Upravit stránku

Úspěch našich žákyň ve Středoškolské odborné činnosti

Dne 25. dubna se ve Středisku volného času Atlas Bios Přerov konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ), soutěže určené pro středoškolské studenty gymnázií a všech typů odborných škol a učilišť, kteří pod vedením učitelů pracují na zvoleném výzkumu, píší odbornou práci a následně ji obhajují před porotou.

Naši školu letos reprezentovaly dvě žákyně, obě z oboru Pedagogické lyceum. Tereza Kosmálová soutěžila s prací s názvem "Výzkum sluchových dovedností na GJB a SPgŠ", a to v kategorii Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Vedoucím její práce byl Mgr. Vítězslav Kružík, Ph.D. Práce se umístila na druhém místě a postoupila do krajského kola.

Kristýna Přindišová soutěžila s prací nazvanou "Zákřovská tragédie", a to v kategorii Historie. Vedoucím její práce byl Mgr. Michael Tesař. Práce v dané kategorii zvítězila a rovněž postoupila do krajského kola.

Oběma žákyním gratulujeme k výbornému výsledku a postupu do krajského kola. Přejeme jim, aby byly úspěšné i v něm. Děkujeme jim také za vzornou reprezentaci naší školy.

SOČ - Tereza Kosmálová, Kristýna Přindišová