora Dyka, který svou tvorbou ovlivnil tvorbu mnoha spisovatelů, např. Karla a Josefa Čapka, Františka Langera a dalších. Tento rozhovor lze najít na webových stránkách školy.

Na závěr projektového dne žáci své práce zhodnotili a budou je vystavovat na chodbě školy.

Žáci třídy 3. CP pracovali velmi dobře, aktivně se zapojovali do všech činností, projevovali velký zájem o daná témata. Celý projekt hodnotím nadmíru kladně.

„Dnes jsme se naučili tolik, co jindy nezvládneme za celý měsíc. Byl to suprově využitý čas.“

Video ke zhlédnutí zde