Přejít na obsahovou část stránky

Jarní koncert

Jarní koncert byl vyvrcholením oslav 25. výročí Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově

Příchod jara byl na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově oslaven zvlášť významně. Tradičně konaný Jarní koncert se nesl v duchu oslav 25. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava (GJB). Některé body programu pak korespondovaly se 100. výročím samostatného Československa. Bohatý program zhlédli i s dalšími pozvanými hosty také náměstek primátora města Přerova pan Tomáš Navrátil a paní Věra Kašparová z Krajského úřadu Olomouckého kraje. Možnost zavzpomínat na léta minulá měly i bývalé zaměstnankyně školy, včetně zakladatelky GJB paní ředitelky Marie Pecové.

Historický exkurz do činnosti GJB prezentovala zástupkyně ředitelky paní Pavla Kadaníková, která byla u zrodu této školy.

Činnost Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově byla zahájena ve školním roce 1992/1993, tedy záhy po sametové revoluci, která dala vzdělávacímu systému možnost úprav školních vzdělávacích programů dle školou nastavených priorit. Tak vzniklo nové zaměření gymnaziálních oborů osmiletého a čtyřletého cyklu s výrazným posílením hodin cizích jazyků. Velmi osvícená myšlenka bývalé paní ředitelky Pecové vycházela z potřeb tehdejší společnosti, která prahla, a to doslova a do písmene, po absolventech ovládajících cizí jazyky. Byly vytvořeny dva školní vzdělávací programy: Se znalostí jazyka v otevřené Evropě a Cesta je cíl… k jazyku. Později pak se škola profilovala také v zaměření na tělesnou výchovu. Gymnázium Jana Blahoslava si velmi brzy získalo respekt v síti středních škol Olomouckého kraje, a to díky kvalitní práci výborných pedagogů a nadstandartním aktivitám, které žákům školy i široké veřejnosti nabízelo. Od počátku své existence navázala škola spolupráci se zahraničními vzdělávacími institucemi, zapojila se do mezinárodního programu SOKRATES. Byla odstartována činnost sportovního klubu fungujícího pod vedením Asociace školních sportovních klubů.

Za mimořádný úspěch pedagogů školy, jmenovitě pak paní učitelky Hany Skalické, lze považovat získání licence Goethe-Institutu. Škola se tak stala, jako jediná mezi středními školami Olomouckého kraje, zkouškovým centrem pro vykonání zkoušek z německého jazyka na úrovni B1, B2 a v roce 2014 také C1.

Rozhodnutím Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy, došlo k 1. 1. 2008 ke sloučení Gymnázia Jana Blahoslava se Střední pedagogickou školou. Nedůvěra v rozhodnutí Olomouckého kraje vyvolala řadu emocí, nicméně negativní prognózy směrem k další existenci gymnázia nebyly naplněny. Cílem Olomouckého kraje bylo vytvořit střední školu, která bude schopna reagovat na pokles populace a přinese ekonomicky stabilní podmínky pro zajištění nabídky oborů vzdělávání odpovídající potřebám trhu práce. Uvedený cíl naplňujeme. Udrželi jsme si statut zkouškového centra Goethe Institutu, jsme školicím střediskem společnosti MICROSOFT, Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a partnerskou školou autorizovaného zkouškového centra Lingua centrum.

V současné době navštěvuje školu 270 žáků gymnázia a 599 žáků pedagogické školy včetně 97 posluchačů dálkového studia. Za 25 letou historií školy stojí výborné výsledky žáků ve vzdělávání. Úspěšnost u maturity bývá v případě gymnaziálních oborů téměř 100%. Ze závěrů statistických zpráv je patrná i úspěšnost žáků školy v přijímacím řízení do terciární sféry vzdělávání. Změnou ve struktuře gymnaziálních oborů bylo odebrání osmiletého Gymnázia a schválení otevření nového oboru šestiletého Gymnázia se zařazením efektivní metody výuky cizích jazyků metodou CLIL, a to od školního roku 2018/2019. Můžeme tak pokračovat ve vzdělávání žáků víceletého gymnázia a využít velmi bohaté zkušenosti.

Studenti se pod vedením pedagogů aktivně zapojují do mimoškolní činnosti, celé řady soutěží a olympiád, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Mimořádným úspěchem bylo vítězství našich studentek v celorepublikovém finále ve florbale, které se konalo v O2 ARÉNĚ 17. dubna 2016. Žáci školy mají možnost navštěvovat řadu nepovinných předmětů a zájmových útvarů, a to zcela bezplatně.

Škola je úspěšná v projektové činnosti. Za období 2007–2017 jsme uskutečnili 18 neinvestičních projektů, daří se nám také realizovat mezinárodní projekty v rámci projektu COMENIUS a ERASMUS+. Žáci mají možnost zdarma vycestovat do řady evropských zemí. Někteří využili příležitost tříměsíčního studijního pobytu v Itálii a Španělsku.

Po několikaletém jednání s představiteli města Přerova se podařilo převést budovu Gymnázia Jana Blahoslava z vlastnictví statutárního města Přerova pod Olomoucký kraj, a to ke dni 6. 6. 2014. V dubnu 2017 byla zahájena náročná rekonstrukce budovy – výměna oken, zateplení fasády a instalace vzduchotechniky, což byl jeden z požadavků čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Vzhledem k tomu, že je budova GJB kulturní památkou, všechna jednání probíhala za přítomnosti pracovníků Národního památkového ústavu. Významným datem pro GJB pak byl 31. leden 2018, kdy proběhla slavnostní kolaudace za přítomnosti zástupců Olomouckého kraje, města Přerova a dalších významných hostů. Celkové náklady činily 32 mil. Kč.

Díky dobré propojenosti a spolupráci státní správy, zastoupené pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, a samosprávy Olomouckého kraje se podařilo vytvořit škole takové zázemí, které oceňují nejen pedagogičtí pracovníci, ale zvláště pak žáci a jejich rodiče.

K výročí školy byl vydán Almanach. Autorský tým vedla paní učitelka Alena Čecháková.

GJB má za sebou 25 roků, čtvrt století. Je to mladá škola plná nápadů, energie a chuti posouvat se dál. Přeji jí motivované žáky a nadšené učitele. A velmi děkuji všem, kteří se podíleli a podílejí na jejím úspěšném fungování.

Romana Studýnková
ředitelka školy

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti