Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Školní kolo Astronomické olympiády

V prosinci 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Astronomické olympiády. Zúčastnili se jej ve dvou kategoriích žáci nižšího gymnázia a v jedné kategorii žáci vyššího gymnázia. V kategorii GH se nejlepším řešitelem stal Karel Zdražil ze sekundy, v kategorii EF se nejlépe umístil Tomáš Baďura z kvarty a v kategorii AB získaly nejvíce bodů Kateřina Komárková ze septimy a Veronika Pagáčová z 3. A. Blahopřejeme i ostatním úspěšným řešitelům a přejeme mnoho zdaru při řešení krajského kola.